משתמש:Yuri/הניחו כוונה טובה

דף זה אינו דף מדיניות רשמי, זוהי רק טיוטה
כדי לדון ולהגיע להסכמות, יש לפנות לדף השיחה.


הנחת כוונה טובה היא עקרון מהותי בויקיפדיה.

העובדה שכל אחד יכול לערוך (כמעט) כל דף מעידה על ההנחה המוקדמת לפיה רוב העריכות בוויקיפדיה נעשות בכוונה טובה, ואת האחרות אפשר בדרך כלל לזהות ולשחזר. אם זה לא היה כך, הרי שפרויקט כמו ויקיפדיה היה נידון לכישלון מלכתחילה.

אם אתם חושבים שמישהו עשה טעות בתום לב, תקנו את הטעות והסבירו זאת מבלי להעביר ביקורת שלילית. אם אתם לא מסכימים עם מישהו, זכרו שהצד השני מאמין שהוא מסייע ולא מזיק. השתמשו בדפי השיחה כדי להסביר את דעתכם, ולתת לאחרים את ההזדמנות לעשות כן. דרך פעולה זו תסייע במניעת אי-הבנות ודרדור המצב.

הנחת הכוונות הטובות עוסקת בכוונות, לא במעשים. כמאמר הפתגם, גם הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, ועל כן גם מי שמצויד בכוונות טובות למכביר עושה לעתים טעויות, ואותן יש לתקן. אולם אין טעם להתנהג כאילו הטעויות הן מכוונות. תקנו, אך אל תנזפו או תגערו.

בעת מחלוקת עם אחד הוויקיפדים נסו לטעון את טיעוניכם בצורה שקולה ותרבותית במקום לפתוח במלחמת עריכה או להשתמש באד הומינם. סביר להניח שתיתקלו בוויקיפדים שלא תסכימו עימם. אך גם אם לדעתכם הם טועים, אין משמע הדבר שהם מנסים לפגוע במפעל הוויקיפדי. יכול להיות גם שתפגשו ויקיפדים שיביאו אתכם למסקנה שאתם לא יכולים לשתף עימם פעולה. גם כאן אין משמעות הדבר שהם מנסים לגרום נזק במתכוון. אין טעם להניח שעריכות מסוימות נובעות מכוונות רעות (גם אם זה נראה כך), שכן כל האמצעים העומדים לרשותנו (שחזור, חסימה וכו') ניתנים לביצוע על בסיס של התנהגות ולא על בסיס כוונות. האשמת ויקיפד אחר בחוסר תום לב באופן פומבי יכולה רק להצית דיון סוער שלרוב לא יביא לכל תועלת חיובית.

היו סבלניים כלפי ויקיפדים חדשים. ויקיפדים חדשים אינם מכירים את הנהלים בוויקיפדיה, את אפשרויות העריכה ואת קודי ההתנהגות הלא-כתובים, ומפירים אותם פעמים רבות. במקרים רבים הם סבורים שנהלים מסוימים הם שגויים ויש לשנותם בהתאם לנהוג במקום אחר. גם התנהגות זו לא נובעת מכוונה רעה, אלא מחוסר ניסיון.

עם זאת, אין טעם להניח כוונה טובה לאחר קיום הוכחות להיפך הגמור. דוגמה להתנהגויות המעידות בבירור על כוונה רעה הן שימוש בבובות קש במזיד או שקר וכיוצא בזה. הנחת הכוונה הטובה אין משמעה גם שאסור להעביר ביקורת. מותר להעביר ביקורת, אך אין להניח כוונת זדון אם אין עדות ברורה לכך.

היו זהירים ואל תצטטו את העיקרון הרשום בדף זה יתר על המידה. האשמת הצד השני בוויכוח בכך שהוא אינו מניח כוונה טובה, מבלי שיש לכך ראיות מוצקות, היא בעצמה סוג של כישלון להניח כוונה טובה.