שיניתי ל-Michael Shefa כך שגם אלו שאינם דוברי עברית יוכלו לקרוא את הכינוי.

הכינוי שלי מיכאל שפע.איני מעונין בדף משתמש. אני כותב שורות אלה רק כדי שלא תחששו שמדובר באחד מהמשחיתים או הטרולים.

רשימת העלאות