סקציה, משמעותה, קבוצה או מחלקה. במוזיקה, משמש מונח זה לציון קבוצות הכלים בתזמורת. למשל -סקצית כלי מיתר וסקצית כלי נשיפה. תתי-הקבוצות של סקציית כלי הנשיפה הן סקציית כלי עץ וסקציית כלי מתכת.

חלוקת תזמורת סימפונית לסקציות ותת-סקציות. כתום - סקציות. סגול - תת-סקציות

כמו כן, ישנן גם תת-סקציות המחלקות את הסקציות הראשיות לסקציות קטנות יותר לצורך נוחות. למשל, בביג בנד - סקציית הסקסופונים וסקציית החצוצרות.

כל סקציה או תת-סקציה מחולקת בדרך כלל לתפקידים. התפקיד הראשון הוא התפקיד שמנגן בדרך כלל את קטעי הסולו, אם ישנו.