מקלדת-Recovered.svg

היום, מי שמקליד הוא גם כותב ומי שכותב הוא גם יוצר.

הקלדה נצחית היא יצירה נצחית - גם ללא עפרון וללא מקלדת, ניתן לכתוב החוצה עולמות שלמים.


מוזמנים לעיין בערכים נחמדים הקשורים בהקלדה ומקלדת, וללמוד: