המשתמש נרשם בו' באלול תשס"ו למערכת ויקיפדיה. המתמש משרת בצה"ל בתור מפקד בחיל השריון.