משתנה לא-סדיר איטי

כוכב משתנה לא-סדיר איטיאנגלית: Slow irregular variable) הוא כוכב משתנה שלא זוהתה מחזוריות של השינויים בבהירות נראיתו והשינויים הם איטיים. כוכבים מסוג זה הם כמעט תמיד ענקים אדומים וכתומים או על-ענקים אדומים וכתומים מסיווג ספקטרלי K,‏ M,‏ S או-C. על פי הקטלוג הכללי לכוכבים משתנים, כוכבים אלו מסווגים כ-LB עבור ענקים ו-LC עבור על-ענקים עם השתנות מסדר גודל של דרגת בהירות אחת.[1] כיוון שההשתנות איטית ודרוש זמן רב על מנת לזהות מחזוריות או לשלול אותה, כוכבים משתנים רבים שלא זוהתה מחזוריות בבהירותם מסווגים כ-L בהנחה שבעתיד הם יסווגו כמשתנים סדירים למחצה אם תמצא מחזוריות או כ-LB או כ-LC אם לא. משתנים סדירים למחצה רבים מציגים למעשה שני מחזורי השתנות או יותר בו זמנית, ובכך יוצרים דפוס השתנות מורכב מאוד וקשה לזיהוי וייתכן שחלק משמעותי מהכוכבים שמסווגים כיום כמשתנים לא-סדירים איטיים הם למעשה משתנים סדירים למחצה עם מספר מחזורי השתנות.[2] ניתוח של תצפיות לאורך זמן שנעשה ב-2009 על 23 כוכבים שסווגו כמשתנים לא-סדירים איטיים מסוג L, העלה שכשני שלישים מהם מראים מחזוריות מסוימת של שינויי הבהירות וחלקם הם בפרוש משתנים סדירים למחצה.[3]

מנגנון ההשתנות של כוכבים משתנים לא-סדירים איטיים הוא כנראה מנגנון פעימות זהה לזה של המשתנים הסדירים למחצה, רק עם מספר גדול של מחזורי שינוי בו זמנית או עם התנהגות כאוטית לא מחזורית. ככל הנראה כוכבים מסיווג L נמצאים על רצף שנע מהשתנות מחזורית סדירה למחצה עם מעט מחזורי שינוי, דרך מספר גדול של מחזורי שינוי ועד לכאוטיות מלאה. כיוון שכוכבים אלה נחקרו פחות מאשר משתני מירה ומשתנים סדירים למחצה, המידע עליהם מועט ואיטיות השינויים מקשה על איסוף הנתונים.[2]

משתנים לא-סדירים איטיים בולטים עריכה

  • אנטארס משתנה בין דרגות בהירות 0.88 ו-1.16 (סיווג LC)
  • אלדברן משתנה בין דרגות בהירות 0.75 ו-0.95 (סיווג LB)
  • אניף (ε בפגסוס) משתנה בין דרגות בהירות 0.7 ו-3.5 (סיווג LC)
  • שאט (β בפגסוס) משתנה בין דרגות בהירות 2.31 ו-2.74 (סיווג LB)
  • KY בברבור משתנה בין דרגות בהירות 10.60 ו-11.74 (סיווג LC)
  • RT בשדרית משתנה בין דרגות בהירות 8.2 ו-9.9 (סיווג LC)
  • TZ בקסיופאה משתנה בין דרגות בהירות 8.86 ו-10.5 (סיווג LC)

הערות שוליים עריכה

  1. ^ GCVS: Variability Types, 2. Pulsating Variable Stars
  2. ^ 1 2 C. Sterken & C. Jaschek: Light Curves of Variable Stars: A Pictorial Atlas, p. 104
  3. ^ J. R. Percy, S. Esteves, A. Lin, C. Menezes & S. Wu: Quantifying Irregularity in Pulsating Red Giants, Journal of The American Association of Variable Star Observers, Vol. 37 (2009)