משתמש:~השמח בחלקו/ארגז חול3

מונחים בתחום הבנייה שמקורם בגרמנית או יידישעריכה