היום יום שני, י"א בסיוון ה'תשפ"ד, ה17 ביוני 2024 השעה כעת היא 09:40 {ראה תבנית זו}
Yova
כתיבת הודעה בדף השיחה

חשבון זה הוא בוט ששייך ל־Yova (שיחה).

זו אינה בובת קש, אלא חשבון המשמש לביצוע עריכות אוטומטיות או אוטומטיות למחצה.


למפעילי המערכת: אם בוט זה אינו פועל נכון או גורם לנזק, אנא חסמו אותו.

חסימת הבוט

ויקיפדים שאינם מפעילי מערכת יכולים להודיע על בעיות בדף ויקיפדיה:בקשות ממפעילים, ולתייג את בעל הבוט.