ויקיפדיה:מלחמת עריכה

עריכת ערכים

מדריכי עריכה

שילוב מרכיבים בדף:

אחרים:

מלחמת עריכה נוצרת כאשר מחלוקת בין שני משתמשים או יותר מביאה לכך שכל אחד מהם חוזר ומבטל את עריכתו של האחר.

הבעייתיות שבמלחמת עריכה

ויקיפדיה מבוססת על עיקרון השיתופיות, הכולל גם עריכה אחידה המוסכמת על כלל המשתמשים בוויקיפדיה. טבעי הוא שיש מחלוקות, אלא שצריך לקבוע מדיניות מסודרת מה עושים במקרי מחלוקת. לא ייתכן שיתנהל משחק פינג פונג על הערך, בו האחד יכניס עריכה והשני יסיר אותה, ללא סוף - או שהמתעקש האחרון ינצח. מצב אחר, בו הרוצה לערער על עריכה יצטרך לפנות לעורך בדף שיחתו או לדף שיחת הערך, בלא לבטל את העריכה, הוא גם מסוכן. בסופו של דבר ידי כולם עמוסות, ולמרות הפנייה בדף השיחה עשויה אותה עריכה להישכח ולהישאר בגוף הערך. זו מתכונת לצבירת זבל בתוך ערכי ויקיפדיה, ברגע שאין מנגנון הגנה מסודר. לכן, ברירת המחדל היא להשיב את הערך למצבו הקודם ומשם לדון על כל שינוי, בבחינת "כל המשנה, ידו על התחתונה"[1]. ניהול מלחמת העריכה עצמה, הוא דבר מיותר ומתיש לחינם, ועל כן המדיניות של ויקיפדיה אוסרת זאת.

"פינג פונג" שכזה שונה ממצב של הידוד, בו שני עורכים חלוקים או יותר מתכנסים לנוסח כלשהו על ידי עריכות הדדיות זה על גבי הנוסח של זה, ומסכימים על מה שבאפשרותם להסכים. מצב זה אינו נכנס לגבולות מלחמת העריכה כל זמן שהעורכים לא מתחילים להחזיר לגרסאות מוקדמות שכבר נתקלו בהתנגדות, אלא ממשיכים ומציעים נוסחים חדשים שלוקחים בחשבון את המשוב ההדדי.

מה ייחשב למלחמת עריכה

מחלוקת על פרשנות של עובדות תיחשב למלחמת עריכה. מלחמת עריכה מן הסוג הזה שכיחה בדרך כלל בערכים פוליטיים.

במקרים שבהם המשתמשים נמצאים במלחמת עריכה, יש לפנות לדף ויקיפדיה:בקשות ממפעילים כדי שאחד המפעילים יגן על הערך בגרסתו היציבה ולאחר מכן לעבור לדון במחלוקת בדף השיחה. אם לא מסתמן פתרון, כדאי להזמין בורר מוסכם על שני הצדדים במטרה לסיים את מלחמת העריכה.

גרסה יציבה

גרסה יציבה היא הגרסה שהייתה בערך לפני השינוי שהחל את מלחמת העריכה. שינוי שייעשה בערך ייחשב לחלק מהגרסה היציבה בערך אם במשך חודש (30 יום) מאז שבוצע לא עלתה אף התנגדות מנומקת לגביו, או אם הוא זכה לתמיכה של רוב יציב בדיון בדף השיחה. התנגדות כלפי חלק מהשינויים שנעשו בערך אינה משפיעה על שינויים שלא הובעה כלפיהם התנגדות, ואלו נחשבים ליציבים עם חלוף חודש (30 יום) מביצועם. בהתאם לכך, בערכים חדשים לא הספיקה אף גרסה "להתייצב" ולכן אם יש מחלוקת לגבי תוכן בערך חדש, יש להסירו עד שתיווצר לגביו הסכמת רוב יציב בדף השיחה.

שימו לב: שחזור של שינוי שאינו חלק מהגרסה היציבה ייעשה רק אם הובעה התנגדות מנומקת כלפי השינוי, והיותו של שינוי כלשהו לא חלק מגרסה יציבה לא יהווה עילה לשחזור בפני עצמה.

מה לא ייחשב למלחמת עריכה

אם משתמש מסוים כותב עובדה שגויה באופן מובהק וברור (למשל לטענתו של פלוני, מלחמת העולם השנייה החלה ב-1980 במקום ב-1939) הרי שאין כאן מלחמת עריכה, כי מדובר בטעות. התעקשותו של פלוני על טעותו תגרור את חסימתו.

כללים לפתרון מלחמת עריכה

 עמוד ראשי
ראו גם – ויקיפדיה:מנגנונים ליישוב מחלוקת#כלים ליישוב מחלוקות

דיון בדף השיחה

 
תרשים זרימה המתאר באופן אוטופי כיצד יש לפעול

קיימים כמה כלים ועצות לפתירת מלחמת העריכה ולמניעת חזרה על עריכה מיותרת:

 • דף שיחה: ראשית, נסו לפתור את המחלוקת באופן ענייני בדף השיחה. פתחו פסקה חדשה, וציינו את הצעת העריכה שלכם.
 • תרבות הדיון: נא שמרו על תרבות הדיון. שמרו על שפה נעימה, היו ענייניים וגלו פתיחות.
 • תיוג: כדי לוודא שדבריכם נקראו גם על ידי המתנגד לעריכה, נא תייגו אותו בדיון. תיוג נעשה באמצעות ציון שם המשתמש: {{א|שם המשתמש}} או [[משתמש:שם המשתמש]] (עוד על התיוג, ואפשרויות שונות, ראו כאן).
 • דעות נוספות: לפעמים כדאי לשמוע דעות נוספות, ולא לנהל טנגו מול המתנגד לעריכה. תוכלו לתייג עוד משתמשים שאתם סבורים שיכולים לתרום לדיון. ניתן לתייג את בעלי הידע בתחום המדובר (ראה כאן לרשימת התחומים הקיימת). ניתן גם לפנות ללוח המודעות ולציין שם בקצרה את הנידון עם קישור לדף השיחה של הערך.
 • סבלנות: קחו לתשומת לבכם כי דיון בדף השיחה לפעמים לוקח זמן, ויש שאפילו לוקח כמה ימים. התאזרו בסבלנות, וקיימו את הדיון בצורה נעימה ושיתופית. שימו לב שתוכלו לשוב אל המקום בו ערכתם או לדף שיחתו דרך רשימת המעקב שלכם (למעבר מהיר לרשימת המעקב שלכם, לחצו כאן).

הצבעת מחלוקת

קורה, ולפעמים הדיון בדף השיחה אינו מביא למוצא. במקרה כזה הברירה היא לעבור להצבעה. ההצבעה עשויה להיות מורכבת, ביורוקרטית ומתישה, ולכן עדיף לנסות ולמצוא פשרה בדיון. רק באין מוצא אחר ניתן לעבור להצבעה. על אופן פתיחת ההצבעה, ראו: ויקיפדיה:הצבעה, וראו גם ויקיפדיה:ערכים במחלוקת.

גישור

פתרון אחר לדיון שנתקע בלא מוצא, הוא לפנות לתהליך גישור. פתרון זה עשוי להיות נוח יותר מהצבעה, אך הוא דורש יותר גמישות. בפועל, הוא פחות שכיח.

פנייה למגשר תתבצע בנוהל הבא:

  • אחד הצדדים יפנה למגשר. המגשר יכול להיות כל משתמש רשום בוויקיפדיה.
  • הצד השני יכול לקבל את הצעת הגישור, או לדחות אותה.
   • אם הוא דוחה אותה, יוכל בעל הסמכת בירוקרט לחייב אותו בגישור. במקרה כזה ישמש כמגשר הבירוקרט עצמו או מי מטעמו.
 1. אם, לאחר מאמץ, נואש המגשר מניסיונות להשיג הסדר מוסכם, נעשה תפקידו לתפקיד של בורר, והוא יקבע את פניו של הערך. עם זאת, גם אחרי קביעתו יוכל אחד מן הצדדים לבקש שההכרעה תושג בהצבעה.
  • הרוב בקרב הוויקיפדים שיחפצו להשתתף בהצבעה ושיהיו כשירים להצביע (כלומר, בעלי זכות הצבעה [ראו: סעיף 4]) יקבע את דמות הערך.
   • הערה: אם הבירוקרט משוכנע שתוצאת ההצבעה סותרת באופן מובהק את אופייה של ויקיפדיה, הוא רשאי לשנותה.
 2. לאחר שהתקבלה ההחלטה אין לעבור עליה. הכוונה בהחלטה היא החלטת הבורר (אם לא הוגש עליה ערעור), או תוצאות ההצבעה. כל מי שיפר אותה ייחשב משחית לכל דבר ועניין.
 3. רק המשתמשים בעלי זכות הצבעה יכולים להשתתף בהצבעה שתכריע האם לקבל החלטת בורר.
 4. מרגע כניסתו של המגשר לתמונה ועד סיום מלחמת העריכה ייאסר על שני המשתמשים לערוך את הדף לחלוטין, למעט תיקוני ניסוח ואיות. אם יש להם הצעות לשינוי מעבר לכך, הם יעשו זאת בתת-דף זמני בלבד (שייקרא "{שם הדף}/זמני"), תוך מתן הסבר מלא בדף השיחה המקורי על כל שינוי שהוא. לאחר שתושג הסכמה לגבי השינוי, יוסיף אותו המגשר, ולא מישהו אחר. חריגה מכלל זה תתאפשר רק לפי הסכמת המגשר.

מקרים בהם נכשל הגישור, יש לשוב למודל ההצבעה:

 1. הבורר לבדו יחליט מתי הדיון הגיע למבוי סתום וזה אחרי שניסה כל דרך אחרת ובכל זאת נכשל בתפקידו.
 2. הבורר לבדו יפתח את הצבעת המחלוקת תוך תיאום בין הצדדים.
  • תיאום בין הצדדים פירושו: כל צד יכתוב את אופציית ההצבעה שלו ויכתוב את נימוקי ההצבעה ורק לאחר מכן תיפתח ההצבעה.
 3. היה ומישהו שלא היה נוכח בדיון המקדים בכל זאת חושב שיש לו אופציה אחרת, טובה יותר, שיכולה להביא לתוצאות טובות יותר, יבקש משני הצדדים המתדיינים רשות להוסיף את האופציה שלו. אם שניהם מסכימים, אזי מותר לו להוסיף את האופציה החדשה. אם אחד הצדדים מסרב, מותר לבורר להוסיף את אופציית ההצבעה הנוספת אם ראה לנכון לעשות כן. מוסיף האופציה צריך להודיע לכל משתתפי ההצבעה על הוספת האופציה החדשה בדפי שיחתם בהודעה פרטית.
 4. יש להמתין 72 שעות לפחות בין הכרזה על מלחמת עריכה לתחילת ההצבעה בפועל.

השגת הסכמה

מהרגע שהייתה הסכמה על השינויים, בין אם בדיון, בעזרת הבורר, הצבעה או כל אמצעי אחר, הנושא נסגר. מותר למציע השינוי לבצע עריכות נוספות בערך ללא דיון נוסף, בתנאי שהן אינן סותרות באופן מהותי את ההסכמה שהושגה.

השחתה או ספק השחתה

כאשר מלחמת העריכה נובעת מהשחתה, או ממה שנראה בעיני אחד המשתתפים בה כהשחתה, יש לבקש סיוע מהמפעילים בדף ויקיפדיה:בקשות ממפעילים#בקשות הגנה / הסרת הגנה, או בפנייה אישית למפעיל שפעיל באותה עת.

מלחמת עריכה ביצירת ערך ומחיקתו

כאשר מדובר בערך שנוצר על ידכם ונמחק על ידי אחד ממפעילי המערכת, ואתם בכל זאת סבורים שיש לו מקום בוויקיפדיה, תוכלו לברר את העניין מול מפעיל/ת המערכת שמחק/ה אותו, ואף לתייג לדיון בדף השיחה ויקיפדים נוספים, כמו מבעלי הידע או אחרים. אך אל תשובו ליצור אותו מחדש בטרם קיבלתם הסכמה על כך בדיון. אם לא מתקבלת הסכמה, ניתן לעבור להצבעת שחזור. אם המשתמש סבור שיש שימוש לקוי בסמכויות המפעיל, או בכלל באופן ההתנהלות של הדיון והמחלקות, ניתן לערער על המחיקה בוויקיפדיה:בירורים. לרוב מדובר בתהליך מתיש או בלתי יעיל דיו, שעדיף לעבוד בדרכים הרגילות ולא להגיע אליו.

ראו גם

הערות שוליים