חשבון מקביל לצורך הפרדה נוחה של צרכים אקדמיים. חשבון זה לא משתתף בהצבעות, דיונים מהותיים, נהלים וכדומה. לפירוט: ויקיפדיה:בובת קש.