בכתיבתו משתדל KnightTC להסתמך על מקורותיו הישירים של המידע. KnightTC מנסה להנגיש לציבור הרחב מידע באמצעות חשיפתו בצורה בלתי מוטית ובמילים פשוטות. KnightTC מעדיף לטפל בערכים החשובים לציבור כאן ועכשיו, במיוחד כאלה שאין עליהם מידע מספק.