משתמש:Mikimik/כל מיני

דוגמאותעריכה

  • AZCA - "אגודה שיתופית להקמת אזור עסקים בשדרת גנרליסימו" הוא אזור עסקים במדריד.


קריאה לשעות הפנאיעריכה

אנקדוטותעריכה

  • איך לא להגן על חשיבות ערך - שיחה:חצויה#חשיבות.
  • ישיבת אפיקי דעת - "מטרת השלוחה היא לקבל תלמידים שאילולא היו הולכים ללמוד בישיבה היו מתגייסים לצבא ל3 שנים. מטרת הפרויקט הוא לתפוס את החברה רגע לפני ולהרים את רמתם הרוחנית."

דיוני מדיניותעריכה

Bעריכה