חבל שפרט כזה יימחק מידע לגבי תאריך נישואיהם של רחל מרכוס ונתן אלתרמן לפי התעודה בארכיון המדינה תיק מ-3 / 1494 22/8/1934 רמת גן העדים רפאל אליעז וצבי שור.

השינוי אמור לבוא גם אצל רחל מרכוס. בטעות נרשמו בויקיפדיה כנשואים ב-1935

ניסיתי להעביר בדרכים אחרות