שלום לכם.

שמי שלמה מאיר מארק.

לרשותכם בכל מה שאוכל.