עזרה:שגיאות ציטוט

דף זה אינו דף מדיניות רשמי, זוהי רק טיוטה
כדי לדון ולהגיע להסכמות, יש לפנות לדף השיחה.
דף זה אינו דף מדיניות רשמי, זוהי רק טיוטה
כדי לדון ולהגיע להסכמות, יש לפנות לדף השיחה. שיחה

דף זה מתאר את הודעות השגיאה המוצגות בדפי ויקיפדיה על ידי מערכת CS1 בתבניות להלן, מה משמעותן, ואיך לפתור אותן. המערכת פועלת כמודול Lua יחיד, יחידה:Citation/CS1, הפועלת כמנוע שאמון על איך הציטוטים מוצגים ואיך מועברים לכלי ציטוט חיצוניים באמצעות מטא-דטא של COinS. היתרונות של השיטה הם שיפור יעילות, הורדת סיבוכיות וכפילות, וגילוי, סיווג ודיווח שגיאות מוגברים.

Controlling error message display

עריכה

Error and maintenance messages

עריכה

By default, citations error messages are visible to all readers and maintenance messages are hidden from all readers.

To display maintenance messages, include the following text in your common CSS page or your specific skin's CSS page (common.css and skin.css respectively):

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* display Citation Style 1 maintenance messages */

To display hidden-by-default error messages:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* display hidden Citation Style 1 error messages */

Even with this CSS installed, older pages in Wikipedia's cache may not have been updated to show these error messages even though the page is listed in one of the tracking categories. A null edit will resolve that issue.

To hide normally-displayed error messages:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* hide Citation Style 1 error messages */

You can personalize the display of these messages (such as changing the color), but you will need to ask someone who knows CSS or at the technical village pump if you do not understand how.

Properties category highlighting

עריכה

Module:Citation/CS1 adds properties categories to some CS1|2 citations. Unlike errors or maintenance needs, there is no message when a properties category is added. Properties categories may be temporary or may be perpetual. Editors can use CSS to add special styling to CS1|2 template renderings that will highlight a citation that added a properties category. For example, this template uses a long volume name:

{{cite book |title=Title |date=May–Jun 2021 |volume = 1: Long volume}}
Title. Vol. 1: Long volume. במאי–יוני 2021. {{cite book}}: (עזרה)

If you add this to your CSS that citation will render with a תבנית:Background background:

.cs1-prop-long-vol {background: #FFC;}

Add one or more of these (with appropriate styling) to your CSS to highlight template renderings when when those templates add the associated properties category:

תבנית:Code – subcategories of תבנית:Cl
תבנית:Codeתבנית:Cl
תבנית:Codeתבנית:Cl
תבנית:Codeתבנית:Cl
תבנית:Codeתבנית:Cl
תבנית:Code – subcategories of תבנית:Cl
תבנית:Code – subcategories of תבנית:Cl
תבנית:Codeתבנית:Cl


שגיאות נפוצות

עריכה

תבנית:See also

|access-date= מצריך גם |url=

עריכה

|access-date= מצריך גם |url=

The |access-date= is the date that the online resource addressed by |url= was added to the article. If |access-date= has been included in the citation without |url= then this message appears. If the citation does not use a web link, then |access-date= is redundant and should be removed.

When the online resource has a publication or other fixed date associated with it, |access-date= is of limited value though may be useful in identifying an appropriate archived version of the resource. Without |url=, |access-date= is not considered useful.

To resolve this error, provide a value for |url= or remove |access-date=. Editors should try to determine why the citation has |access-date= without |url=. For example, the citation may never have had a |url=, or |url= may have been removed because it links to a site that violates the creator's copyright (see WP:COPYLINK), or because |url= was deemed to be dead. If the citation never had |url= or it was removed for copyright violations, remove |access-date=. When a dead |url= has been removed, restore the |url= and if possible repair it (see WP:LINKROT).

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל תאריך בדיקת הכתובת וללא כתובת (0 דפים).[lower-alpha 1]

|archive-url= is malformed

עריכה

|archive-url= is malformed: <reason>

Archive.org allows a variety of URLs to access snapshots of an archived page. Some of these are:

https://web.archive.org/web/YYYYMMDDhhmmss/http://www.example.com – a single snapshot; this is the preferred form for use with |archive-url=
https://web.archive.org/web/*/http://www.example.com – a wildcard search results page; useful for locating an appropriate snapshot but not appropriate in a citation
https://web.archive.org/web/201603/http://www.example.com – incomplete timestamp; archive.org returns the most recent snapshot
https://web.archive.org/save/http://www.example.com – saves a new snapshot of the current target; do not use this form

There are two forms of the basic URL:

https://web.archive.org/<timestamp>/... – the old form
https://web.archive.org/web/<timestamp><flags>/... – the new form

The error message identifies the reason for the message. The reasons are:

תבנית:Error-small – the archive.org URL is the save command
תבנית:Error-smallweb/ was expected but something else was found
תבנית:Error-small – the timestamp portion of the URL path is not 14 digits
תבנית:Error-small – the flag portion of the URL path (if present; new form URLs only) is not 2 lowercase letters followed by an underscore: 'id_'
תבנית:Error-smallliveweb.archive.org is a deprecated form of the domain name

When the archive.org URL has any of these errors, Module:Citation/CS1 does not link to archive.org in normal article view and emits an appropriate error message.

However, in article preview mode, the module creates a modified link to archive.org that uses a partial timestamp with * wildcard suffix. This new URL links to an archive.org calendar view so that editors may more easily select a suitable archived snapshot from those available at archive.org to fix the malformed |archive-url= link. (If no snapshots have been archived at archive.org, and the cited page is still live, this link also allows editors to save the first snapshot of the page at archive.org.)

To resolve this error, choose the URL of an appropriate snapshot from those held at archive.org. Search for the target URL at archive.org.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: archive-url (0 דפים).[lower-alpha 1]

|archive-url= requires |archive-date=

עריכה

|archive-url= מצריך גם |archive-date=

|archive-date=, identifies the date that the web resource was archived.

To resolve this error, provide a value for |archive-date= (see acceptable date formats in MOS:DATEFORMAT). For web resources archived at archive.org,[1] the archival date can be found in the |archive-url=; for resources archived at webcitation.org,[2] the cache date is included in the archive header.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל שגיאות בתאריך הארכוב (0 דפים).[lower-alpha 1]

|archive-url= requires |url=

עריכה

|archive-url= מצריך גם |url=

A properly formatted citation that includes |archive-url= and |archive-date= requires |url=. When the citation includes |url-status=live, the ordering of elements in the rendered citation is changed to put the original URL first.

To resolve this error, provide a value for |url=. For web resources archived at archive.org,[1] the original URL can be found in the |archive-url= value; for resources archived at webcitation.org,[2] the original URL is included in the archive header.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל שגיאות בכתובת הארכוב (0 דפים).[lower-alpha 1]

|arxiv= required

עריכה

נדרש |arxiv=

תבנית:Tlx requires one, but not both, of the identifier parameters |arxiv= or |eprint= to specify an arXiv identifier.

To resolve this error, ensure that the template has |arxiv= or |eprint= with a properly constructed value.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: arXiv (1 דפים).[lower-alpha 1]

|asin-tld= requires |asin=

עריכה

|asin-tld= requires |asin=

When |asin-tld= is used in a CS1|2 template, |asin= (with value) must also be present.

To resolve this error, either add the missing ASIN or remove the 'broken' parameter.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ASIN TLD (0 דפים).[lower-alpha 1]

|biorxiv= required

עריכה

נדרש |biorxiv=

תבנית:Tlx requires the identifier parameter |biorxiv=.

To resolve this error, ensure that the template has |biorxiv= with a properly constructed value.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: bioRxiv (0 דפים).[lower-alpha 1]

|chapter= ignored

עריכה

|chapter= ignored

תבנית:Cs1 templates תבנית:Tlx, תבנית:Tlx, תבנית:Tlx, תבנית:Tlx, תבנית:Tlx, תבנית:Tlx, as well as template תבנית:Tlx when it uses |work= or any of its aliases, do not support |chapter= or the aliases |contribution=, |entry=, |article=, or |section=.

To resolve this error:

 • use a more appropriate citation template, or
 • place the content of the |chapter= parameter in |title=, or
 • for {{cite news}}, |department= can be used to give the name of the newspaper's section, such as "Obituaries", or
 • for {{citation}}, remove |work= or its aliases such as |website= and place their content in |title= if appropriate

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: פרמטר פרק לא בשימוש (0 דפים).[lower-alpha 1]

תווים בלתי נראים

עריכה

<תו> ב-|<פרמטר>= במיקום n

השגיאה מופיעה כאשר בציטוט מופיע פרמטר עם תווים בלתי נראים המוגדרים כתווי בקרה. השגיאה מציינת את מיקום התו הבלתי נראה. יחידה:Citation/CS1 מזהה את התווים הבאים כשגיאה:

To resolve invisible-character errors, remove or replace the identified character. Most intentional white-space characters should be replaced with a normal space character (i.e. press your keyboard's space bar). See MOS:NBSP for guidance on insertion of intentional non-breaking spaces.

Because these characters are mostly invisible, the error message identifies the character's position in the parameter value counted from the left. Space characters between the assignment operator (the '=' sign) and the parameter value are not counted. If you move through the citation with the arrow keys then the cursor may stand still once at an invisible character, which can be removed with Delete or ⌫ Backspace. If you copy-paste a string to the "Characters" field at https://r12a.github.io/app-conversion/ and click "View in UniView" then the position and name of all characters is shown.

<name> stripmarker ב-תבנית:Pipe<param>= במיקום n

Strip markers are special sequences of characters that MediaWiki inserts as a place-holder for certain XML-like tags. These tags include תבנית:Tag, תבנית:Tag, תבנית:Tag, תבנית:Tag, and תבנית:Tag. The strip markers are replaced with content before the final page rendering. The module ignores math and nowiki strip markers.

To resolve strip marker errors, remove or replace the identified tag. The error message identifies the strip marker's position in the parameter value counted from the left. Space characters between the assignment operator (the '=' sign) and the parameter value are not counted when calculating the position.

Strip marker errors can also be caused by unsupported additional text or templates in parameter valuesתבנית:Mdashfor example, {{ISBN}} in |title=. Resolve the problem by moving the extraneous text outside the citation template, or by removing the extraneous text or template markup, as appropriate.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: תווים בלתי נראים (2 דפים).[lower-alpha 1]

Check |arxiv= value

עריכה

יש לבדוק את |arxiv=

When citations templates contain |arxiv=, a test is done to see if the arXiv identifier conforms with the arXiv identifier scheme.[3] The identifier is checked for a valid number of digits in the article id; valid year and month values; and properly-placed hyphens, slashes, and dots.

To resolve this error, ensure that the |arxiv= value is correct.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: arXiv (1 דפים).[lower-alpha 1]

Check |asin= value

עריכה

יש לבדוק את |asin=

When citations templates contain |asin=, a test is done to see if the ASIN identifier contains ten upper-case alphanumeric characters without punctuation or spaces and that if the first character is numeric, that the ASIN conforms to the rules for a ten-digit ISBN.

To resolve this error, ensure that the |asin= value is correct.

If the |asin= value is correct and all-numeric, use |isbn= instead and delete any |asin-tld= parameters. Articles with CS1 citations that use |asin= with all numeric values are categorized in תבנית:Cl.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ASIN (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |asin-tld= value

עריכה

יש לבדוק את |asin-tld=

citations templates contain a test for known |asin-tld= values to specify the top-level domain (TLD) of a given ASIN identifier link. The list of currently supported values is:

ae, au, br, ca, cn, de, es, fr, in, it, jp, mx, nl, pl, sa, se, sg, tr, uk

It is not necessary to provide |asin-tld= to specify the default (United States). If you want to specify this condition explicitly, a pseudo-value of us can be given to denote this.

All these values are automatically resolved to the correct TLD following one of the schemes nn, com.nn, co.nn, z.nn, and com.

If an unsupported value is encountered, the template will issue this error message.

To resolve this error, ensure that the |asin-tld= value is correct.

If the value is correct, please report this at Help talk:Citation Style 1, so that it can be added to the list of supported values.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ASIN TLD (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |bibcode= <message>

עריכה

יש לבדוק את |bibcode= <message>

When citations templates contain |bibcode=, a test is done to see if the bibcode identifier has the proper format.[4] Bibcodes are expected to match these requirements:

length must be 19 characters (<message> = 'length')
characters in position(s): (except as specified otherwise, violations produce 'value' in the <message> portion of the error message):
1–4 must be digits and must represent a year in the range of 1000 – next year (<message> = 'year')
5 must be a letter
6–8 must be a letter, ampersand, or dot (ampersand cannot directly precede a dot; &. (<message> = 'journal'))
9 must be a letter or dot
10–18 must be a letter, digit, or dot
19 must be a letter or dot

To resolve this error, ensure that the |bibcode= value is correct.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: bibcode (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |biorxiv= value

עריכה

יש לבדוק את |biorxiv=

When citations templates contain |biorxiv=, a test is done to see if the bioRxiv identifier has the proper form. There are two valid forms, each beginning with bioRxiv's doi directory indicator and registrant code (10.1101) and followed by:

six numeric characters without punctuation or spaces:
|biorxiv=10.1101/######
###### – 6-digit bioRxiv identifier
ymd format date prefix followed by six numeric characters without punctuation or spaces followed by optional version:
|biorxiv=10.1101/yyyy.mm.dd.######v# where:
yyyy.mm.dd. – represents a date no earlier than 11 December 2019 (2019.12.11.) and no later than tomorrow's date; date must be a valid date
###### – 6-digit bioRxiv identifier
v# – optional version indicator

A common error is to include the bioRxiv URL (

10.1101/######}}).

To resolve this error, ensure that the |biorxiv= value is correct.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: bioRxiv (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |citeseerx= value

עריכה

יש לבדוק את |citeseerx=

When citations templates contain |citeseerx=, a test is done to see if the CiteSeerX identifier has the proper format. The expected identifier is the value assigned to the ?doi= query key in the URL of a CiteSeerX document. (This query key should not be confused with a Digital Object Identifier: it should not be input as |doi=.)

For instance, if you want to link to http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.220.7880, use |citeseerx=10.1.1.220.7880.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: citeseerx (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check date values in: |<param1>=, |<param2>=, ...

עריכה

כאשר תבנית ציטוט מסוג CS1 כוללת פרמטרים עם תאריכים, נעשית בדיקה אוטומטית כדי לוודא שהתאריכים אמיתיים ותואמים את הפורמט שנקבע (ראו תת קבוצה של en:WP:DATESNO).

כדי לתקן את השגיאה, יש לוודא שהתאריך הוא אמיתי ושהפורמט שלו הולם את הגדרות הוויקיפדיה. הנה מספר דברים שיש לבדוק:

 • סימני פיסוק שגויים, לא במקום או לא שייכים.
 • טקסט זר.
 • תאריך תחילת השנה לא ניתן לזיהוי.
 • מקף קצר במקום מקף ארוך.
 • שגיאות כתיב או שימוש לא במקום באותיות גדולות.
 • שימוש בפורמטים שגויים.
 • תאריכים בלתי אפשריים, כמו 29 בפברואר 2000.
 • שגיאות ב|date= עקב שימוש לא נכון ב|year= או |month=.
 • יותר מתאריך אחד בפרמטרים של תאריך.

ראו en:WP:DATERANGE להסבר איך להפריד תאריכים להצגה נכונה של טווח תאריכים. אל תשתמשו ב &nbsp;, &ndash; או בתבניות עם סימנים אלה כי הם פוגעים במטא-נתונים. כדי להוסיף מקף ארוך, השתמשו בתו בעורך הוויקיפדיה. לעיתים קרובות בוט ההחלפות מסוגל לתקן את סימני הפרדה, בתנאי שהפורמט הוא נכון וחד משמעי.

תאריכים עתידיים בציטוטי CS1 מוגבלים לשנה אחת בלבד, כלומר עבור 2024, ציטוטים עם 2025 חוקיים, אבל עם 2026 והלאה לא יתקבלו.

תאריכים לפני 1582 מטופלים כתאריכי הלוח היוליאני. תאריכים מ-1582 ואילך מטופלים כתאריכי הלוח הגריגוריאני. לוח שנה יוליאני היה בשימוש במקומות מסוימים עד לשנת 1923 לערך. שלושה תאריכים של הלוח היוליאני בתקופת הביניים, 29 בפברואר בשנות 1700, 1800 ו-1900 יגרמו להודעת שגיאה מכיוון שאלו שנים לא מעוברות בלוח הגריגוריאני.

דפים עם שגיאה זו משויכים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: תאריכים.

דוגמאות
נושא לא נכון נכון
מקף קצר (יש להשתמש במקף ארוך) {{cite book |title=Title |date=2002-2003}} {{cite book |title=Title |date=2002–2003}}
קו נטוי (יש להשתמש במקף ארוך) {{cite book |title=Title |date=2002/2003}} {{cite book |title=Title |date=2002–2003}}
עונת השנה או חודש שלא מתחילים באות גדולה {{cite book |title=Title |date=spring 2011}} {{cite book |title=Title |date=Spring 2011}}
תאריך עתידי {{cite book |title=Title |date=2102}} {{cite book |title=Title |date=2012}}
טווח תאריכים רב משמעי {{cite book |title=Title |date=2002-03}} {{cite book |title=Title |date=2002–2003}} או
{{cite book |title=Title |date=March 2002}}
קיצור שגוי {{cite book |title=Title |date=Febr. 28, 1900}} {{cite book |title=Title |date=Feb 28, 1900}} או
{{cite book |title=Title |date=February 28, 1900}}
תאריך לא קיים {{cite book |title=Title |date=February 29, 1900}} {{cite book |title=Title |date=March 13, 1900}}
פסיק בין חודש לשנה {{cite book |title=Title |date=February, 1900}} {{cite book |title=Title |date=February 1900}}
טקסט שהוא לא תאריך {{cite book |title=Title |date=2008, originally 2000}} {{cite book |title=Title |date=2008 |orig-year=2000}}
אפסים מובילים {{cite book |title=Title |date=January 04, 1987}} {{cite book |title=Title |date=January 4, 1987}}
תאריך עם קווים נטויים {{cite book |title=Title |date=12/6/87}} {{cite book |title=Title |date=1987-06-12}}

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: תאריכים (1 דפים).[lower-alpha 1] תבנית:Anchor תבנית:Anchor

Examples of unacceptable dates and how to fix them
Issue Unacceptable Acceptable
Hyphen in date range (use en dash) |date=2002 2003 || |date=2002תבנית:Green2003
Slash in date range (use en dash) |date=2002 2003 or |date=July August 2003|||date=2002תבנית:Green2003 or |date=Julyתבנית:GreenAugust 2003
Hyphen in date range (use en dash) |date=April May 2004 || |date=Aprilתבנית:GreenMay 2004
Missing space around en dash for range of full dates |date=April 2003 May 2004 || |date=April 2003 תבנית:Green May 2004
Month capitalization |date=28 ebruary 1900 || |date=28 תבנית:Greenebruary 1900
Month capitalization |date=28 F 1900 || |date=28 Fתבנית:Green 1900
Season capitalization |date= pring 2011 || |date=תבנית:Greenpring 2011
Future date (typo) |date=2 2 || |date=2תבנית:Green2
Access date in future (see note above) |access-date= || |access-date=תבנית:Currentmonthday, 2024
Access date impossibly far in the past (typo) |access-date=1 January 20 || |access-date=1 January 20תבנית:Green
Access date only specifies month |access-date= 2015 || |access-date=תבנית:Green 2015
Ambiguous date range or year and month |date=2002- || תבנית:Plainlist
Bad abbreviation |date= 28, 1900 || תבנית:Plainlist
Nonexistent date |date= ||
Undated |date= || |date=תבנית:Green
Comma in month and year |date=February 1900 || |date=February 1900
Comma in season |date=Winter 1900–1901 || |date=Winter 1900–1901
Missing comma in format which requires it |date= || |date=February 28תבנית:Green 1900 or |date=28 February 1900 or |date=1900-02-28
Non-date text |date=2008 || |date=2008 תבנית:Green
Zero-padding |date=January , 1987 || |date=January תבנית:Green, 1987
Date with slashes |date=12 6 87 || |date=תבנית:Green87 or |date=תבנית:Green87 or |date=תבנית:Green
or
|date=תבנית:Green87 or |date=תבנית:Green87 or |date=תבנית:Green
Two-digit year |date= -12-06 || |date=תבנית:Green87-12-06
One-digit month or day |date=2007- - || |date=2007-תבנית:Green-תבנית:Green
Wikified date |date= April 1 , 1999 || |date=תבנית:Green
"mm-dd-yyyy" or "dd-mm-yyyy" date format |date= 2009 || |date=תבנית:Green 2009 or |date=תבנית:Green 2009
or
|date=תבנית:Green 2009 or |date=תבנית:Green 2009
or
|date=2009-תבנית:Green or |date=2009-תבנית:Green
Quarters |date= 1984 or |date= 1984 or |date= 1984 || |date=תבנית:Green 1984
Named dates |date= 1984 or |date= 1984 || |date=תבנית:Green 1984
Approximate or uncertain dates |date= 1970 or |date= 1970 || |date=תבנית:Green 1970

Check |doi= value

עריכה

יש לבדוק את |doi=

When citations templates contain |doi=, a test is done to see if the prefix portion of the DOI value is correctly formatted and has what appears to be a valid registrant code. A proper DOI prefix begins with the 10. directory indicator. The remaining portion of the prefix is a string of digits and the dot character which form the registrant code. When the directory indicator is 10., the CS1|2 templates test for a valid registrant code. Valid registrant codes:

 • must be composed of digits
 • must be in the range:
  • 1000–9999
  • 10000–49999
 • may have one or more subcodes that begin with a dot followed by digits (1000.10)
 • must not be 5555 (invalid/temporary/test)

Additionally, the |doi= value is checked to make sure that it does not contain spaces, en dashes, does not end with punctuation. Further validation of the DOI is not performed.

Do not include the https://doi.org/ scheme and domain name from a URL. A proper |doi= value looks like |doi=10.1103/PhysRevLett.80.904.

To resolve this error, ensure that the |doi= value is correct.

In very rare cases, publishers have released works with a DOI deviating from the standard form. If you are certain that such a non-conforming DOI truly corresponds to the published work, then you can add accept-this-as-written markup around the identifier to suppress the error message. (Do not use this markup for DOIs, which are inactive rather than non-conforming. Instead, use |doi-broken-date= for them.)

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: DOI (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |hdl= value

עריכה

יש לבדוק את |hdl=

When citations templates contain |hdl=, a test is done to see if the hdl value looks like a properly defined value. The |hdl= value is checked to make sure that it does not contain spaces or en dashes and does not end with punctuation. Further validation of the hdl is not performed.

To resolve this error, ensure that the |hdl= value is correct.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: HDL (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |isbn= value

עריכה

יש לבדוק את |isbn=: <type>

citations templates that contain |isbn= are checked to ensure that the ISBN is the proper length (ten or thirteen digits), that the ISBN uses the correct optional separators (simple space or hyphen), and that the final check digit is correct according to the ISBN specification. Only one ISBN is allowed in this field because the whole |isbn= value is included in the citation's COinS metadata. See also Wikipedia:COinS. More than one ISBN, or characters that are not part of the ISBN, corrupt the COinS metadata and may also corrupt the link to Special:BookSources. (If relevant, they can be specified using |id=תבנית:Tlp instead.)

The error message <type> indicator can be:

תבנית:Error-small – ISBN is not 10 or 13 digits
תבנית:Error-small – ISBN has one or more incorrect digits; look for typos and transposition
תבנית:Error-small – ISBN has one or more 'digits' that is not in the allowed set appropriate to ISBN length
תבנית:Error-small – 13-digit ISBNs must begin with '978' or '979'
תבנית:Error-small – 10-digit ISBNs with the mis-positioned 'X' character
תבנית:Error-small – 13-digit ISBN begins with '9790'; this prefix / group ID combination is reserved to ISMN

To resolve this error, ensure that the |isbn= value is correct, that only one ISBN is used, that the proper optional separators are used, and that no other text is included. Use the ISBN printed on the work rather than one retrieved from third-party sources. If both are available, use the 13-digit ISBN.. When a 10-digit ISBN is used, if the check digit is a lowercase 'x', change it to an uppercase 'X'.

 • Do not try to resolve the error by simply recalculating the check digit. The check digit is there to check whether the main part of the number is correct. If the ISBN is failing to validate, it is likely that there is a typo in the main part of the number. In this case, recalculating the check digit results in an apparently valid ISBN that leads to the wrong source (or to nowhere).
 • If you only have a 10-digit ISBN, do use the number as-is, do not try to convert it to the 13-digit form.
 • If the ISBN as printed in your source is refusing to validate, do check both the front matter and the book cover for ISBNs. It is not uncommon for the ISBN to be misprinted in the front matter but correct on the cover.
 • Do preview your edit and check that the new ISBN does now link to the correct source.

In very rare cases, publishers have released books with malformed ISBNs. If you are certain that a non-conforming ISBN truly corresponds to the published work, then you can add accept-this-as-written markup around the identifier to suppress the error message. In many cases, books may have been reissued with a corrected ISBN. Use a corrected ISBN when possible.

Sometimes there are numbers assigned to |isbn= that appear to be legitimate – length is right, check digit is correct – but that aren't true ISBN numbers. This tool may be helpful.

See also Wikipedia:ISBN.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ISBN (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |ismn= value

עריכה

יש לבדוק את |ismn=

citations templates that contain |ismn= are checked to ensure that the ISMN is the proper length (thirteen digits), that the ISMN uses the correct optional separators (simple space or hyphen), and that the final check digit is correct according to the ISMN specification. Only one ISMN is allowed in this field because the whole |ismn= value is included in the citation's COinS metadata. See also Wikipedia:COinS. More than one ISMN, or characters that are not part of the ISMN, corrupt the COinS metadata. (If relevant, they can be specified using |id=תבנית:Tlp instead.)

To resolve this error, ensure that the |ismn= value is correct, that only one ISMN is used, that the proper optional separators are used, and that no other text is included. Make sure that the ISMN contains exactly 13 digits.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ISMN (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |issn= value

עריכה
 • יש לבדוק את |issn=
 • יש לבדוק את |eissn=

citations templates that contain |issn= and/or |eissn= are checked to ensure that the ISSN is the proper length (eight digits) and that the final check digit validates according to the ISSN specification. Only one each of ISSN and eISSN is allowed in this field because the whole |issn= and |eissn= values are included in the citation's COinS metadata. See also Wikipedia:COinS. (If relevant, they can be specified using |id=תבנית:Tlp תבנית:Tlp instead.)

The ISSN and eISSN are always rendered as two four-digit numbers separated with a hyphen.

To resolve this error, ensure that the |issn= and |eissn= values are correct, that only one value per parameter is used, and that no other text is included (allowable characters are 0–9, X, and -). If the check-digit is a lowercase 'x', change it to an uppercase 'X'.

In very rare cases, publishers have released works with a malformed identifier. If you are certain that a non-conforming identifier truly corresponds to the published work, then you can add accept-this-as-written markup around the identifier to suppress the error message. In some cases, works may have been reissued with a corrected identifier. Use the corrected one when possible.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ISSN (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |jfm= value

עריכה

יש לבדוק את |jfm=

When citations templates contain |jfm=, a test is done to see if the JFM identifier value looks like a properly defined value. The |jfm= identifier is checked to make sure that it has the form: nn.nnnn.nn where n is any digit 0–9. Further validation of the JFM identifier is not performed.

To resolve this error, ensure that the |jfm= value is correct.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: JFM (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |jstor= value

עריכה

יש לבדוק את |jstor=

When citations templates contain |jstor=, a test is done to see if the JSTOR identifier value looks like a properly defined value. Error messages are emitted when the assigned value has some form of the string 'jstor' (case-agnostic), or has a URI scheme (http:// or https://), or has any space characters.

To resolve this error, ensure that the |jstor= value is correct.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: JSTOR (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |lccn= value

עריכה

יש לבדוק את |lccn=

The |lccn= parameter is for the Library of Congress Control Number identifier. It is checked to ensure that the identifier is the proper length and has the correct initial digits.

LCCN is a character string 8–12 characters long. The length of the LCCN dictates the character type of the initial 1–3 characters; the rightmost eight are always digits.[5]

LCCN format description
Length Description
8 all characters are digits
9 first character is a lower case letter
10 first two characters are either both lower case letters or both digits
11 first character is a lower case letter, second and third characters are either both lower case letters or both digits
12 first two characters are both lower case letters

Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |lccn= value is correct and that there are no other letters, punctuation, or other characters.

When receiving this error, be on the lookout for publishers who omitted leading zeros in the LCCN following the two or four digit year. For example, an LCCN that is properly 92-035427 could be shortened in the printed work to 92-35247. When experimenting with inserting omitted zeroes, cross-check the finished number against the LCCN permalinks online.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: LCCN (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |message-id= value

עריכה

יש לבדוק את |message-id=

The |message-id= parameter holds the unique identifier associated with a netnews message.[6] The value in |message-id= is checked to make sure that it contains @ between left and right identifiers. |message-id= is also checked to make sure that the first character is not < and the last character is not >. Module:Citation/CS1 adds the URI scheme news: to the value in |message-id=. If the value in |message-id= is wrapped in <...> characters, the link created fails.

Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |message-id= value is correct, that it contains @ and is not wrapped in <...> characters.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: message-id (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |mr= value

עריכה

יש לבדוק את |mr=

When citations templates contain |mr=, a test is done to see if the MR identifier value looks like a properly defined value. The |mr= identifier is checked to make sure that it contains only digits and that it is no more than seven digits in length. Further validation of the MR identifier is not performed.

To resolve this error, ensure that the |mr= value is correct.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: MR (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |oclc= value

עריכה

יש לבדוק את |oclc=

The |oclc= parameter is for the OCLC identifier. Only a single OCLC identifier is allowed. (If relevant, multiple OCLCs can be specified using |id=תבנית:Tlp instead.)

The identifier must be in one of these forms:

 1. prefix ocm followed by 8 digits
 2. prefix ocn followed by 9 digits
 3. prefix on followed by 10 (or more) digits
 4. prefix (OCoLC) followed by a variable number of digits without leading zeros
 5. 1 to 10 (or more) digits without prefix

Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |oclc= value is correct.

If the value is correct and larger than the currently configured limit of 10310000000, please report this at Help talk:Citation Style 1, so that the limit can be updated.

A tip for fixing this error: Editors sometimes place valid ISBN, LCCN, ASIN, or other identifiers in |oclc=.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: OCLC (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |ol= value

עריכה

יש לבדוק את |ol=

The |ol= parameter is for the Open Library identifier. The identifier is one or more digits followed by a last character that is either A (authors), M (books), or W (works). Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |ol= value is correct. Do not include "OL" in the value.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: OL (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |osti= value

עריכה

יש לבדוק את |osti=

The |osti= parameter is for the Office of Scientific and Technical Information (OSTI) identifier. OSTIs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value between 1018 and 23010000. Further validation is not performed.

A common error is to include the OSTI URL (https://dx.doi.org/10.2172/

), or the OSTI DOI (10.2172/ ).

To resolve this error, ensure that the |osti= value is correct.

If the value is correct and lower than 1018 or larger than the currently configured limit of 23010000, please report this at Help talk:Citation Style 1, so that the limit can be updated.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: OSTI (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |<param>-link= value

עריכה
 • Check |<param>-link= value
 • Check |<param>= value

These link-holding parameters and their matching title-/name-holding parameters are combined to create a working wikilink to a related article.

Parameters combined to make wikilinks
Link-holding parameter title-/name-holding parameter(s)
|author-link=תבנית:Dagger |author=, |last=, |last= + |first=
|contributor-link=תבנית:Dagger |contributor=, |contributor-last=, |contributor-last= + |contributor-first=
|editor-link=תבנית:Dagger |editor=, |editor-last=, |editor-last= + |editor-first=
|episode-link= |episode=
|interviewer-link=תבנית:Dagger |interviewer=, |interviewer-last=, |interviewer-last= + |interviewer-first=
|series-link= |series=
|subject-link=תבנית:Dagger |subject=
|title-link= |title=
|translator-link=תבנית:Dagger |translator=, |translator-last=, |translator-last= + |translator-first=
תבנית:Dagger Parameters checked for this error may also have the enumerated forms: |author-linkn = or |authorn -link= etc.

This error occurs when any of these |<param>-link= parameters contain a wikilink or a URL, or they contain any of the characters not permitted in Wikipedia article titles per WP:TITLESPECIALCHARACTERS (except _ (underscore), used as a replacement for spaces, and #, used as a fragment identifier when linking to article sections). The prohibited characters are: < > [ ] | { }.

The |<param>-link= parameter value should contain only the title of a Wikipedia article or a link to a section of a Wikipedia article. Module:Citation/CS1 checks the |<param>-link= parameter values for wikimarkup and for a URI scheme (http://, https://, the protocol relative scheme //, etc.). Interlanguage links in any of the |<param>-link= parameters require a leading colon:

:fr:Période d'exil de Caravage

While primarily intended to catch the errors mentioned above, Module:Citation/CS1 will also catch malformed interlanguage wikilinks wherever they occur. Interlanguage wikilinks that have the form:

[[fr:Période d'exil de Caravage]]

do not create visible clickable links in the article text. Instead, these links appear in the left pane in the languages list. Module:Citation/CS1 disables interlanguage links in this form and emits an error message. The correct form is:

[[:fr:Période d'exil de Caravage]]

This error can also be caused when:

 • there is a |<param>-link= value and the matching |<param>= parameter contains a wikilink.
 • |first= and |<param>-first= (and enumerated forms) contain a wikilink

To resolve this error, do one of the following:

 • Ensure that the |<param>-link= value is the full name of a Wikipedia article (without brackets) or a section of an article, and not a link to an external web site.
 • Make sure that there are no wikilinks in the matching |<param>= parameters.
 • If you want to link to a URL outside of Wikipedia, move the link to |url= or a similar parameter, if one is available in the template you are using.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:CS1 errors: parameter link (1 דפים).[lower-alpha 1]

Check |pmc= value

עריכה

יש לבדוק את |pmc=

The |pmc= parameter is for the PubMed Central identifier. PMCs are sequential numbers beginning at 1 and counting up. Module:Citation/CS1 checks the PMC identifier to make sure that the value is a number greater than zero and less than 11300000 and that the identifier contains only digits. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |pmc= value is correct, and that there are no letters, punctuation, or other characters. Do not include "PMC" in the value.

If the value is correct and larger than the currently configured limit of 11300000, please report this at Help talk:Citation Style 1, so that the limit can be updated.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: PMC (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |pmid= value

עריכה

יש לבדוק את |pmid=

The |pmid= parameter is for the PubMed identifier. PMIDs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value between 1 and 39400000. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |pmid= value is correct. If you find something that looks like a PMID and begins with "PMC", use |pmc= instead of |pmid=.

If the value is correct and larger than the currently configured limit of 39400000, please report this at Help talk:Citation Style 1, so that the limit can be updated.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: PMID (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |rfc= value

עריכה

יש לבדוק את |rfc=

The |rfc= parameter is for the Internet Engineering Task Force (IETF) RFC identifier (unrelated to Wikipedia's internal RfCs). IETF RFCs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value between 1 and 9300. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |rfc= value is correct.

If the value is correct and larger than the currently configured limit of 9300, please report this at Help talk:Citation Style 1, so that the limit can be updated.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: RFC (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |sbn= value

עריכה

יש לבדוק את |sbn=: <type>

citations templates that contain |sbn= are checked to ensure that the SBN is the proper length (nine digits), that the SBN uses the correct optional separators (simple space or hyphen), and that the final check digit is correct according to the SBN specification. Only one SBN is allowed in this field because the whole |sbn= value is included in the citation's COinS metadata. See also Wikipedia:COinS. More than one SBN, or characters that are not part of the SBN, corrupt the COinS metadata and may also corrupt the link to Special:BookSources.

The error message <type> indicator can be:

length – SBN is not 9 digits
checksum – SBN has one or more incorrect digits; look for typos and transposition
invalid character – SBN has one or more 'digits' that is not in the allowed set
invalid form – mis-positioned 'X' check digit

To resolve this error, ensure that the |sbn= value is correct, that only one SBN is used, that the proper optional separators are used, and that no other text is included. If the check digit is a lowercase 'x', change it to an uppercase 'X'.

 • Do not try to resolve the error by simply recalculating the check digit. The check digit is there to check whether the main part of the number is correct. If the SBN is failing to validate, it is likely that there is a typo in the main part of the number. In this case, recalculating the check digit results in an apparently valid ISBN that leads to the wrong source (or to nowhere).
 • If the SBN as printed in your source is refusing to validate, do check both the front matter and the book cover for SBNs. It is not uncommon for the SBN to be misprinted in the front matter but correct on the cover.
 • Do preview your edit and check that the new SBN does now link to the correct source.

In very rare cases, publishers have released books with malformed SBNs. If you are certain that a non-conforming SBN truly corresponds to the published work, then you can add accept-this-as-written markup around the identifier to suppress the error message. In many cases, books may have been reissued with a corrected SBN. Use a corrected SBN when possible.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: SBN (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |ssrn= value

עריכה

יש לבדוק את |ssrn=

The |ssrn= parameter is for the Social Science Research Network identifier. SSRNs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value between 100 and 4900000. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |ssrn= value is correct.

If the value is correct and larger than the currently configured limit of 4900000, please report this at Help talk:Citation Style 1, so that the limit can be updated.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: SSRN (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |s2cid= value

עריכה

יש לבדוק את |s2cid=

The |s2cid= parameter is for the Semantic Scholar corpus identifier. S2CIDs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value between 1 and 270000000. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |s2cid= value is correct.

If the value is correct and larger than the currently configured limit of 270000000, please report this at Help talk:Citation Style 1, so that the limit can be updated.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: S2CID (0 דפים).[lower-alpha 1]

Check |url= value

עריכה

Check תבנית:Pipeurl= value

External links in citations templates are made from two parts: the title (|title=, |chapter=, etc.) and the URL (|url=, |archive-url=, |chapter-url=, |lay-url=, etc.). The |url= parameter and other URL parameters must begin with a supported URI scheme. The URI schemes http://, https:// and the protocol relative scheme // are most commonly used; irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: and gopher:// are also supported.

The URL field is checked to ensure that it contains only Latin characters and does not contain spaces. The URL may be protocol relative (begins with //). If there are no spaces and the URL is not protocol relative, then the scheme must comply with RFC 3986.[7]

Top- and second-level domain names are checked for proper form. Generally, top-level domain names must be two or more letters; second-level domain names must be two or more letters, digits, or hyphens (first and last character must be a letter or digit). Single-letter second-level domains are supported for:

 • all cc TLDs (the country code is not validated)
 • the .org TLD
 • certain letters of the .com TLD (q, x, z)
 • certain letters of the .net TLD (i, q)

Third- and subsequent-level domain names are not checked. The path portion of the URL is not checked.

Check תבנית:Pipearchive-url= value

The cs1|2 templates expect that |archive-url= will hold a unique URL for an archived snapshot of the source identified by |url= or |chapter-url= (or any of its aliases). This error message is emitted when the value assigned to |archive-url= is the same as the matching title or chapter URL.

To resolve this error, ensure that |url= and other URL parameters contain valid URLs. Online tools are available to internationalize URLs that are written in non-Latin scripts:

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: טעויות בכתובת (148 דפים).[lower-alpha 1]

Check |zbl= value

עריכה

יש לבדוק את |zbl=

When citations templates contain |zbl=, a test is done to see if the Zbl identifier value looks like a properly defined value. The |zbl= identifier is checked to make sure that it has the form: nnnn.nnnnn where n is any digit 0–9. Up to three leading zeros in the first quartet may be omitted. Further validation of the Zbl identifier is not performed.

To resolve this error, ensure that the |zbl= value is correct.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: Zbl (0 דפים).[lower-alpha 1]

תבנית ציטוט כוללת פרמטר ריק לא ידוע: <פרמטר>

עריכה
 • תבנית ציטוט כוללת פרמטר ריק לא ידוע: |<param>=
 • תבנית ציטוט כוללת פרמטרs ריק לא ידוע: |<param1>=, |<param2>=, ...

This error message is hidden. To show this error message see Controlling error message display.

This error message highlights CS1|2 templates that hold empty parameters with names that are not known to CS1|2. This error message is a companion to Unknown parameter |xxxx= ignored.

Empty positional parameters, which typically look like two adjacent pipes in a template, | |, or a pipe and then the end of the template, |}}, are identified as numbered parameters: תבנית:Error-small. Similarly, a pipe followed by an HTML comment that encloses everything before the next pipe or closing brace, | <!--<תבנית:Var>--> | will be identified as an empty numbered parameter. Parameters that have both a pipe and an equal sign but do not have a name are identified as empty-string parameters: |= or | =תבנית:Error-small. Various templates that wrap CS1|2 templates may cause this error when they use constructs like this: |{{#if:{{{2|}}}|title}}={{{2|}}}. When {{{2|}}} does not have a value, the template creates |=.

To resolve this error, remove the extra pipe, correct the parameter name, or remove the parameter from the CS1|2 template.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: פרמטר ריק לא ידוע (0 דפים).[lower-alpha 1]

Cite <template> requires |<param>=

עריכה

Cite <template> requires |<param>=

This error message is hidden. To show this error message see Controlling error message display.

These CS1 periodical templates require a periodical parameter. The periodical templates are:

תבנית:Tlx
תבנית:Tlx

The error message suggests a periodical parameter that matches the template, but there is no requirement to use the suggested parameter; any one of these periodical parameters may be used:

 • |journal=
 • |magazine=
 • |newspaper=
 • |periodical=
 • |website=
 • |work=

In some cases, an incorrect template has been used (e.g. תבנית:Tlx for a web page, book, or standalone document). The appropriate resolution in these cases is to change the incorrect template to תבנית:Tlx, תבנית:Tlx, or a different, more appropriate template.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: missing periodical (211 דפים).[lower-alpha 1]

Cite uses deprecated parameter |<param>=

עריכה

Cite uses deprecated parameter |<param>=

Over time, some parameters have become obsolete or unnecessary. When this happens, the parameters are identified as deprecated. Editors are encouraged to use other parameters that accomplish the same purpose as those that have been deprecated. The CS1|2 deprecated parameters are listed in the following table, along with recommended replacement parameters. Parameter names are case-sensitive. Editors should expect that support for deprecated parameters will soon be withdrawn.

To resolve this error, use a supported parameter.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: פרמטרים מיושנים (0 דפים).[lower-alpha 1]

Deprecated CS1/CS2 parameters
Deprecated parameter Replace with Date
|lay-date= if the source named by these parameters is important to the Wikipedia article, create a cs1|2 template for that source with all of the appropriate bibliographic information 2021-01-03
|lay-format=
|lay-source=
|lay-url=
|transcripturl= |transcript-url= 2022-01-22
Recently removed CS1/CS2 parameters
Removed parameter Replace with Date
|authorfirst= |author-first= October 2020
|authorfirstn = |author-firstn = October 2020
|authorn first= |authorn -first= October 2020
|authorgiven= |author-given= October 2020
|authorgivenn = |author-givenn = October 2020
|authorn given= |authorn -given= October 2020
|authorlast= |author-last= October 2020
|authorlastn = |author-lastn = October 2020
|authorn last= |authorn -last= October 2020
|authormask= |author-mask= January 2021
|authormaskn = |author-maskn = January 2021
|authorn mask= |authorn -mask= January 2021
|authorsurname= |author-surname= October 2020
|authorsurnamen = |author-surnamen = October 2020
|authorn surname= |authorn -surname= October 2020
|booktitle= |book-title= May 2021
|chapterurl= |chapter-url= May 2021
|conferenceurl= |conference-url= April 2021
|contributionurl= |contribution-url= April 2021
|deadurl=yes |url-status=dead September 2019
|dead-url=yes |url-status=dead September 2019
|displayauthors= |display-authors= January 2021
|displayeditors= |display-editors= October 2020
|doi-broken= |doi-broken-date= October 2020
|doi-inactive-date= |doi-broken-date= October 2020
|editorfirst= |editor-first= October 2020
|editorfirstn = |editor-firstn = October 2020
|editorn first= |editorn -first= October 2020
|editorgiven= |editor-given= October 2020
|editorgivenn = |editor-givenn = October 2020
|editorn given= |editorn -given= October 2020
|editorlast= |editor-last= October 2020
|editorlastn = |editor-lastn = October 2020
|editorn last= |editorn -last= October 2020
|editorlink= |editor-link= January 2021
|editorlinkn = |editor-linkn = January 2021
|editorn link= |editorn -link= January 2021
|editors= |editor= (one editor) or |editorn = (more than one editor) or |veditors= (for Vancouver style editors). Consider splitting |editorn = into |editor-firstn = and |editor-lastn =, if possible. Consider |editor-maskn =, if annotation is required. January 2021
|editorsurname= |editor-surname= October 2020
|editorsurnamen = |editor-surnamen = October 2020
|editorn surname= |editorn -surname= October 2020
|editormask= |editor-mask= October 2020
|editormaskn = |editor-maskn = October 2020
|editorn mask= |editorn -mask= October 2020
|embargo= |pmc-embargo-date= October 2020
|episodelink= |episode-link= May 2021
|event-format= (delete) January 2021
|eventurl= (delete) January 2021
|event-url= (delete) January 2021
|ignoreisbnerror= |isbn=((<תבנית:Var>)) October 2020
|ignore-isbn-error= |isbn=((<תבנית:Var>)) January 2021
|interviewerlink= |interviewer-link= October 2020
|interviewerlinkn = |interviewer-linkn = October 2020
|interviewern link= |interviewern -link= October 2020
|interviewermask= |interviewer-mask= October 2020
|interviewermaskn = |interviewer-maskn = October 2020
|interviewern mask= |interviewern -mask= October 2020
|last-author-amp= |name-list-style=amp January 2021
|lastauthoramp= |name-list-style=amp January 2021
|laydate= |lay-date= April 2021
|laysource= |lay-source= April 2021
|layurl= |lay-url= April 2021
|mailinglist= |mailing-list= May 2021
|mapurl= |map-url= May 2021
|name-list-format= |name-list-style= April 2021
|nocat= |no-tracking= January 2021
|no-cat= |no-tracking= October 2020
|nopp= |no-pp= May 2021
|notracking= |no-tracking= October 2020
|publicationdate= |publication-date= May 2021
|publicationplace= |publication-place= May 2021
|registration= |url-access=registration January 2020
|sectionurl= |section-url= April 2021
|serieslink= |series-link= May 2021
|seriesno= |series-no= April 2021
|seriesnumber= |series-number= January 2021
|series-separator= (delete) October 2020
|subjectlink= |subject-link= January 2021
|subjectlinkn = |subject-linkn = January 2021
|subjectn link= |subjectn -link= January 2021
|subscription= |url-access=subscription January 2020
|timecaption= |time-caption= April 2021
|titlelink= |title-link= April 2021
|transcripturl= |transcript-url= restored January 2022 as deprecated May 2021

Cite uses generic name

עריכה

|<param>= has generic name

Articles are listed in this category when Module:Citation/CS1 identifies template author or editor name parameters that use place-holder names. Such names may have been provided by bots or other tools that are unable to identify the source's correct names. Pages in this category should only be added by Module:Citation/CS1.

תבנית:Notice

CS1|2 maintains a short list of 'names' that are typically not the correct names for the cited source. Some examples are: תבנית:Div col begin

 • about us
 • author
 • collaborator
 • contributor
 • contact us
 • directory
 • editor
 • email
 • facebook
 • google
 • home page
 • instagram
 • interviewer
 • linkedIn
 • pinterest
 • policy
 • privacy
 • translator
 • tumblr
 • twitter
 • site name
 • statement
 • submitted
 • super user
 • user
 • verfasser

תבנית:Div col end If you are aware of other common place-holder names, please report them at Help talk:Citation Style 1, so that they can be added to the list.

To resolve this error, replace the place-holder name with the source's actual author or editor name; use a more appropriate parameter. False positives are possible. When the name is valid wrap the parameter value in the accept-this-as-written markup:

|author=((Super User))

Please do not use this markup when it is not appropriate.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: generic name (83 דפים).[lower-alpha 1]

See also the error category Category:CS1 errors: generic title.

Cite uses generic title

עריכה

Cite uses generic title

Articles are listed in this category when Module:Citation/CS1 identifies template |title= parameters that use place-holder titles. Such titles may have been provided by bots or other tools that are unable to identify the source's correct title. Pages in this category should only be added by Module:Citation/CS1.

CS1|2 maintains a short list of 'titles' that are typically not the title of the cited source. Some examples are:

 • Wayback machine
 • This website is for sale
 • Are you a robot?

If you are aware of other common place-holder titles, please report them at Help talk:Citation Style 1, so that they can be added to the list.

To resolve this error, replace the place-holder title with the source's actual title.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: generic title (0 דפים).[lower-alpha 1]

See also the maintenance category Category:CS1 maint: archived copy as title and the similar error category Category:CS1 errors: generic name.

|citeseerx= required

עריכה

נדרש |citeseerx=

תבנית:Tlx requires the identifier parameter |citeseerx=.

To resolve this error, ensure that the template has |citeseerx= with a properly constructed value.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: citeseerx (0 דפים).[lower-alpha 1]

|class= ignored

עריכה

|class= ignored

Only used in תבנית:Tlx templates, |class= is only appropriate when the template uses |arxiv=YYMM.NNNN or |arxiv=YYMM.NNNNN identifier formats; see Cite arXiv §Usage.

To resolve this error, remove |class=.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: class (0 דפים).[lower-alpha 1]

|contributor= ignored

עריכה

|contributor= ignored

Only used in book citations, |contributor= identifies the author of a contribution, typically an afterword, foreword, introduction, preface, etc., to another (primary) author's work. This error occurs when |contributor= is used in a template that is not תבנית:Tlx or תבנית:Tlx or is one of these two templates and one of the |work= parameter aliases is set.

To resolve this error, consider the |others= parameter, choose a more appropriate CS1 or CS2 template or remove |contributor=.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: contributor (0 דפים).[lower-alpha 1]

|contributor= requires |<param>=

עריכה

תבנית:Plainlist

Only used in book citations, |contributor= identifies the author of a contribution, typically an afterword, foreword, introduction, preface, etc., to another (primary) author's work. As such, the primary author is required (|author= or appropriate alias) as is the title of the contribution (|contribution=).

To resolve this error, include the book's primary author in |author1=, or |last1=, |first1=, or |vauthors= and include the contribution title in |contribution=; or consider the |others= parameter or remove |contributor=.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: contributor (0 דפים).[lower-alpha 1]

|doi-broken-date= requires |doi=

עריכה

|doi-broken-date= requires |doi=

When |doi-broken-date= is used in a CS1|2 template, |doi= (with value) must also be present.

To resolve this error, either add the missing DOI or remove the 'broken' parameter.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: DOI (0 דפים).[lower-alpha 1]

|edition= has extra text

עריכה

|edition= has extra text

The templates are responsible for static text rendered in the citation. When |edition= is used in a template, cs1|2 adds the abbreviation 'ed.' to the value in the parameter so:

|edition=1st

renders as:

1st ed.

The templates emit this error message when various forms of ed, edn, or edition are found in the value assigned to |edition=.

To resolve this error, remove the extraneous text from the parameter value.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: extra text: edition (0 דפים).[lower-alpha 1]

Empty citation

עריכה

Empty citation

A תבנית:Cs1 or תבנית:Cs2 template marked as "Empty" contains no recognizable parameter identifiers. For example, this citation is marked as "empty" even though it contains usable information:

{{cite web |http://www.foobar.com |The Foobar News}}

The citation is "empty" because it does not contain the necessary parameter identifiers (in this case |url= and |title=) that tell תבנית:Tlx how to use the information that the citation does contain.

A citation is also marked as "empty" when it contains only parameters that it doesn't recognize:

{{cite book |titolo=The Bazquux Uprising |anno=2015}}

This citation is "empty" because the Italian-language parameters |titolo= and |anno= are not recognized as valid parameter names on the English Wikipedia.

"Empty citation" may also mean that an editor meant to use another template entirely. Perhaps the editor used תבנית:Tlx when the intent was to use תבנית:Tlx or תבנית:Tlx.

To resolve this error, add appropriate parameter identifiers, translate foreign language parameter names to their English equivalents, or replace the CS1/CS2 template with a more appropriate template.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ציטוט ריק (0 דפים).[lower-alpha 1]

Explicit use of et al.

עריכה

Explicit use of et al. in: |<param>=

This error occurs where a תבנית:Cs1 or תבנית:Cs2 template detects that one of the names parameters contains some form of "et al." either as a separate name parameter (|author6=et al.) or as a suffix added to a name list (|author=Smith, A.B. et al.) or first name (|first=John, et al.).

This error can occur in any of the author, editor, interviewer, translator, or contributor parameters.

Use the |display-authors= parameter instead (or other applicable |display-<names>= parameter), as documented at Help:Citation Style 1#Display options.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: explicit use of et al. (0 דפים).[lower-alpha 1]

עריכה

External link in תבנית:Pipe<param>=

This error occurs when a URL if found in any parameter that is not one of these URL-holding parameters: תבנית:Div col begin

 • |archive-url=
 • |article-url=
 • |chapter-url=
 • |conference-url=
 • |contribution-url=
 • |entry-url=
 • |lay-url= – deprecated
 • |map-url=
 • |section-url=
 • |transcript-url=
 • |url=

תבנית:Div col end or any of these insource locator parameters: תבנית:Div col begin

 • |page=
 • |p=
 • |pages=
 • |pp=
 • |at=
 • |quote-page=
 • |quote-pages=

תבנית:Div col end To resolve this error, remove the external link from the identified parameter. Consider placing the external link in a more appropriate parameter:

 • for |chapter=, the URL may belong in |chapter-url=.
 • for other parameters, it may belong in |url=.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: קישורים חיצוניים (0 דפים).[lower-alpha 1]

|<first>n= missing |<last>n=

עריכה

|<first>n= missing |<last>n=

citations templates requires a |<last>n= parameter for each |<first>n= parameter in a citation. Author, contributor, editor, interviewer, and translator lists are checked for proper last/first pairing. CS1|2 will emit this error message for the first mismatch it detects. If there are more last/first mismatches in a citation, subsequent mismatches are not detected.

There is no requirement that each |<last>n= have a matching |<first>n=.

To resolve this error, ensure that each |<first>n= has a corresponding |<last>n=.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: missing name (0 דפים).[lower-alpha 1]

|format= requires |url=

עריכה

תבנית:Plainlist

These errors occur when citations templates use |format= or |...-format= without also providing a corresponding URL for |url= or |...-url=, respectively. The |format= and |...-format= parameters are used to specify the file format of a web resource, such as PDF, DOC, or XLS. In some cases an editor may have intended to use |type= to specify a kind of document, such as hard cover, paperback, or pamphlet. The |format= and |...-format= value is always displayed.

The list of |...-format= parameters is:

|archive-format=, |article-format=, |chapter-format=, |conference-format=, |contribution-format=, |entry-format=, |event-format=, |lay-format=, |map-format=, |section-format=, |transcript-format=

(Citations that relied on the pre-2014, somewhat odd use of |url= and |format= may need adjustment in regard to |chapter-format=.)

To resolve this error, remove |format= or |chapter-format=; define |url= or |chapter-url=; or change |format= to |type= (or to |chapter-format= if |chapter-url= is used without |url=.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: format without URL (0 דפים).[lower-alpha 1]

Invalid |display-<names>=<value>

עריכה

Invalid |<names>=<value>

These error messages are emitted when Module:Citation/CS1 identifies citations that use one or more of the |display-<names>= parameters with an invalid assigned <value>. An invalid assigned <value> is a number that is greater than or equal to the number of <names> in the associated name-list or it is non-numeric text that Module:Citation/CS1 cannot recognize as a form of the keyword etal.

To resolve this error, do one of the following:

 • Remove the |display-<names>= parameter from the citation (because "et al." is not appropriate in the citation)
 • Change the <value> of the |display-<names>= parameter such that it is less than the number of <names> in the name-list (thereby truncating the displayed list to the number)
 • Change the <value> of the |display-<names>= parameter to etal, which will cause "et al" to display after the last <name>.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: display-names (0 דפים).[lower-alpha 1]

Invalid <param>=<value>

עריכה

לא תקין |<param>=<value>

To function properly, some parameters are limited to a certain set of acceptable values. This error message indicates that a parameter has been assigned a value that is not a member of the parameter's defined set of acceptable values.

Letters in values must all be in lower case, as shown below.

Parameters with limited acceptable values
Parameter Acceptable values
|df= dmy, dmy-all, mdy, mdy-all, ymd, ymd-all
|mode= cs1, cs2
|name-list-style= amp, ampersand, and, &, serial, vanc
|no-pp= true, y, yes
|no-tracking=
|bibcode-access= free
|doi-access=
|hdl-access=
|jstor-access=
|ol-access=
|osti-access=
|ssrn-access=
|s2cid-access=
|url-access= subscription, registration, limited
|article-url-access=
|chapter-url-access=
|contribution-url-access=
|entry-url-access=
|map-url-access=
|section-url-access=
|url-status= dead, live, unfit, usurped

To resolve this error for the parameters in the table, use an appropriate value.

Support for |ref=harv is withdrawn because cs1|2 templates now automatically create the CITEREF anchor value that |ref=harv controlled. To resolve this error, remove |ref=harv.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ערך פרמטר לא תקין (0 דפים).[lower-alpha 1]

Invalid |script-<param>=: <type>

עריכה

Invalid |script-<param>=: <type>

The various |script-<תבנית:Var>= parameters are checked for proper form. When an error is detected, the error message briefly identifies the type of the error:

missing title part – the |script-<תבנית:Var>= parameter has a language-code prefix but is otherwise empty
missing prefix – the |script-<תבנית:Var>= parameter has text but is missing the required language-code prefix; the prefix has the form xx: or xxx: where xx or xxx is a valid ISO 639-1 or ISO 639-3 language code known to CS1|2 as a language that uses a non-Latin script; the colon (:) is required
unknown language code – the |script-<תבנית:Var>= parameter has a (possibly valid) language code that CS1|2 does not recognize as a language using a non-Latin script

Language codes known to CS1|2 for languages that do not use a Latin script are:

בדף תבנית:Div col/styles.css אין תוכן.
 • ab: אבחזית
 • am: אמהרית
 • ar: ערבית
 • be: בלארוסית
 • bg: בולגרית
 • bn: Bengali
 • bo: טיבטית
 • bs: בוסנית
 • dv: דיבהי
 • dz: דזונקה
 • el: יוונית
 • fa: פרסית
 • gu: גוג׳ארטי
 • he: עברית
 • hi: הינדי
 • hy: ארמנית
 • ja: יפנית
 • ka: גאורגית
 • kk: קזחית
 • km: חמרית
 • kn: קנאדה
 • ko: קוריאנית
 • ku: כורדית
 • ky: קירגיזית
 • lo: לאו
 • mk: מקדונית
 • ml: מליאלאם
 • mn: מונגולית
 • mr: מראטהית
 • my: בורמזית
 • ne: נפאלית
 • or: אורייה
 • ota: טורקית עות׳מנית
 • ps: פאשטו
 • ru: רוסית
 • sd: סינדהית
 • si: סינהלה
 • sr: סרבית
 • syc: סירית קלאסית
 • ta: טמילית
 • te: טלוגו
 • tg: טג׳יקית
 • th: תאית
 • ti: תיגרינית
 • ug: אויגורית
 • uk: אוקראינית
 • ur: אורדו
 • uz: אוזבקית
 • yi: יידיש
 • yue: קנטונזית
 • zh: סינית

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: script parameters (0 דפים).[lower-alpha 1]

|issue=/|number= has extra text

עריכה

|issue= has extra text
|number= has extra text

The templates are responsible for static text rendered in the citation. When |issue= or |number= is used in a template, cs1|2 formats the issue number according to the style corresponding with the publication type associated with the used citation template.

The templates emit this error message when various forms of issue or number prefixes (like Iss. or No.) are found in the value assigned to |issue= or |number=.

To resolve this error, remove the extraneous text from the parameter value. If the extraneous text removed is related to issues, please use the |issue= parameter rather then |number= for this, and vice versa. At present, the output is the same for both parameters, but this may not hold true in future versions, therefore it is important that issues and number values are used with the proper parameter as per what nomenclature is used in the actual publication.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: extra text: issue (0 דפים).[lower-alpha 1]

Italic or bold markup not allowed in: |<param>=

עריכה

כתב נטוי או מודגש אסור ב: |<param>n=

Italic ('') or bold (''') wikimarkup is not allowed in publisher and periodical parameters. These parameters include:

 • |publisher=
 • |journal=
 • |magazine=
 • |newspaper=
 • |periodical=
 • |website=
 • |work=

To resolve this error, remove wiki markup from the named parameter's value and ensure that the template is using the correct parameters; when citing a newspaper, use |newspaper= for the newspaper's name, not |publisher=, etc.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: פורמט (0 דפים).[lower-alpha 1]

Missing |<name>n=

עריכה

Missing |<name>n=

So that all names are listed in a rendered citation, citations templates require n in |<last>n = (and its aliases) to increment by 1 for each name in the list (author, contributor, editor, interviewer, translator). This error message is emitted when there is a 'hole' in the numbering (an author list made up of |author1= and |author3= but without |author2= for example).

The test will not detect a 'hole' that is larger than 1. It is presumed that when |authorn = and |authorתבנית:Var= are both not present, then the test has reached the end of the list.

To resolve this error, ensure that the numbering of the |<last>n = parameters increments properly.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: missing name (0 דפים).[lower-alpha 1]

Missing or empty |title=

עריכה

There are two slightly different error conditions that can arise when CS1 citations lack appropriate titles. In each case, CS1 reports this error message. The necessary resolution may vary depending on the cause of the error. The error message links to the appropriate description below.

Bare URL without a title

עריכה

תבנית:Pipe<param>= חסרה כותרת

All citations templates report this error when one of the URL-containing parameters cannot be paired with an associated title. This error may also occur when |title= cannot be linked with |url= because the citation also contains a conflicting |title-link= parameter.

URL-containing parameters and associated title parameters
URL parameters Title parameters
|archive-url= |title=
|article-url= |article=, |chapter=, |contribution=, |entry=, |section=
|chapter-url= |chapter=, |article=, |contribution=, |entry=, |section=
|conference-url= |conference=, |event=
|contribution-url= |contribution=, |chapter=, |article=, |entry=, |section=
|entry-url= |entry=, |chapter=, |article=, |contribution=, |section=
|event-url= |event=, |conference=
|map-url= |map=
|section-url= |section=, |chapter=, |article=, |contribution=, |entry=
|transcript-url= |transcript=
|url= |title=

A unique case exists for {{cite journal}}: if |pmc= or |doi= has a value, |url= is omitted or empty, and |title-link= does not point to an article, then |title= is automatically linked with the same URL as the PMC or DOI. This default behaviour can be overridden using |title-link=none/pmc/doi.

Because URLs are ugly and generally uninformative, it is expected that editors should provide a meaningful title for each URL. In most cases this can be accomplished by using the |title= parameter.

To resolve this error, provide an appropriate title for the URL-containing parameter. In the case where |url= and |title-link= are contending for |title= you must choose which one to keep. Consider moving |url= or |title-link= to a more suitable parameter.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: כתובת בלבד (29 דפים).[lower-alpha 1]

Citation without a title of any form

עריכה

תבנית:Plainlist

This error occurs for citations templates when all of |title=, |trans-title=, and |script-title= are omitted or left blank. At least one of these title parameters must be provided for each citation.

תבנית:Tlx will show this error if |series= is omitted or left blank (even if a |title= is provided).

Sometimes this error occurs because an editor has used a CS1|2 citation as a shortened footnote when תבנית:Tlx or one of the תבנית:Tlx family of templates would have been more appropriate. This error also occurs when an editor used תבנית:Tlx but intended to use תבנית:Tlx.

To resolve this error, provide a value for |title=, |trans-title=, and/or |script-title= or replace the CS1|2 template with a more appropriate template. If you are listing a periodical or an issue of a periodical in a bibliography rather than within תבנית:Tag tags, תבנית:Tlx may be more appropriate.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ללא כותרת (37 דפים).[lower-alpha 1]

Missing or empty |url=

עריכה

|url= חסר או ריק

This error message is reported by תבנית:Tlx, תבנית:Tlx, and תבנית:Tlx when the template parameters |url= and |archive-url= are both missing, blank or not properly entered. Note that |website= or |work= is the name of the site, not the URL.

To resolve this error, provide a value for |url= or use a more appropriate template such as {{cite book}}, {{cite journal}} or other תבנית:Cs1 or תבנית:Cs2 template.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: ציטוטים מהרשת ללא כתובת (0 דפים).[lower-alpha 1]

Missing pipe

עריכה

Missing pipe in: |<param>=

citations templates report this error when one parameter has text that looks like it is a parameter missing a pipe (|). This error occurs when a template parameter value contains characters and digits followed by an equal sign. If the alphanumeric text immediately preceding the equal sign is a valid CS1|2 parameter name, the module assumes that the template is missing a pipe and emits this error message.

Some legitimate titles will contain a CS1|2 parameter name followed by an equal sign. In that case, enclose the equal sign in nowiki tags, like this: תבנית:Tag. For most other cases, simply add the missing pipe.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: missing pipe (0 דפים).[lower-alpha 1]

More than one of |<param1>=, |<param2>=, and |<param3>= specified

עריכה

More than one of תבנית:Pipe<param1>=, תבנית:Pipe<param2>=, and תבנית:Pipe<param3>= specified

This error occurs when a תבנית:Cs1 or תבנית:Cs2 template includes more than one parameter that maps to the same meaning. For example, |author=, |last=, and |last1= are all synonyms of each other, so no more than one of these parameters should ever be used in a single template.

To resolve this error, remove or modify the redundant parameter(s).

תבנית:Plainlist

This error occurs when a CS1 or CS2 template uses more than one type of author or editor name-list style. There are three kinds of incompatible author-name-list styles:

|authorn= and |lastn= / |firstn= (and their various aliases), |vauthors=, and |authors=

and similarly, three editor-name-list styles:

|editorn= and |editor-lastn= / |editor-firstn= (and their various aliases) as well as |veditors=

To resolve this error, choose one name-list-style. Use the chosen style for both of the author and editor name-lists.

Pages with these errors are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: פרמטרים מיותרים (0 דפים).[lower-alpha 1]

|page(s)= has extra text

עריכה

|<param>= has extra text

The templates are responsible for static text rendered in the citation. When |page=/|p=, |pages=/|pp=, |quote-page= or |quote-pages= is used in a template, cs1|2 inserts the appropriate pagination prefix 'p.' or 'pp.' ahead of the value in the parameter so:

|page=123

renders as:

p. 123

and:

|page=123–125

renders as:

pp. 123–125

The templates emit this error message when various forms of p, pp, pg, pgs, page, or pages are found in the value assigned to |page=/|p=, |pages=/|pp=, |quote-page= or |quote-pages=.

To resolve this error, remove the extraneous text from the parameter value.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: extra text: pages (0 דפים).[lower-alpha 1]

|<param>-access= requires |<param>=

עריכה

|<param>-access= requires |<param>=

This error is reported when an access level has been specified for some external link, but the corresponding required parameter is missing or empty. The parameter can be one of

Access-level specifier required parameter
Specifier Required parameter
|article-url-access= |article-url=
|bibcode-access= |bibcode=
|chapter-url-access= |chapter-url=
|contribution-url-access= |contribution-url=
|doi-access= |doi=
|entry-url-access= |entry-url=
|hdl-access= |hdl=
|jstor-access= |jstor=
|map-url-access= |map-url=
|ol-access= |ol=
|osti-access= |osti=
|section-url-access= |section-url=
|s2cid-access= |s2cid=
|url-access= |url=

To resolve this error, either provide a value for the parameter, or remove the access level specification.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: param-access (1 דפים).[lower-alpha 1]

|pmc-embargo-date= requires |pmc=

עריכה

|pmc-embargo-date= requires |pmc=

When |pmc-embargo-date= is used in a CS1|2 template, |pmc= (with value) must also be present.

To resolve this error, either add the missing PMC or remove the 'broken' parameter.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: PMC embargo (0 דפים).[lower-alpha 1]

|ssrn= required

עריכה

|ssrn= required

תבנית:Tlx requires the identifier parameter |ssrn=.

To resolve this error, ensure that the template has |ssrn= with a properly constructed value.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: SSRN (0 דפים).[lower-alpha 1]

Text "????" ignored

עריכה

Text "????" ignored

Unlike many Wikipedia templates, the citations templates do not use unnamed or positional parameters. When a citation contains text between vertical bars and that text does not contain an equal sign (=), CS1|2 ignores the text and reports the error. This is true even when the text is the name of a valid parameter.

This error can also be caused by vertical bars (pipe characters) that are part of URLs or titles. When vertical bars occur in URLs, replace each vertical bar with %7C. When vertical bars occur in parameter values that are not URLs, replace each vertical bar with &#124; or {{!}}.

To resolve this error, remove the extraneous text, add '=', add an appropriate parameter name from the template you're using to complete the parameter, or properly encode vertical bars in URLs and titles.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: פרמטרים ללא שם (1 דפים).[lower-alpha 1]

|trans-<param>= requires |<param>= or |script-<param>=

עריכה

|trans-<param>= requires |<param>= or |script-<param>=

citations templates report this error when the citation has an English translation of the title in |trans-title= or chapter title in |trans-chapter= but does not have the original-language title in |title= or original-language chapter title in |chapter=.

To resolve this error, provide the original language title for |title= or chapter title for |chapter=. Consider adding |language= if not already part of the citation.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: מושגים מתורגמים ללא מקור (0 דפים).[lower-alpha 1]

Unknown parameter |<param>= ignored

עריכה

תבנית:Plainlist

citations templates report this error when the name portion of a parameter's |name=value pair is not recognized as a valid name. Typically, this is caused by spelling or capitalization errors or when a page is reverted to a version where the citation template did support the parameter.

The CS1|2 engine does not ignore unrecognized parameters. The purpose of the citation is to properly identify the source, not to act as a repository of notes and ancillary information.

CS1|2 template parameters are lower case. CS1|2 will report this error when the parameter's name contains uppercase letters (תבנית:!xt) but the parameter's name is defined as lowercase (תבנית:Xt). Some identifier parameters, like |isbn=, |pmc=, |doi=, etc., can be either lower case or upper case, but not of mixed case (|isbn= or |ISBN= but not |Isbn=). For common parameter misspellings, like |pubisher= instead of |publisher= and some former template parameters, CS1|2 will suggest a valid parameter name. The list of deprecated and recently removed parameters may contain additional information as well.

Reported unknown parameters following a |DUPLICATE_<param>= scheme are created by Citation Bot when it finds duplicate parameters |<param>= in a template.

To resolve this error, replace the erroneous parameter name with a correct one, possibly using the suggested name. Ensure that the parameter's name is correctly spelled and that there are no characters except spaces between the parameter's name and the leading vertical bar (|) or trailing equals sign (=). A list of valid parameters can be found by consulting Help:Citation Style 1 or visiting the description page of the specific template being used, such as תבנית:Tlx, תבנית:Tlx, תבנית:Tlx, etc. Consider moving information associated with the unknown parameter into an appropriate parameter or to a section of the article's talk page for preservation.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: פרמטרים ללא תמיכה (0 דפים).[lower-alpha 1]

עריכה

URL–wikilink conflict

External links in a rendered citation are a combination of url-holding parameters, |url=, |chapter-url=, etc., with title-holding parameters, |title=, |chapter=, etc. Title-holding parameters may be wikilinked to another Wikipedia article but not when there is a matching url-holding parameter in the citation. When this condition occurs, the wikilink is suppressed, the wiki markup ignored, and the rendered citation links to the external site.

With תבנית:Tlx, auto-linking of the |pmc= or |doi= parameter value can cause this condition to occur implicitly without a specific url-holding parameter.

Some templates will also cause this error if they are part of a title-holding parameter. The error occurs when the template produces wikilinked content. For example, תבנית:Tlx templates output a wikilinked category. Templates in title-holding parameters may also corrupt the citation's COinS metadata. As a general rule, avoid using templates in title-holding parameters unless you know that the template's effects are entirely visual (תבנית:Tlx and the like).

This type of error may also occur in identifier-based templates (תבנית:Tlx, etc.). When this happens, the error message is shown in the article but the error is actually located in the identifier-based citation template.

To resolve this error, remove wikilinks from title-holding parameters that are intended to be externally linked or remove the external URL, which will allow the internal wikilinks to work as expected. If the conflict is implicitly caused through auto-linking (see above), this can be disabled using |title-link=none. If wikilink-producing templates are important to the citation, move them out of the CS1 template but leave them inside the citation's תבנית:Tag tags. Some of the functionality provided by templates may also be available through CS1 parameters.

To resolve errors in identifier-based citation templates, the template must be edited to correct the error. Exercise caution when editing these templates because identifier-based citation templates are often used in multiple articles.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: URL–wikilink conflict (3 דפים).[lower-alpha 1]

Vancouver style error

עריכה

Vancouver style error: <type> in name <number>

This error is reported for citations that use |vauthors=, |veditors=, |name-list-style=vanc.

Vancouver style restricts author or editor names to the Latin alphabet. For the purposes of this test, Module:Citation/CS1 defines the Latin alphabet as the letters defined in the Unicode Latin character sets:

C0 Controls and Basic Latin[8] (0041–005A, 0061–007A)
C1 Controls and Latin-1 Supplement[9] (00C0–00D6, 00D8–00F6, 00F8–00FF)
Latin Extended-A[10] (0100–017F)
Latin Extended-B[11] (0180–01BF, 01C4–024F)

This error is also reported when more than two initials are used: in case of more than two initials, list only the first two.

This error is also reported when a corporate or institutional author is listed in |vauthors= without proper delimiters. Corporate authors should be listed this way:

|vauthors=First Surname FM, Surname AB, תבנית:GreenCorporate or institutional Authorתבנית:Green, Last Surname XY

While normally correct, sometimes the names listed on a PMID page contain errors when the author surname has a lowercase nobiliary particle. For example, PMID 17726700 lists Magnus von Knebel Doeberitz as Doeberitz Mv which is not correct. This author's name should be listed as |vauthors=von Knebel Doeberitz M.[12]

Certain punctuation will be flagged as an error. For example, Unicode U+2019, right single quotation mark, causes an error because it is not a member of the Latin character sets identified above: |vauthors=Van

t Veer M. Replace this character with the straight (or typewriter) apostrophe: |vauthors=Vanתבנית:Greent Veer M.

To resolve this error, Romanize author and editor names.[13] Romanizing can result in two-letter initials, for example, the Greek letter 'Θ' Romanizes to 'Th'.[14] When author names have this kind of initial, Module:Citation/CS1 can't know if this kind of initial is a typo or a legitimate Romanized character so it will emit the Vancouver error. To suppress the error after determining that the two-character initial is correct and not a typo, treat the name as if it were a corporate name by wrapping it in doubled parentheses: |vauthors=..., Tatarinov IuS, ...|vauthors=..., ((Tatarinov IuS)), ...

Similarly, Chinese hyphenated given names may appear in PubMed listings. For example: 'Wang Hsien-yu' may be listed on PubMed as 'Wang Hy' which will result in a Vancouver error. When this occurs, and upon verification that such names are correct, wrap them in doubled parentheses.

Specific rules for names:[15]

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: Vancouver style (0 דפים).[lower-alpha 1]

|volume= has extra text

עריכה

|volume= has extra text

The templates are responsible for static text rendered in the citation. When |volume= is used in a template, cs1|2 formats the volume value according to the style corresponding with the publication type associated with the used citation template.

The templates emit this error message when some form of the word "volume" ("volume", "vol.") is found in the value assigned to |volume=.

To resolve this error, remove the extraneous text from the parameter value.

דפים עם שגיאה זו נוספים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: extra text: volume (0 דפים).[lower-alpha 1]

 1. ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Pages in the Book talk, Category talk, Draft talk, File talk, Help talk, MediaWiki talk, Module talk, Portal talk, Talk, Template talk, User, User talk, and Wikipedia talk namespaces are not included in the tracking categories. In addition, pages with names matching the patterns '/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[^/]*[Ll]og', and '/[Aa]rchive' are not included in the tracking categories.

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ 1 2 "archive.org website". Internet Archive.
 2. ^ 1 2 "webcitation.org website". WebCite.
 3. ^ "Understanding the arXiv identifier". Cornell University Library. נבדק ב-2014-08-20.
 4. ^ "1.2.3 - Bibliographic Identifiers". The SAO/NASA Astrophysics Data System.
 5. ^ "The LCCN Namespace". Network Development and MARC Standards Office. Library of Congress. בנובמבר 2003. {{cite web}}: (עזרה)
 6. ^ "Netnews Article Format". Internet Engineering Task Force. בנובמבר 2009. 3.1.3. RFC 5536. {{cite web}}: (עזרה)
 7. ^ "Scheme". Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. Internet Engineering Task Force. בינואר 2005. RFC 3986. {{citation}}: (עזרה)
 8. ^ "C0 Controls and Basic Latin" (PDF). Unicode. נבדק ב-2015-04-19.
 9. ^ "C1 Controls and Latin-1 Supplement" (PDF). Unicode. נבדק ב-2015-04-19.
 10. ^ "Latin Extended-A" (PDF). Unicode. נבדק ב-2015-04-19.
 11. ^ "Latin Extended-B" (PDF). Unicode. נבדק ב-2015-04-19.
 12. ^ "Other surname rules". National Center for Biotechnology Information. 2018-05-18.
 13. ^ Patrias, Karen (2007). "Names in non-roman alphabets or character-based languages". In Wendling, Dan (ed.). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd ed.). Bethesda, Maryland, USA: National Library of Medicine.
 14. ^ "Greek" (PDF). Library of Congress.
 15. ^ Patrias, Karen (2007). Wendling, Dan (ed.). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet] (2nd ed.). Bethesda, Maryland, USA: National Library of Medicine. נבדק ב-2019-03-31.