נבדל

מושג בכדורגל ובענפי ספורט נוספים
המונח "אופסייד" מפנה לכאן. לערך העוסק בתוכנית ספורט סאטירית בשם זה, ראו אופסייד (תוכנית טלוויזיה).

נבדל או אופסיידאנגלית: Offside) הוא מושג מעולם הספורט הקבוצתי המתייחס לחוק אשר מגביל את מיקומו של שחקן המעורב במהלך המשחק. חוק הנבדל קיים בצורות שונות במספר ענפי ספורט כמו כדורגל, פוטבול, הוקי קרח ורוגבי.

חוק הנבדל בגרסתו הראשונה הומצא באנגליה של המאה ה-19 עבור משחק הכדורגל. בראשיתו החוק היה נוקשה יותר מהקיים היום בכדורגל, ומזכיר יותר את החוק הקיים היום ברוגבי, שבו אסור לשחקן להיות בין כדור המשחק לבין שער הקבוצה היריבה.

כדורגל

עריכה
 
החלוץ הכחול שבצד שמאל נמצא בעמדת נבדל, מפני שהוא יותר קרוב לשער היריב מהשחקן היריב השני וגם מהכדור. אף על פי שהשחקן נמצא בעמדת נבדל, לא תישרק עבירת נבדל עד שיהיה מעורב במהלך המשחק.

עמדת הנבדל

עריכה

הכללים לעמדת נבדל רשומים בחוקת משחק הכדורגל שנכתבה על ידי ארגון ה-IFAB, תחת חוק מספר 11: נבדל:

שחקן מצוי בעמדת נבדל כאשר:

 1. הוא קרוב יותר לקו השער של הקבוצה היריבה מהכדור וכן מהשחקן הלפני אחרון של הקבוצה היריבה.

שחקן אינו בנבדל אם:

 1. הוא במחצית שדה המשחק של קבוצתו או
 2. הוא בקו אחד עם השחקן הלפני אחרון של היריב או
 3. הוא בקו אחד עם שני השחקנים האחרונים של היריב.
תרגום ההתאחדות לכדורגל בישראל לחוק מספר 11

כדורגלן הנמצא בעמדת נבדל הוא שחקן, אשר נמצא קרוב יותר לקו השער של הקבוצה היריבה מאשר הכדור ובינו ובין קו שער היריב יש פחות משני שחקני קבוצה יריבה (שוער נחשב כשחקן לכל דבר ועניין על פי החוקה). שחקן אינו נמצא בעמדת נבדל אם הוא נמצא בחצי המגרש של קבוצתו.

עבירת נבדל

עריכה

על מנת ששחקן יהיה בעמדת נבדל צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 1. השחקן המקבל צריך להיות בחצי המגרש של היריבה
 2. השחקן המקבל צריך להיות קרוב יותר לשער היריבה ממיקום הכדור
 3. צריכים להיות 0 שחקנים או שחקן אחד בין השחקן המקבל לבין השער של היריבה

שחקן בעמדת נבדל נענש רק אם ברגע שהכדור נגע או שיחק בו אחד מקבוצתו, הוא לדעת השופט מעורב במשחק הפעיל באופן הר"מ:

 1. מתערב במשחק או
 2. מפריע ליריב או
 3. זוכה ביתרון בהיותו בעמדה זו.

אין עבירת נבדל אם השחקן מקבל את הכדור ישירות:

 1. מבעיטת שער או
 2. מזריקת חוץ או
 3. מבעיטת קרן.
תרגום ההתאחדות לכדורגל בישראל לחוק מספר 11

קביעת עבירת הנבדל נעשית ברגע ששחקן מקבוצתו של השחקן שנמצא בעמדת נבדל נוגע או משחק בכדור.

עבירת נבדל תישרק אם השחקן אשר נמצא בעמדת נבדל השתתף במהלך המשחק, הפריע לשחקן יריב, השפיע על מהלך המשחק או השיג יתרון מהימצאו בעמדת הנבדל. אם השחקן לא היה מעורב במהלך המשחק, לא תשרק עבירה כנגדו. כמו כן, לא תשרק עבירת נבדל אם השחקן קיבל את הכדור ישירות מבעיטת שער, הוצאת חוץ או בעיטת קרן.

במקרה של נבדל השופט ישרוק לעבירה ויעניק לקבוצה הנגדית בעיטה חופשית בלתי ישירה ממקום העבירה. אם הקוון הבחין בעבירה, עליו לסמן זאת לשופט על ידי הנפת הדגל לכיוון מבצע העברה. אם הכדור עבר לקבוצה היריבה לפני שהשופט שרק, יש באפשרותו לסמן ל"חוק היתרון" ולא לשרוק לעברה.

נבדל פסיבי הוא מקרה בו שחקן תוקף נמצא בעמדת נבדל אך איננו מעורב במהלך המשחק, ולכן אין זו עבירה.

שינויים בחוק הנבדל

עריכה
 • בשנת 1907 נוסף התנאי שהשחקן המקבל צריך להיות בחצי המגרש של היריבה.
 • בשנת 1925 עודכן התנאי עבור מספר שחקני הקבוצה היריבה בין השער לשחקן בנבדל: מפחות מ-3 שחקנים לפחות מ-2 שחקנים.
 • בשנת 1990 שונה החוק כך ששחקן אינו בעמדת נבדל אם הוא נמצא באותו הקו בו נמצא שחקן הקבוצה היריבה השני הקרוב ביותר לקו השער.
 • בשנת 2013 שונה החוק כך ששחקן אשר היה בעמדת נבדל והכדור הגיע אליו לאחר מגע יזום של שחקן הגנה, אינו עובר עבירת נבדל.

מלכודת הנבדל

עריכה

מלכודת הנבדל היא טקטיקה הגנתית שמטרתה "ללכוד" את הקבוצה התוקפת בעבירת נבדל. כאשר שחקן התקפה מתחיל בריצה לעבר השער בזמן ששחקן קבוצתו מתכונן לבעוט את הכדור אליו, רצים המגנים היריבים בכיוון הנגדי בקו ישר יחסית במטרה ששחקן ההתקפה יהיה מאחוריהם בזמן המסירה, כלומר בעמדת נבדל.

שימוש במלכודת הנבדל נחשבת לטקטיקה מסוכנת מכיוון שעל כל שחקני ההגנה לנוע בקו ישר יחסית ובתיאום כמעט מושלם, אחרת שחקן ההתקפה יהיה אחרי או באותו הקו עם שחקן היריבה הלפני אחרון ולא יהיה בעמדת נבדל, וישיג יתרון על פני השחקנים שרצו לכיוון הנגדי (במטרה לנסות ולתפוס אותו ב"מלכודת נבדל"), ולכן לשחקן התוקף שמצליח להערים על המלכודת הנבדל של שחקני ההגנה, הדרך למצב הבקעה אל מול השוער לבדו תהיה פתוחה.

פוטבול

עריכה

שחקן פוטבול אשר נמצא מעבר לאזור נייטרלי בעת הסנאפ נמצא במצב של אופסייד. אם נזרק דגל צהוב לסימון העבירה המהלך אינו נעצר ומתאפשר לקבוצה התוקפת להמשיך את המהלך. בסוף המהלך הקבוצה אשר לא ביצעה את העבירה מקבלת את האפשרות לבחור האם לבטל את המהלך האחרון ושהקבוצה שביצעה את העבירה תיענש עליה, או לאשר את המהלך ולבטל את העבירה.

העונש על ביצוע העבירה הוא הזזה של "קו ההתגוששות" חמישה יארדים לכיוון ה-End Zone של הקבוצה שביצעה את העבירה.

השופט הראשי מסמן עבירה זו על ידי הנחת ידיו על ירכיו.

הוקי קרח

עריכה

שחקן הוקי קרח נמצא בנבדל כאשר הוא חוצה בשתי רגליו את הקו הכחול הקרוב לשער היריב, כלומר עובר מהאזור הנייטרלי שבמרכז הזירה אל תוך אזור ההתקפה של קבוצתו, לפני שהדיסקית חוצה אותו. מצב זה יישרק אך ורק אם אחד השחקנים בקבוצה שלו יגע בדיסקית בתוך אותו אזור. כדי לצאת ממצב של נבדל על שחקני ההתקפה לצאת מאזור ההתקפה אל האזור הנייטרלי - כלומר, להחליק בחזרה אל צידו הרחוק של הקו הכחול - ומותר להם לחזור ולהיכנס לאזור ההתקפה רק לאחר שהכניסו לתוכו את הדיסקית.

אם נשרקת עבירת נבדל, המשחק יתחדש בעימות (faceoff) באחת מהנקודות הייעודיות לכך באזור הנייטרלי.

הוקי רולר

עריכה

שחקן הוקי רולר נמצא בנבדל כאשר הוא חוצה עם שתי רגליו את הקו האמצעי האדום אל תוך אזור ההתקפה של קבוצתו, לפני שהדיסקית חוצה אותו. אם שחקן שנמצא לפני הקו האדום באזור ההגנה מוסר אליו את הדיסקית, נעברת עבירת נבדל. אם השחקן עם הדיסקית עובר את הקו האדום לאזור ההתקפה בזמן שכבר נמצאים שם שחקנים, הוא רשאי למסור להם בלי לעבור על החוק.

אם נשרקת עבירת נבדל, המשחק יתחדש בעימות (faceoff) באחת מהנקודות הייעודיות לכך באזור ההגנה הרחוק מהשער של הקבוצה שביצעה את הנבדל.

רוגבי

עריכה

ברוגבי יוניון, שחקן רוגבי נמצא בעמדת נבדל, בין היתר, אם הוא נמצא בין כדור המשחק לבין שער הקבוצה היריבה בזמן ששחקן אחר בקבוצתו מחזיק בכדור, או במצב של ראק, מול, הוצאת חוץ או סקראם, ורגלו האחורית נמצאת בין שער הקבוצה היריבה ורגלו האחורית של השחקן האחרון אשר משתתף במהלך.

על שחקן הנמצא בעמדת נבדל אסור להפריע למהלך המשחק, ובמיוחד נאסר עליו לעשות מספר דברים:

 • קבלת מסירה
 • הצטרפות לראק, מול או סקראם
 • לגעת בכדור
 • לנוע לכיוון הכדור
 • לגעת, לנוע לכיוון או להפריע לשחקן יריב אשר נוגע בכדור או מחכה לכדור

אם השחקן שבנבדל עובר על אחד מהחוקים האלו, השופט יסמן לסקראם לטובת הקבוצה היריבה.

שחקן יוצא מעמדת נבדל כאשר אחד מהמקרים הבאים מתקיים:

 • שחקן אשר לא נמצא בעמדת נבדל עובר אותו
 • שחקן היריבה אשר נמצא לפחות 10 מטר ממנו בועט, מוסר, או רץ עם הכדור לפחות 5 מטר
 • השחקן שבנבדל חוזר להיות בין השחקן שעם הכדור לבין שערו הוא

קישורים חיצוניים

עריכה