משתמש:לינקולן/ארגז חול2

להחזיר להשתלטות עוינתעריכה

כל מיניעריכה

חיפוש פס"ד עליון

תבנית:צוטט פסק דין

תבנית:פסק דין ארצות הברית

עזרה:תבניות

Marbury v. Madison

ניסויים בבניית תבנית פסק דין ישראלי


[פסק דין ישראלי]שגיאות פרמטריות בתבנית:פסק דין ישראלי

פרמטרים ריקים [ מראה מקום ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

פרמטרים [ דעות נוספות: עמדת השופט (התנגד\ דעת יחיד) ושמו, פסק דין עב, שם מלא - סוג הליך, מספרו ושמות הצדדים במלואם, השופטים שהחזיקו בדעת רוב ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

לינקולן/ארגז חול2
 
בית המשפט העליון
ההחלטה ניתנה ב-8.11.95
קבלת העתירה - פתיחת קורס הטייס ותפקידים התנדבותיים בצה"ל לנשים. קבלת העתירה התבססה על עיקרון השוויון וכן על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
המותב
חברי המותב: אליהו מצא, יעקב קדמי (שופט), צבי טל, טובה שטרסברג-כהן ודליה דורנר.
דעות בפסק הדיןשגיאות פרמטריות בתבנית:פסק דין ישראלי

פרמטרים [ דעות נוספות: עמדת השופט (התנגד / דעת יחיד) ושמו, מראה מקום, שם מלא - סוג הליך, מספרו ושמות הצדדים במלואם, השופטים שהחזיקו בדעת רוב ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

פרמטרים ריקים [ ערכאה: דוגמאות: השלום חיפה, המחוזי ירושלים, העליון ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

מילר
 
בית המשפט העליון
ההחלטה ניתנה ב-1.1.11
כן
המותב
חברי המותב: 5
דעות בפסק הדין
תקדימים עליהם הסתמכה ההחלטה
אין
נהפך על ידי:
אין