סקולה

דף פירושונים

סקולה הוא שם פרטי ושם משפחה.

האם התכוונתם ל...

אחר: