משתמש:Fr.dror/מעגל עקבים

לנקודה P במשולש ABC, מעגל העקבים של P הוא המעגל העובר דרך 3 עקבי הגבהים מ-P לצלעות המשולש.