שמי בני סארט אני בן 21 מתעניין בטכנולוגיה, ארכיאולוגיה, מקרא, המזרח הקרוב הקדום ובעוד מספר נושאים, שקצרה היריעה מלהרחיב עליהם פה.