משתמש:PurpleBuffalo/פרויקט שיינדאון

כלליעריכה

חברים (6/7)עריכה

חברים נוכחיים (4/4)   בוצעעריכה

חברים לשעבר (2/3)עריכה

אלבומי אולפן (7/7) בוצע בוצעעריכה

EP's (2/2) בוצע בוצעעריכה

שירים (26/30)עריכה

סרטים והופעות (2/3)עריכה