משתנה טבעי

ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.

אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

בתרמודינמיקה, משתנים טבעים הם סט המשתנים הנשלטים המתארים פוטנציאל תרמודינמי. באמצעותם נוח לתאר את המערכת התרמודינמית. רק מאנרגיה חופשית הנכתבת לפי המשתנים הטבעיים המגדירים אותה ניתן לגזור את משוואות המצב - כלומר מתאפשרת גישה לכל התכונות הפיסקליות של המערכת. בנוסף לכך, רק כאשר האנרגיה חופשית נכתבת לפי המשתנים הטבעיים שלה ניתן לעבור,על ידי התמרת לז'נדר, ליתר האנרגיות החופשיות וכן להגיע לקשרי מקסוול.

פוטנציאלים תרמודינמיים ומשתנים טבעיםעריכה

בתרמודינמיקה מערכת הנמצאת בשיווי משקל תרמודינמי יכולה להיות מתוארת על ידי גדלים מקרוסקופיים מדידים כמו: מסה, אנרגיה, נפח המערכת, מספר החלקיקים במערכת, הלחץ, הטמפרטורה והפוטנציאל הכימי. מערכת הכפופה לתנאים שונים, תתואר באמצעות המשתנים הטבעים הרלוונטיים לה ולכן נכון יהיה להגדיר עבורה את הפוטנציאל התרמודינמי המתאים. פוטנציאלים אלו, כמו: האנרגיה הפנימית, האנרגיה החופשית של הלמהולץ, האנתלפיה והאנרגיה החופשית של גיבס, הנכתבים באמצעות המשתנים הטבעיים של המערכת-מכילים את כל המידע התרמודינמי של המערכת.

שם דיפרנציאל נוסחה ומשתנים טבעיים
אנרגיה פנימית    
אנרגיה חופשית של הלמהולץ    
אנתלפיה    
אנרגיה חופשית של גיבס    
פוטנציאל גראנד קנוני    

כאשר המשתנים הצמודים:

T-טמפרטורת המערכת; S-האנטרופיה.

P-הלחץ; V-הנפח

 -מספר החלקיקים מסוג i;  פוטנציאל הכימי עבור חלקיקים מסוג i.

דוגמהעריכה

נתונה מערכת סגורה הנתונה על ידי האנרגיה הפנימית:  . הצמדתה למאגר חום בטמפרטורה T (כאשר מספר החלקיקים והנפח נותרים קבועים) תאפשר מעבר אנרגיה ממערכת אחת לאחרת בצורת חום (שינוי האנטרופיה). כעת, מפני שהטמפרטורה נותרת קבועה המשתנים הטבעיים הם: T ,V,   ולכן הפוטנציאל התרמודינמי המתאים לתיאור המערכת הוא האנרגיה חופשית של הלמהולץ (F). מעבר מהאנרגיה הפנימית לאנרגיה חופשית של הלמהולץ יתבצע באמצעות שימוש בהתמרת לז'נדר:  . אנרגיה זו תקרא אנרגיה חופשית היות שזו האנרגיה של מערכת המחוברת לאמבט חום וזמינה לניצול כעבודה בתהליך הפיך בו לא נוצרה אנטרופיה חדשה שאינה חום. קרי, העבודה בתהליך הפיך בטמפרטורה קבועה:  .

בנוסף לכך עבור האנרגיה חופשית של הלמהולץ:

משוואות המצב:

האנטרופיה:  

הלחץ:  

הפוטנציאל כימי עבור סוג החלקיקים ה-i:  

קשרי מקסוול:

 

 

 

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • .C.Kittel,H.Kroemer,Thermal Physics ,New York: W.H. Freeman and Company,second edition,1980

קישורים חיצונייםעריכה

Thermodynamic Potentials and Natural Variables