סיבית זוגיות

דוגמאות להוספת סיבית זוגיות
7 סיביות נתונים בית עם סיבית זוגיות
זוגית אי־זוגית
0000000 00000000 00000001
1010001 10100011 10100010
1101001 11010010 11010011
1111111 11111111 11111110

סיבית זוגיות או סיבית ביקורת זוגיות היא סיבית המשמשת כספרת ביקורת, שערכה מסמן האם מספר הסיביות באוסף נתון שערכן 1 הוא זוגי או אי־זוגי. קיימים שני סוגים של סיביות זוגיות – סיבית זוגיות זוגית, ששווה ל־1 אם ורק אם מספר האחדות בסיביות הנבדקות הוא אי־זוגי (וביחד איתה משלים לזוגי), וסיבית זוגיות אי־זוגית ששווה ל־1 כאשר מספר האחדות בסיביות הנבדקות הוא זוגי (וביחד איתה משלים לאי־זוגי). סיבית הזוגיות קובעת האם המספר המתאים (בעל ייצוג בינארי זה) הוא זוגי או אי־זוגי – היא שווה 1 אם ורק אם המספר אי־זוגי. הוספת סיבית ביקורת לרצף של סיביות מאפשר לגלות שגיאה אחת בהעברת המידע, אך לא מאפשר לתקן אותה.

בתקשורת מחשבים, סיבית זוגיות משמשת כשיטה פרימיטיבית לאיתור שגיאות. כאשר צד אחד משדר לצד השני נתונים על פני ערוץ תקשורת, קיימת הסתברות מסוימת שהצד השני יקבל את המידע עם שגיאות, כאשר מספר השגיאות, ביחס לכמות המידע המשודר, תלויה באיכות הערוץ. על ידי חישובה ושידורה של סיבית זוגיות לאחר מספר שנקבע מראש של סיביות מידע, מאפשר הצד הראשון לצד השני לגלות האם התרחשה שגיאה במעבר המידע ולהתעלם מהמידע השגוי. שיטה זו אינה מושלמת – כאשר מספר הסיביות השגויות במידע שהתקבל הוא זוגי לא ניתן לגלות שהתרחשו שגיאות לפי סיבית הזוגיות. יתר על כן, גם כאשר מגלים לפי סיבית הזוגיות שהתרחשה שגיאה, אין אפשרות לזהות באיזו סיבית השגיאה התרחשה ולתקן אותה, כמו שניתן לעשות בקודים חזקים יותר. למעשה, ייתכן שהשגיאה התרחשה בסיבית הביקורת עצמה והמידע הרלוונטי נותר ללא פגע, אך אין אפשרות לגלות זאת.

מגבלות אלה גורמות לכך שהשיטה אינה ישימה על גבי ערוצי תקשורת "רועשים", כלומר בעלי הסתברות גבוהה יחסית לטעות, אולם בערוצים שבהם ההסתברות לטעות נמוכה מספיק עד כדי כך שההסתברות לשתי טעויות בבלוק אחד היא אפסית מהווה בדיקת זוגיות שיטה פשוטה וזולה לגילוי שגיאות, מבחינת סיבוכיות החישוב ומבחינת התקורה על גבי הערוץ.

ניתן לשכלל את השיטה ולרשום את המידע כמטריצה כך שלכל עמודה ולכל שורה מוסיפים סיבית זוגיות משלה. כך אם התרחשה טעות אחת במטריצה נוכל לזהות את העמודה והשורה של אותה שגיאה ולתקן אותה, אך אם התרחשו שתי טעויות כבר לא ניתן לתקן אותם. על ידי סיביות הזוגיות הנוספות ניתן לזהות קיום שגיאות עד שלוש שגיאות, אך ייתכן שיתרחשו ארבע שגיאות ולא יהיה ניתן לזהות זאת על פי הסיביות הנוספות.

שימוש חשוב של רעיון סיבית הזוגיות מיושם דווקא בתחום אחסון המידע הממוחשב, במערכות RAID.

ראו גם

עריכה