תלמיד לדוקטוראט באוניברסיטה העברית בירושלים בסטטיסטיקה תחת הנחייתו של פרופ יעקב ריטוב