נומרטור (תקציב)

כלי חישובי
(הופנה מהדף נומרטור)

נומרטור הוא כלי ישראלי חישובי למעקב אחר הוצאות עתידיות של ממשלת ישראל.

מטרת הכלי עריכה

הנומרטור מאפשר מעקב אחר כלל ההתחייבויות התקציביות של הממשלה הישראלית באופן רב שנתי. הנומרטור כולל מעקב אחר הוצאות מתוכננות והכנסות חזויות ואחר התאמתן לתקרות ההוצאה והגרעון ב-3 השנים שלאחר שנת התקציב השוטפת. תחזיות והערכות אלו תעודכנה לפחות פעם בשנה. הכלי מאפשר קבלת החלטות בעלות משמעות תקציבית בהתאם להתחייבויות עתידיות תוך התחשבות במקורות התקציביים.

הנומרטור מנוהל על ידי אגף התקציבים במשרד האוצר הישראלי. זו תוכנת מחשב שאליה מוזנים כל החלטות הממשלה שיש להן עלות תקציבית. המערכת מחשבת את העלות התקציבית לשנים הקרובות. המערכת מתחשבת בגורמים נוספים כגון: גידול בכמות הילדים, הקשישים, המכוניות ועוד. הנומרטור אמור לשמש את הממשלה להתנהלותה השוטפת. הוא יציג את גודל ההכנסות ממסים הצפויות, גודל הגירעון הצפוי.

היסטוריה עריכה

הנומרטור הוא כלי שפיתח אגף התקציבים במשרד האוצר הישראלי והוא נכנס לשימוש החל משנת התקציב של 2016.

הצורך בכלי נוצר כתוצאה ממעבר לתקציב דו-שנתי, שבעקבותיו החלה הממשלה לקבל החלטות שמשפיעות על השנתיים הבאות.

השפעות עריכה

הנומרטור מאפשר לממשלה לדעת האם קיים כיסוי תקציבי להחלטות שיתקבלו. הכלי מגביר את השקיפות בקבלת החלטות שכן המידע שמופיע בו חשוף הן לפוליטיקאים והן לציבור. הכלי אמור להקטין לחצים תקציביים שכן, הוא מציג מה המחיר של כל החלטה תקציבית.

לאחר הפעלתו של הנומרטור נעשה שימוש באמצעים לצמצם את השפעתו:[1]

  • הגדרת הוראות שעה
  • התחייבויות של הממשלה לקיצוצים עתידיים
  • שימוש בהוצאות חוץ תקציביות כדוגמת הכנסה ממכירת קרקעות
  • הנפקות של אג"ח על ידי חברות ממשלתיות כשהמדינה מתחייבת להחזר הקרן והריבית

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה