אני מידענית, מנהלת ספריית חט"ב-תיכון, רמות ים, כפר הנוער הימי מבואות ים, מכמורת