נחמן מקוסוב

תלמיד הבעל שם טוב ומראשוני מפיצי החסידות

רבי נחמן מקוסוב (ה'תע"ו - ז' באב ה'תק"א, 1741 או ה'תקט"ז, 1756) היה תלמיד הבעל שם טוב ומראשוני מפיצי החסידות. הראשון שהביא את החסידות לבוקובינה.

ביוגרפיה עריכה

נולד ליהושע, מובא כי היה אחיו של רבי יעקב מקוברין אבי רבי אהרן הגדול מקרלין . בתחילה היה ממתנגדיו של הבעל שם טוב, אך בהמשך נסע למז'יבוז', שם התקרב לבעל שם טוב ונעשה מחוג תלמידיו. היה מראשי הקלויז בברודי שם התיידד עם רבי נחמן מהורדונקא. בהמשך עבר ללודמיר, שם הקים בית מדרש והפיץ את מנהגי החסידות.

בהמשך עבר לקוסובה (שבבלארוס). על פי יצחק אלפסי, הוא נפטר בקוסוב בה'תקט"ז[1]. אך על פי תמונת מצבה ישנה מלפני השואה, שהתפרסמה על ידי מכון "שפתי צדיקים", מתברר כי הוא נקבר במזריטש בה'תק"א, ועל מצבתו נכתב: ”פ"נ, הרב הגאון המאור, בוצינא קדישא אספקלריא המאירה, מורינו ר' נחמן בהמנוח מורנו ר' יהושע זלה"ה, נפטר זיין ימים לחודש מנחם אב תק"א לפ"ק”[2].

חידושי תורתו מובאים בספרים שונים בשם אדמו"רים בני דורו, כן מופיעים סיפורים אודותיו בשבחי הבעש"ט. בספר "משנת חסידים" הובאו מתולדותיו וחידושיו.

בנו היה רבי משה, שחידושיו צוטטו על ידי התולדות יעקב יוסף והחוזה מלובלין. נכדו, רבי שניאור, מוזכר בשבחי הבעש"ט.

לקריאה נוספת עריכה

  • אברהם אביש שור, רבי נחמן מקוסובה דודו של מרן רבי אהרן הגדול מקארלין זיע"א, בית אהרן וישראל, שנה לו, גיליון א (ריא), תשרי - חשון תשפ"א, עמ' קעא-קעו.

הערות שוליים עריכה

  1. ^ טרקליני החסידות, יצחק אלפסי. כרך א' עמ' 173
  2. ^ הרה"ק רבי נחמן זיע"א, מקאסוב. תולדות חייו, אתר יהודי בוקובינה