משתמש:לינקולן/ארגז חול2

להחזיר להשתלטות עוינתעריכה

כל מיניעריכה

חיפוש פס"ד עליון

תבנית:צוטט פסק דין

תבנית:פסק דין ארצות הברית

עזרה:תבניות

Marbury v. Madison

ניסויים בבניית תבנית פסק דין ישראלי


[פסק דין ישראלי]


לינקולן/ארגז חול2
 
בית המשפט העליון
מידע החלטה
תאריך החלטה 8.11.95
החלטה
קבלת העתירה - פתיחת קורס הטייס ותפקידים התנדבותיים בצה"ל לנשים. קבלת העתירה התבססה על עיקרון השוויון וכן על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
חברי המותב
חברי המותב אליהו מצא, יעקב קדמי (שופט), צבי טל, טובה שטרסברג-כהן ודליה דורנר.


לינקולן/ארגז חול2
 
בית המשפט העליון
מידע החלטה
תאריך החלטה 1.1.11
החלטה
כן
חברי המותב
חברי המותב 5
תקדימים
אין
נהפך על ידי
אין