סרסור (פירושונים)

שם משפחה (Sarsour)

האם התכוונתם ל...

ראו גם