מתעניין רבות בהיסטוריה, מתמטקיה ופיזיקה, ומשתדל ללמוד אותם באופן שיטתי וכרונולוגי.