תחומים:

ארכיאולוגיה יבשתית וימית

היסטוריה

מדיניות ציבורית

מורשת קרב

אקולוגיה

אזרחות

נשק ותחמושת