Crystal Clear action run.svg חשבון זה הוא בוט ששייך ל-OmriOmri (שיחה).

זו אינה בובת קש, אלא חשבון המשמש לביצוע עריכות אוטומטיות או אוטומטיות למחצה.

למפעילי המערכת: אם בוט זה אינו פועל נכון או גורם לנזק, אנא חסמו אותו. חסימת הבוט


בוט קטגוריות

הסברעריכה

הבוט מוסיף קטגוריות לפי עץ הקטגוריות בוויקיפדיה האנגלית.

תיעודעריכה

 1. הבוט מקבל כקלט רשימת ערכים בוויקיפדיה (לצורך העניין, הוא יכול לעבור על x שינויים אחרונים או על כל רשימה אחרת).
 2. עבור כל ערך ברשימה, בודק האם קיים לו מקביל בוויקיפדיה האנגלית.
 3. באם קיים ערך מקביל, הוא בודק האם קיימות קטגוריות באנגלית, שיש להם קטגוריות מקבילות בעברית שאינן נמצאות בערך הנתון - לקטגוריות אלו נקרא מעתה "מועמדות להוספה".
 4. עבור כל מועמדת, הוא בודק אם הערך כבר נמצא בה דרך קטגוריה אחרת, בדיקה זו נעשית עבור כל קטגוריה בה הערך נמצא עד לעומק של 10 קטגוריות.
 5. בנוסף, הבוט יודע לזהות מצבים בהם ניתן להעביר את הערך מקטגוריה אחת לקטגוריה בת ישירה שלה (ספציפית יותר). כל זה נעשה בזהירות יתרה, תוך בדיקה שמחיקת הערך מהקטגוריה אינה עומדת בסתירה לעץ הקטגוריות בויקיפדיה האנגלית והעברית יחדיו.

הערותעריכה

 • הבוט לעולם לא יעבוד בלי אישור ידני.
 • ברגע שהבוט ביקר בערך, הוא לא יבקר בו שנית, כך ששחזור עריכת הבוט יגרום לביטולה לצמיתות.
 • הבוט יפעל רק במרחב הערכים הראשי.
 • הבוט יודע להתעלם מקטגוריות תחזוקה, קטגוריות מוסתרות וקטגוריות השייכות למרחב "ויקיפדיה".
 • ניתן להגדיר שהבוט יתעלם מערכים הנמצאים תחת עץ קטגוריות ספציפי (ללא הגבלת עומק).
 • תוך כדי ריצת הבוט, מפעיל הבוט עוקב אחרי השחזורים. לאחר ביצוע שחזור - הלקח נלמד במטרה למנוע שינויים מסוג זה בעתיד.
בוט זה ביצע מעל 400 עריכות עד כה.