אני ירושלמי, ורשום גם בויקיפדיה האנגלית. תחומי העניין שלי רחבים, אך זמני קצר. נא לערוך בחופשיות את תרומותיי לאנציקלופדיה, אך בבקשה: בהגינות ובמשורה. נא לתקן בהוספה או גריעה אך לא למחוק כליל. מחיקה כלאחר יד היא נוהג נפסד בו נתקלתי, בינתיים, לא מעט.

תודה.