מופעל על ידי משתמש:קובץ על יד.

מיועד כרגע לעריכות אוטומטיות דרך AWB, בשלב זה העריכות תהיינה חצי אוטומטיות. עריכות אוטומטיות לגמרי לא תתבצענה דרך החשבון, לפחות לא בחצי שנה הראשונה להפעלתו.