משתמש:Tmorid/ארגז חול

הערך נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך לפני כן רצוי להזכיר את התבנית למשתמש שהניח אותה, באמצעות הודעה בדף שיחתו.

ועדת מגידור היא ועדה שמונתה ביוני 2005 על ידי נשיא המדינה משה קצב במטרה לבחון את מבנה הממשל בישראל ולדון בחלופות האפשריות לשינוי שיטת הממשל.

המלצות הועדהעריכה

המלצות הועדה בנוגע לתקציב המדינהעריכה

  • תקציב דו שנתי - תקציב המדינה ייקבע לשנתיים מראש. זאת מתוך הרצון לתכנן לזמן ארוך ולבצע רפורמות ארוכות טווח בקלות יותר.


מידע נוסףעריכה

חלק גדול מהמלצות הוועדה נתמך במצעה של תנועת יש תקווה.

קישורים חיצונייםעריכה

אתר הועדה, כולל המלצות, פרוטוקלים ורשימת חברי הוועדה.

עיקרי ההמלצות, מתוך וואלה.