סדרת לוקאס

במתמטיקה, סדרת לוקאס היא סדרה של מספרים שלמים שאיבריה מקיימים נוסחת נסיגה מהצורה , כאשר ו- קבועים. דוגמאות מוכרות לסדרות לוקאס הן סדרת פיבונאצ'י, מספרי מרסן, מספרי לוקאס וסדרת פל. הסדרות נקראות על שם אדוארד לוקאס, דוגמה: 1,3,4,7,11,18,29......

הגדרה פורמליתעריכה

לאחר בחירת הקבועים P,Q, סדרת לוקאס מוגדרת באמצעות נוסחת הנסיגה  , ותנאי ההתחלה הקובעים את  . בפרט, סדרות לוקאס עם תנאי ההתחלה   (ונוסחת הנסיגה  ) נקראת סדרת לוקאס מהסוג הראשון, וסדרת לוקאס עם תנאי ההתחלה   (ונוסחת הנסיגה  ) נקראת סדרת לוקאס מהסוג השני.

למשל,   היא סדרת פיבונאצ'י,   הם מספרי לוקאס,   היא סדרת פל,   היא סדרת פל-לוקאס,   הם מספרי מרסן ו-  היא סדרה בה נמצאים כל המספרים המשוכללים הזוגיים.

נוסחה מפורשתעריכה

את נוסחת הנסיגה של סדרת לוקאס אפשר לכתוב בעזרת מטריצות:  . לכסון המטריצה מאפשר להגיע במהירות לנוסחה מפורשת של האיבר הכללי, התלויה בערכי ההתחלה. המשוואה האופיינית של סדרת לוקאס היא  . נסמן את הדיסקרימיננטה  , לפי נוסחת השורשים פתרון המשוואה הוא:

 

ולכן אם שני השורשים שונים אז

  ו-
 

ואם שני השורשים זהים,   ו-   כאשר מתקיים ש- .

זהויותעריכה

סדרות לוקאס משני הסוגים עם אותם פרמטרים קשורות ביניהן בכמה זהויות בסיסיות. להלן טבלת זהויות עם המקרה הפרטי של סדרת פיבונאצ'י ומספרי לוקאס כדוגמה.

 ,  .

זהות כללית מקרה פרטי
   
   
   
   
   
   

קישורים חיצונייםעריכה