קצת עליעריכה

מעצב גרפי, אמן, מאוהב בטיפוגרפיה עברית.

תרומה חדשה:עריכה

דוד (גופן) - שכתוב כולל של הערך והוספת תמונות.

הערכים שתרמתי בהםעריכה

גופנים עברייםעריכה

גופן - בעיקר החלק העוסק על "אפיון מסחרי של גופנים עבריים".
וילנא (גופן)
דרוגולין (גופן)
הצבי (גופן)
הדסה (גופן)
ירושלמי (גופן)
שלום (גופן)