סקציה

כל אחת מקבוצות הכלים בתזמורת

סקציה, משמעותה, קבוצה או מחלקה. במוזיקה, משמש מונח זה לציון קבוצות הכלים בתזמורת. למשל, סקציית כלי מיתר וסקציית כלי נשיפה. תתי־הקבוצות של סקציית כלי הנשיפה הן סקציית כלי עץ וסקציית כלי מתכת.

חלוקת תזמורת סימפונית לסקציות ותת־סקציות. כתום – סקציות. סגול – תת־סקציות

כמו כן, ישנן גם תת־סקציות המחלקות את הסקציות הראשיות לסקציות קטנות יותר לצורך נוחות. למשל, בביג בנד, סקציית הסקסופונים וסקציית החצוצרות.

כל סקציה או תת־סקציה מחולקת בדרך כלל לתפקידים. התפקיד הראשון הוא התפקיד שמנגן בדרך כלל את קטעי הסולו, אם ישנו.