משתמש:YoavR/סתם קאקר

במאורעות תרצ"ח יצא יוסקוביץ' ערב אחד מגדר משק גשר והלך להתייחד בשדות.
לאחר שעה קלה שמע נקישת בריח ואת קולו הנורא של הנוטר: "מין הדא?"

"סתם קאקר" ענה יוסקוביץ' וניצל.