בהזדמנות אני באמת אכתוב כאן דברים, בינתיים יש כאן שורה אחת - סתם כדי שהשם שלי יפסיק להיות אדום...