Animation2.gif

זהו משתמש שנועד להרצת בוט לתיקון קישורים לדפי פירושונים.
מופעל על ידי שמובבה.
להערות ולכל פנייה שהיא, ניתן לפנות לדף השיחה שלי.