משתמש זה חסום ללא הגבלת זמן עקב פעילות טרולית בין השאר תוך שימוש בבובות הקש הבאות:

כתובות ישנות

דוגמאות לחומרה שבפעילותו ישנן כאן ובגרסאות המוסתרות בכתובת 79.181.128.136 (השחתות | יומן חסימות)

המשתמש ערך גם מכתובות אנונימיות. בין היתר:

79.180.164.14 (השחתות | יומן חסימות), 79.176.91.230 (השחתות | יומן חסימות), 79.180.179.222 (השחתות | יומן חסימות),, 79.181.26.62 (השחתות | יומן חסימות), 79.182.137.150 (השחתות | יומן חסימות), 109.66.40.205 (השחתות | יומן חסימות), 109.65.39.228 (השחתות | יומן חסימות), 109.65.79.187 (השחתות | יומן חסימות), 79.181.252.46 (השחתות | יומן חסימות), 79.178.140.96 (השחתות | יומן חסימות), 79.178.53.86 (השחתות | יומן חסימות), 109.64.56.53 (השחתות | יומן חסימות), 79.176.128.180 (השחתות | יומן חסימות), 79.179.146.210 (השחתות | יומן חסימות), 79.177.14.204 (השחתות | יומן חסימות), 79.177.14.204 (השחתות | יומן חסימות), 79.177.14.204 (השחתות | יומן חסימות), 79.183.13.110 (השחתות | יומן חסימות), 79.176.32.180 (השחתות | יומן חסימות), 109.64.50.118 (השחתות | יומן חסימות), 109.67.157.80 (השחתות | יומן חסימות), 79.178.53.86 (השחתות | יומן חסימות), 109.65.170.19 (השחתות | יומן חסימות), 79.181.140.149 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.137.186 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.37.140 (השחתות | יומן חסימות), 79.178.235.225 (השחתות | יומן חסימות), 79.182.149.2 (השחתות | יומן חסימות), 79.176.27.51 (השחתות | יומן חסימות), 79.180.51.208 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.238.106 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.187.58 (השחתות | יומן חסימות), 79.178.97.58 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.100.218 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.87.171 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.54.192 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.166.82 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.175.173 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.177.133 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.135.60 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.5.246 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.225.129 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.165.4 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.88.177 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.16.208 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.171.43 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.172.107 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.198.180 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.134.66 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.19.231 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.161.117 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.68.65 (השחתות | יומן חסימות)

109.65.7.126 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.109.242 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.32.104 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.22.83 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.189.53 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.86.201 (השחתות | יומן חסימות), 109.67.100.144 (השחתות | יומן חסימות). 109.66.103.172 (השחתות | יומן חסימות), 79.182.60.91 (השחתות | יומן חסימות), 79.182.62.179 (השחתות | יומן חסימות), 109.65.3.24 (השחתות | יומן חסימות), 79.179.136.102 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.43.57 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.78.106 (השחתות | יומן חסימות), 109.67.178.53 (השחתות | יומן חסימות), 109.67.143.156 (השחתות | יומן חסימות), 109.66.98.14 (השחתות | יומן חסימות), 109.65.44.2 (השחתות | יומן חסימות), 79.179.16.159 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.41.183 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.12.153 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.28.220 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.128.105 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.53.86 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.91.183 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.45.171 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.38.95 (השחתות | יומן חסימות), 79.180.138.12 (השחתות | יומן חסימות), 79.176.161.244 (השחתות | יומן חסימות), 79.180.17.150 (השחתות | יומן חסימות), 109.186.103.106 (השחתות | יומן חסימות)109.65.59.120 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.138.71 (השחתות | יומן חסימות), 79.176.6.157 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.33.228 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.229.207 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.56.221 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.33.239 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.167.199 (השחתות | יומן חסימות) 109.253.210.60 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.72.139 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.57.193 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.13.149 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.174.123 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.146.60 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.160.70 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.87.3 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.4.132 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.40.151 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.142.53 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.210.234 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.20.17 (השחתות | יומן חסימות)

79.181.55.110 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.71.243 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.79.12 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.159.4 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.124.109 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.21.16 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.110.2 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.124.118 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.86.113 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.100.143 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.220.139 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.62.6 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.141.87 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.112.160 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.136.119 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.102.193 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.6.202 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.136.221 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.36.79 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.12.164 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.47.251 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.51.211 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.10.74 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.101.238 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.156.92 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.169.102 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.76.180 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.161.162 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.132.42 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.148.131 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.129.41 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.83.241 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.226.66 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.148.104 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.50.31 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.147.235 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.110.53 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.32.225 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.48.241 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.49.54 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.69.125 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.137.233 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.22.2 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.139.193 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.115.163 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.139.113 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.28.254 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.41.88 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.28.206 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.101.108 (השחתות | יומן חסימות) 109.253.143.150 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.66.213 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.168.65 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.112.45 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.86.218 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.20.21 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.118.98 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.118.189 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.156.48 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.110.160 (השחתות | יומן חסימות) 109.186.13.38 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.201.78 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.109.156 (השחתות | יומן חסימות)

79.180.1.61 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.162.181 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.125.161 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.13.194 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.12.25 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.89.119 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.222.129 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.117.74 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.24.153 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.151.251 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.16.227 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.44.208 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.94.163 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.14.137 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.50.112 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.236.59 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.232.155 (השחתות | יומן חסימות) 109.253.209.158 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.227.146 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.96.141 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.101.204 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.226.96 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.96.237 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.81.139 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.88.97 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.129.19 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.30.124 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.222.74 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.92.47 (השחתות | יומן חסימות)

79.179.233.90 (השחתות | יומן חסימות), 109.67.95.118 (השחתות | יומן חסימות), 109.64.4.82 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.114.184 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.5.128 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.252.9 (השחתות | יומן חסימות), 109.64.5.254 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.238.119 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.29.15 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.117.90 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.243.94 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.68.240 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.48.243 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.112.228 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.48.194 (השחתות | יומן חסימות) 109.253.193.169 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.58.63 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.87.151 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.158.22 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.85.49 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.81.176 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.112.228 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.222.95 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.54.209 (השחתות | יומן חסימות) Guy Pod (השחתות | יומן חסימות) 79.182.233.250 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.227.47 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.73.202 (השחתות | יומן חסימות) Princess Sparkle The First (השחתות | יומן חסימות) 109.65.33.167 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.95.117 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.218.75 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.29.160 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.243.165 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.0.126 (השחתות | יומן חסימות)

כתובות שטופלו

2016

109.64.132.51 (השחתות | יומן חסימות)

2017

109.66.61.49 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.63.178 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.124.79 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.38.185 (השחתות | יומן חסימות) 79.179.62.134 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.143.113 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.147.91 (השחתות | יומן חסימות)

מרץ 2018

109.66.55.66 (השחתות | יומן חסימות)

אפריל 2018

79.179.17.151 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.34.129 (השחתות | יומן חסימות), 79.181.97.11 (השחתות | יומן חסימות), Mikehenryistoday (השחתות | יומן חסימות), 79.181.58.143 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.19.39 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.6.135 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.46.45 (השחתות | יומן חסימות) 109.65.59.133 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.23.23 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.61.80 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.30.47 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.2.129 (השחתות | יומן חסימות)

מאי

109.66.130.32 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.22.51 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.94.163 (השחתות | יומן חסימות) 79.182.91.183 (השחתות | יומן חסימות) Agamim2 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.32.233 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.39.167 (השחתות | יומן חסימות) (8-7) 79.178.58.177 (השחתות | יומן חסימות) (11) 109.67.226.227 (השחתות | יומן חסימות) (22-1) 109.66.226.68 (השחתות | יומן חסימות) (29-28)

יוני

79.178.31.210 (השחתות | יומן חסימות) (4) 79.180.53.158 (השחתות | יומן חסימות) (4) 109.64.115.104 (השחתות | יומן חסימות) (9) 109.64.12.151 (השחתות | יומן חסימות) (10-9) 109.64.118.31 (השחתות | יומן חסימות) (15-7) 109.64.106.236 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.104.114 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.46.217 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.62.26 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.91.156 (השחתות | יומן חסימות) 79.176.93.85 (השחתות | יומן חסימות) 79.178.117.59 (השחתות | יומן חסימות) (11-10) 79.176.16.6 (השחתות | יומן חסימות) 79.177.112.49 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.55.81 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.108.46 (השחתות | יומן חסימות) 79.181.108.150 (השחתות | יומן חסימות) 79.183.33.195 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.122.101 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.48.174 (השחתות | יומן חסימות) 79.180.18.76 (השחתות | יומן חסימות) 109.64.90.4 (השחתות | יומן חסימות) Collllin (השחתות | יומן חסימות) Oligarch2019 (השחתות | יומן חסימות) Arrestedtroll (השחתות | יומן חסימות) Sadiecalv (השחתות | יומן חסימות) 109.253.191.202 (השחתות | יומן חסימות) 109.253.186.52 (השחתות | יומן חסימות) (12-13) 79.176.232.216 (השחתות | יומן חסימות) (16-8) 109.253.193.71 (השחתות | יומן חסימות) (26) 109.66.235.120 (השחתות | יומן חסימות) (27.6-2.7) 79.179.77.20 (השחתות | יומן חסימות)

יולי

EitamBot (השחתות | יומן חסימות) (4) 79.177.120.111 (השחתות | יומן חסימות) (4-5) 79.180.85.231 (השחתות | יומן חסימות) (5) 79.182.101.120 (השחתות | יומן חסימות) (6-8) LastManSitting (השחתות | יומן חסימות) (6) 79.177.250.67 (השחתות | יומן חסימות) (7-8) 79.178.18.87 (השחתות | יומן חסימות) 109.253.160.138 (השחתות | יומן חסימות) (8) (11) 79.177.97.229 (השחתות | יומן חסימות) (12) Creature1982 (השחתות | יומן חסימות) 109.66.92.244 (השחתות | יומן חסימות) (12-10) 79.178.125.173 (השחתות | יומן חסימות) (13) 109.65.10.35 (השחתות | יומן חסימות) (19) 109.64.86.27 (השחתות | יומן חסימות) (20-18) 79.179.246.19 (השחתות | יומן חסימות) (24-3) 109.64.97.60 (השחתות | יומן חסימות) (23) JimmyHatit (השחתות | יומן חסימות) (24) 79.182.117.222 (השחתות | יומן חסימות) (25-24) 79.181.128.136 (השחתות | יומן חסימות) (25) 79.179.119.180 (השחתות | יומן חסימות) (25) 79.179.88.240 (השחתות | יומן חסימות) (28-27) 79.179.252.203 (השחתות | יומן חסימות) (22.8-26) 79.183.85.28 (השחתות | יומן חסימות) (29)

אוגוסט

79.177.42.131 (השחתות | יומן חסימות) (1) 79.182.124.242 (השחתות | יומן חסימות) (1), 79.182.47.5 (השחתות | יומן חסימות) (8) 79.182.66.183 (השחתות | יומן חסימות) (8) Mynightandday (השחתות | יומן חסימות) (10) 79.182.115.76 (השחתות | יומן חסימות) (11-10) 109.65.95.252 (השחתות | יומן חסימות) (14) 109.65.78.68 (השחתות | יומן חסימות) (16) Hesbonn1947 (השחתות | יומן חסימות) (17) 109.64.87.235 (השחתות | יומן חסימות) (20), 79.180.105.132 (השחתות | יומן חסימות) (21) 79.176.10.19 (השחתות | יומן חסימות) (23-22), 109.65.248.243 (השחתות | יומן חסימות) (24-23), 79.183.33.89 (השחתות | יומן חסימות) (24-23), 79.179.224.231 (השחתות | יומן חסימות), (26-22), 79.182.8.21 (השחתות | יומן חסימות) (26-25), 109.66.242.135 (השחתות | יומן חסימות) 27.8-30.7 PRteacher (השחתות | יומן חסימות) (28) 109.65.64.3 (השחתות | יומן חסימות) (30-28) 79.178.51.247 (השחתות | יומן חסימות) (1.9-31.8)

ספטמבר

NouraHad (השחתות | יומן חסימות) (1), Noa Doanias (השחתות | יומן חסימות) (21-1), 79.183.85.86 (השחתות | יומן חסימות) (8-7) DANIEL PADOLSKY (השחתות | יומן חסימות) (9) Myselfandmys3 (השחתות | יומן חסימות) 109.67.8.211 (השחתות | יומן חסימות) (9-8), (10) Dennysalice (השחתות | יומן חסימות) (10) 79.183.36.20 (השחתות | יומן חסימות) (15) Sur13eviv0r123 (השחתות | יומן חסימות) (18) 79.177.84.46 (השחתות | יומן חסימות) (19) 79.177.252.50 (השחתות | יומן חסימות) (21-20), Hartzwog (השחתות | יומן חסימות) (21) 109.66.20.177 (השחתות | יומן חסימות) (22) 109.64.248.129 (השחתות | יומן חסימות) (26-22)

אוקטובר

Letsasy1 (השחתות | יומן חסימות) (8) Andyhertzog999 (השחתות | יומן חסימות) (11) 109.67.217.198 (השחתות | יומן חסימות) (22.9-13.10) 79.181.84.134 (השחתות | יומן חסימות) (14) HaOr4h (השחתות | יומן חסימות) (15) Karliile (השחתות | יומן חסימות) (20) Callmebymymane (השחתות | יומן חסימות) (20) 109.66.112.28 (השחתות | יומן חסימות) (20) 109.253.209.234 (השחתות | יומן חסימות) (22-21) 79.182.221.231 (השחתות | יומן חסימות) (31-19)

נובמבר

Fghuo1 (השחתות | יומן חסימות)

JamesjonnahD (השחתות | יומן חסימות) (26) Timmothiereeds (השחתות | יומן חסימות) (27)

דצמבר

בודק-לפני-שאני-מבטל-תרומות-של-אחרים (השחתות | יומן חסימות) (2) Bitmylips2018 (השחתות | יומן חסימות) (2) VladimirKogan9 (השחתות | יומן חסימות) (4) 79.179.110.184 (השחתות | יומן חסימות) (6-2) Esardoot (השחתות | יומן חסימות) (6) 79.176.251.64 (השחתות | יומן חסימות) (9) 109.253.201.120 (השחתות | יומן חסימות) (11) 79.181.118.95 (השחתות | יומן חסימות) (20) 79.182.233.250 (השחתות | יומן חסימות) (24-20) 79.182.241.161 (השחתות | יומן חסימות) (27-25)

2019

ינואר 2019

79.182.246.215 (השחתות | יומן חסימות) (1) 79.182.51.8 (השחתות | יומן חסימות) (11-9) 79.183.45.115 (השחתות | יומן חסימות) (12-11) Nrlivn33 (השחתות | יומן חסימות) (13) 109.64.105.179 (השחתות | יומן חסימות) (13) 109.65.14.222 (השחתות | יומן חסימות) (16-15) 109.67.3.195 (השחתות | יומן חסימות) (17) 109.65.229.94 (השחתות | יומן חסימות) (27-17) 79.177.60.69 (השחתות | יומן חסימות) (22) 79.182.32.237 (השחתות | יומן חסימות) (25-23)

פברואר 2019

79.176.252.214 (השחתות | יומן חסימות) (7-4) 79.176.237.192 (השחתות | יומן חסימות) (10-9) Sahisham4 (השחתות | יומן חסימות) (17) 79.181.3.82 (השחתות | יומן חסימות) (25-1.3)

מרץ 2019

109.66.219.103 (השחתות | יומן חסימות) (28.2-8.3) 109.67.50.44 (השחתות | יומן חסימות) (4-2) AdambavariA (השחתות | יומן חסימות) (9) 79.181.17.22 (השחתות | יומן חסימות) (10-9) סטטוסיםמצייצים (השחתות | יומן חסימות) (12) 109.67.255.29 (השחתות | יומן חסימות) (14-9) Tisartutut (השחתות | יומן חסימות) (18) 109.66.238.25 (השחתות | יומן חסימות) (19-16) Dwdteeve (השחתות | יומן חסימות) (23) Surgey310 (השחתות | יומן חסימות) (25) Liorushh (השחתות | יומן חסימות) (30)

אפריל 2019

79.182.52.150 (השחתות | יומן חסימות) (14-7) Shimidiminini (השחתות | יומן חסימות) (11) NaserYaseen (השחתות | יומן חסימות) (13) 79.183.56.173 (השחתות | יומן חסימות) (18-17) 79.177.221.49 (השחתות | יומן חסימות) (22-4) 79.176.50.12 (השחתות | יומן חסימות) (24-19) Pleotopic (השחתות | יומן חסימות) (26) Heymangggfx (השחתות | יומן חסימות) (27) {{טרול|79.176.59.126 (השחתות | יומן חסימות) (29-25) Jimmmpo (השחתות | יומן חסימות) (30) 79.181.62.96 (השחתות | יומן חסימות) (30)

מאי 2019

109.67.50.136 (השחתות | יומן חסימות) (2-1) Mastadanst (השחתות | יומן חסימות) (4) Paraknukatef (השחתות | יומן חסימות) (4) Domdomdoom (השחתות | יומן חסימות) (5) Yarebruh (השחתות | יומן חסימות) (4.5-14.3) Lounn3d (השחתות | יומן חסימות) (6.5-22.3) 79.181.49.30 (השחתות | יומן חסימות) (8-7) Tamuzraanan (השחתות | יומן חסימות) (19.4-9.5) Jamizve (השחתות | יומן חסימות) (9) Asafgoren (השחתות | יומן חסימות) (11) Maledvarimmm (השחתות | יומן חסימות) (13) Malikshlsdot (השחתות | יומן חסימות) (14) Myloveisabed (השחתות | יומן חסימות) (15) Saarainaglass (השחתות | יומן חסימות) (16) Nodability (השחתות | יומן חסימות) (18.5-5.4) Myloveislovely (השחתות | יומן חסימות) (9-19) Sadelope (השחתות | יומן חסימות) (27) 109.65.16.104 (השחתות | יומן חסימות) (30-27) Sameslea (השחתות | יומן חסימות) (30.5-26.4)

יוני 2019

79.182.230.22 (השחתות | יומן חסימות) (30.4-23.6) 109.66.43.91 (השחתות | יומן חסימות) (3.6-31.5) Alliwannad02 (השחתות | יומן חסימות) (3.6-9.5) Sulvilor (השחתות | יומן חסימות) (9) Stendnler (השחתות | יומן חסימות) (15) Volleireo (השחתות | יומן חסימות) (17) Mycolor123 (השחתות | יומן חסימות) (18-17) Markodokie (השחתות | יומן חסימות) (22) Tokyoshnghai (השחתות | יומן חסימות) (24) Galgvaram4 (השחתות | יומן חסימות) (27-26)

יולי 2019

109.65.81.207 (השחתות | יומן חסימות) (28.6-3.7) 79.177.250.138 (השחתות | יומן חסימות) (24.6-5.7) Adidush1 (השחתות | יומן חסימות) (2) Jorji1982 (השחתות | יומן חסימות) (6-5) Adamimiwr (השחתות | יומן חסימות) (9-10) Arapride (השחתות | יומן חסימות) (12) 1999isayear (השחתות | יומן חסימות) (12) אישנהג (השחתות | יומן חסימות) (12) Mylifer (השחתות | יומן חסימות) (12) Geeiwonderwhy (השחתות | יומן חסימות) (12) DavidBeggham (השחתות | יומן חסימות) (13) Haoreth (השחתות | יומן חסימות) (15) 79.177.223.14 (השחתות | יומן חסימות) (15-6) Allenniz (השחתות | יומן חסימות) (19) Davisocomci (השחתות | יומן חסימות) (21) Thefatalitiy (השחתות | יומן חסימות) (24-23) Hatorem (השחתות | יומן חסימות) (24) 31.168.16.70 (השחתות | יומן חסימות) (25-24)

אוגוסט 2019

Alexandra7593 (השחתות | יומן חסימות) (1) 79.183.104.195 (השחתות | יומן חסימות) (2-1) Holaw4a (השחתות | יומן חסימות) (3) 79.177.105.80 (השחתות | יומן חסימות) (11-9) בת-דודה-של-עדי-ביטי (השחתות | יומן חסימות) (11) Ezmilra (השחתות | יומן חסימות) (11) Dorguez2 (השחתות | יומן חסימות) (11) Simplicity44 (השחתות | יומן חסימות) (13) Skuldd (השחתות | יומן חסימות) (15) KodBod (השחתות | יומן חסימות) (16) Azjamieon (השחתות | יומן חסימות) (16) Maycard (השחתות | יומן חסימות) (18) גלאון שקד (השחתות | יומן חסימות) (18.2 - 19.8) מתיקו (השחתות | יומן חסימות) (24-23) Julyadt (השחתות | יומן חסימות) (24) Hishhush (השחתות | יומן חסימות) (24) Perahprett (השחתות | יומן חסימות) (25) Fashionpassion3 (השחתות | יומן חסימות) (26) Roobishoot (השחתות | יומן חסימות) (26) Mylif3341 (השחתות | יומן חסימות) (26)

ספטמבר

Halavvarod (השחתות | יומן חסימות) (4) meytarv (השחתות | יומן חסימות) (4) Mykale123 (השחתות | יומן חסימות) (5) 79.178.60.217 (השחתות | יומן חסימות) (6-5) רוני-דגן (השחתות | יומן חסימות) (15.8 - 6.9) Myblades (השחתות | יומן חסימות) (7) FootballLife5 (השחתות | יומן חסימות) (7) Metetle (השחתות | יומן חסימות) (8) היילי-סטיינפלד (השחתות | יומן חסימות) (10) Elwalla (השחתות | יומן חסימות) (12-6) RuddBot (השחתות | יומן חסימות) (12-11) Mylife323 (השחתות | יומן חסימות) (15-6) 109.67.38.133 (השחתות | יומן חסימות) (18) 79.177.84.82 (השחתות | יומן חסימות) (20) MyZoo (השחתות | יומן חסימות) (21) 79.178.251.43 (השחתות | יומן חסימות) (30-23) 79.182.85.207 (השחתות | יומן חסימות) (28-27)

אוקטובר

Fransuio (השחתות | יומן חסימות) (7.10-4.9) שאו-רון (השחתות | יומן חסימות) (4) 109.65.136.71 (השחתות | יומן חסימות) (7) Andsamb (השחתות | יומן חסימות) (8) Alltheloveisrighthere (השחתות | יומן חסימות) (9) 109.64.57.90 (השחתות | יומן חסימות) (14-13) 79.182.15.136 (השחתות | יומן חסימות) (17-16) Waitke (השחתות | יומן חסימות) (17.10-26.8) Silvermines (השחתות | יומן חסימות) (18) Chrisapel (השחתות | יומן חסימות) (18) LinqBot (השחתות | יומן חסימות) (22) Thisrefoclock (השחתות | יומן חסימות) (23) Theadder002 (השחתות | יומן חסימות) (25) ג'יג'י-היפה (השחתות | יומן חסימות) (26) LucyAyoubFan (השחתות | יומן חסימות) (26.1 - 26.10)

נובמבר

79.183.2.39 (השחתות | יומן חסימות) (31.10 - 9.11) Alona2002 (השחתות | יומן חסימות) (2)

דצמבר

109.64.231.153 (השחתות | יומן חסימות) (5.11-3.12) 109.67.33.137 (השחתות | יומן חסימות) (7) 109.65.35.31 (השחתות | יומן חסימות) (14-9) Denizme (השחתות | יומן חסימות) (25) 79.177.39.21 (השחתות | יומן חסימות) (27-23) LucyIAmm (השחתות | יומן חסימות) (31)

2020

ינואר

Odedush (השחתות | יומן חסימות) (3) Masterdomster (השחתות | יומן חסימות) (17) 109.67.19.16 (השחתות | יומן חסימות) (26-23)

פברואר

LucyAyoubFan (השחתות | יומן חסימות) (10.1 - 12.2) ג'יםבונה (השחתות | יומן חסימות) (12) DeckTheCat (השחתות | יומן חסימות) (12) 109.65.51.201 (השחתות | יומן חסימות) (14-5) 79.183.48.242 (השחתות | יומן חסימות) (22-20) Odedush2 (השחתות | יומן חסימות) (28)

מרץ

79.183.87.98 (השחתות | יומן חסימות) (9-8) 109.66.5.87 (השחתות | יומן חסימות) (11-10) 109.66.5.197 (השחתות | יומן חסימות) (25-21) 79.179.214.100 (השחתות | יומן חסימות) (24-23) 79.181.192.221 (השחתות | יומן חסימות) (27-25) 79.180.134.3 (השחתות | יומן חסימות) (27.3 - 1.4)

אפריל

109.67.211.228 (השחתות | יומן חסימות) (5.4-29.3) 79.176.66.165 (השחתות | יומן חסימות) (2) 79.182.198.52 (השחתות | יומן חסימות) (7-6) 79.178.85.173 (השחתות | יומן חסימות) (9-7) 79.177.193.221 (השחתות | יומן חסימות) (9-8) 109.66.222.214 (השחתות | יומן חסימות) (13-9) 79.178.208.144 (השחתות | יומן חסימות) (28-20)

מאי

79.180.212.121 (השחתות | יומן חסימות) (3.5 - 28.4) 79.181.192.6 (השחתות | יומן חסימות) (11) 79.181.91.74 (השחתות | יומן חסימות) (22-18) Jimmeygones (השחתות | יומן חסימות) (23) 79.178.24.61 (השחתות | יומן חסימות) (25-23) Spacesout (השחתות | יומן חסימות) (29)

יוני

Yyayaya (השחתות | יומן חסימות) (9) Shaloww (השחתות | יומן חסימות) (11) 79.180.208.73 (השחתות | יומן חסימות) (19-4) 79.178.23.152 (השחתות | יומן חסימות) (22-9) 109.67.196.175 (השחתות | יומן חסימות) (28-25)

יולי

Adelos123 (השחתות | יומן חסימות) (2) AharonDror (השחתות | יומן חסימות) (19.6 - 18.7)

אוגוסט

79.181.202.146 (השחתות | יומן חסימות) (2.8-29.6) 109.67.225.193 (השחתות | יומן חסימות) (5-3)

ספטמבר

משתמש חוזר (השחתות | יומן חסימות)

אוקטובר

79.179.21.60 (השחתות | יומן חסימות), Sovietserpent (השחתות | יומן חסימות), EvyatarDolev (השחתות | יומן חסימות)

דצמבר

LucyAyoubBrother (השחתות | יומן חסימות)

2021

ינואר

ניהיליסט (השחתות | יומן חסימות), wikiped208120 (השחתות | יומן חסימות), Tifraga (השחתות | יומן חסימות), אוכלקדימה (השחתות | יומן חסימות), Chimchoury (השחתות | יומן חסימות), 93.173.236.165 (השחתות | יומן חסימות), 89.139.75.177 (השחתות | יומן חסימות), אריאלפודמסקי (השחתות | יומן חסימות), Giddistorm (השחתות | יומן חסימות)

פברואר

79.180.22.194 (השחתות | יומן חסימות)