Gill Cohen-Gal.jpg


שמי גיל כהן-גל. בשנת 2021 התחלתי להנחות קורסי עריכה בוויקימדיה ישראל.

במקצועי אני מנחה קבוצות ועוסק ביזמות חברתית.

בלימודי האקדמאים התמקדתי בנושאים קולנוע, מחשבים ודמוקרטיה.