התחלתי לסייר בעמודי ויקיפדיה וראיתי שהעמוד צריך עריכה בעיקר בדפי קולנוע ואישי קולנוע. התחלתי לערוך בזמני החופשי ואהבתי את זה מאוד.