/m\ יחי הקושחה הבין זרועית /m\עריכה

תיבות משתמש/ת
  משתמש זה הוא מטאליסט
  משתמש זה חובב אלכוהול
  משתמש זה הוא קרניבור
  למשתמש זה יש דפיוצר באתר במה חדשה
  משתמש זה הוא עבד היי טק מושפל
  משתמש זה בעד חופש הביטוי ומאמין שצנזורה אינה הפתרון.
  משתמש זה ציווה כי לאחר מותו
ייתרמו איבריו להשתלה. (מי עוד תורם?)


מטרה אחת ויחידה יש לדף משתמש זה:

לקדם את הקושחה הבין זרועית בגוגלעריכה

  יחי הקושחה הבין זרועית!