haarcuba הוא הכינוי של משתמש בשם זה.

מה אני יודע עריכה

פיזיקה, במידה מתקבלת על הדעת. בתחום הזה אני מרשה לעצמי לערוך את וויקיפדיה.