המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:Citation/תיעוד.


תבנית זאת נוצרה כדי לנווט אוטומטית לאחת התבניות של קטגוריה:תבניות ציטוט CS1, לפי הפרמטרים הניתנים. מומלץ במידת האפשר לא להשתמש בה אלא לבחור תבנית נכונה. הסבר מפורט ניתן למצוא בen:template:citation.

TemplateData

The Citation template generates a citation for a book, periodical, contribution in a collective work, patent, or a web page. It determines the citation type by examining which parameters are used.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

פרמטרתיאורסוגמצב
author surnamelast

surname of the author of the cited material

מחרוזתלא חובה
author given namefirst

given name (first name) of the author of the cited material

מחרוזתלא חובה
title of sourcetitle

Title of source; displays in italics.

מחרוזתלא חובה
date of sourcedate

Full date of source being referenced in the same format as other publication dates in the citations.[1] Do not wikilink. Displays after the authors and enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher.

מחרוזתלא חובה
url of sourceurl

URL of an online location where the text of the publication can be found.

מחרוזתלא חובה
11

מחרוזתלא חובה
22

מחרוזתלא חובה
33

מחרוזתלא חובה
inventor-surnameinventor-surname

מחרוזתלא חובה
inventor1-surnameinventor1-surname

מחרוזתלא חובה
inventor-lastinventor-last

מחרוזתלא חובה
inventor1-lastinventor1-last

מחרוזתלא חובה
inventorinventor

מחרוזתלא חובה
invent1invent1

מחרוזתלא חובה
invent-1invent-1

מחרוזתלא חובה
country-codecountry-code

מחרוזתלא חובה
inventor2-surnameinventor2-surname

מחרוזתלא חובה
inventor2-lastinventor2-last

מחרוזתלא חובה
inventor2inventor2

מחרוזתלא חובה
invent2invent2

מחרוזתלא חובה
inventor3-surnameinventor3-surname

מחרוזתלא חובה
inventor3-lastinventor3-last

מחרוזתלא חובה
inventor3inventor3

מחרוזתלא חובה
invent3invent3

מחרוזתלא חובה
inventor4-surnameinventor4-surname

מחרוזתלא חובה
inventor4-lastinventor4-last

מחרוזתלא חובה
inventor4inventor4

מחרוזתלא חובה
invent4invent4

מחרוזתלא חובה
inventor-giveninventor-given

מחרוזתלא חובה
inventor1-giveninventor1-given

מחרוזתלא חובה
inventor-firstinventor-first

מחרוזתלא חובה
inventor1-firstinventor1-first

מחרוזתלא חובה
inventor2-giveninventor2-given

מחרוזתלא חובה
inventor2-firstinventor2-first

מחרוזתלא חובה
inventor3-giveninventor3-given

מחרוזתלא חובה
inventor3-firstinventor3-first

מחרוזתלא חובה
inventor4-giveninventor4-given

מחרוזתלא חובה
inventor4-firstinventor4-first

מחרוזתלא חובה
inventorlink1inventorlink1

מחרוזתלא חובה
inventorlinkinventorlink

מחרוזתלא חובה
inventorlink2inventorlink2

מחרוזתלא חובה
inventorlink3inventorlink3

מחרוזתלא חובה
inventorlink4inventorlink4

מחרוזתלא חובה
countrycountry

מחרוזתלא חובה
publication-numberpublication-number

מחרוזתלא חובה
patent-numberpatent-number

מחרוזתלא חובה
numbernumber

מחרוזתלא חובה
descriptiondescription

מחרוזתלא חובה
statusstatus

מחרוזתלא חובה
publication-datepublication-date

מחרוזתלא חובה
pubdatepubdate

מחרוזתלא חובה
issue-dateissue-date

מחרוזתלא חובה
gdategdate

מחרוזתלא חובה
yearyear

מחרוזתלא חובה
fdatefdate

מחרוזתלא חובה
pridatepridate

מחרוזתלא חובה
assign1assign1

מחרוזתלא חובה
assign2assign2

מחרוזתלא חובה
refref

מחרוזתלא חובה
separatorseparator

מחרוזתלא חובה
quotequote

מחרוזתלא חובה
postscriptpostscript

מחרוזתלא חובה
author-separatorauthor-separator

מחרוזתלא חובה
author-maskauthor-mask

מחרוזתלא חובה
authormaskauthormask

מחרוזתלא חובה
surnamesurname

מחרוזתלא חובה
last1last1

מחרוזתלא חובה
surname1surname1

מחרוזתלא חובה
author1author1

מחרוזתלא חובה
authorauthor

מחרוזתלא חובה
authorsauthors

מחרוזתלא חובה
last2last2

מחרוזתלא חובה
surname2surname2

מחרוזתלא חובה
author2author2

מחרוזתלא חובה
last3last3

מחרוזתלא חובה
surname3surname3

מחרוזתלא חובה
author3author3

מחרוזתלא חובה
last4last4

מחרוזתלא חובה
surname4surname4

מחרוזתלא חובה
author4author4

מחרוזתלא חובה
last5last5

מחרוזתלא חובה
surname5surname5

מחרוזתלא חובה
author5author5

מחרוזתלא חובה
last6last6

מחרוזתלא חובה
surname6surname6

מחרוזתלא חובה
author6author6

מחרוזתלא חובה
last7last7

מחרוזתלא חובה
surname7surname7

מחרוזתלא חובה
author7author7

מחרוזתלא חובה
last8last8

מחרוזתלא חובה
surname8surname8

מחרוזתלא חובה
author8author8

מחרוזתלא חובה
last9last9

מחרוזתלא חובה
surname9surname9

מחרוזתלא חובה
author9author9

מחרוזתלא חובה
first1first1

מחרוזתלא חובה
given1given1

מחרוזתלא חובה
givengiven

מחרוזתלא חובה
first2first2

מחרוזתלא חובה
given2given2

מחרוזתלא חובה
first3first3

מחרוזתלא חובה
given3given3

מחרוזתלא חובה
first4first4

מחרוזתלא חובה
given4given4

מחרוזתלא חובה
first5first5

מחרוזתלא חובה
given5given5

מחרוזתלא חובה
first6first6

מחרוזתלא חובה
given6given6

מחרוזתלא חובה
first7first7

מחרוזתלא חובה
given7given7

מחרוזתלא חובה
first8first8

מחרוזתלא חובה
given8given8

מחרוזתלא חובה
first9first9

מחרוזתלא חובה
given9given9

מחרוזתלא חובה
author-linkauthor-link

מחרוזתלא חובה
author1-linkauthor1-link

מחרוזתלא חובה
authorlinkauthorlink

מחרוזתלא חובה
authorlink1authorlink1

מחרוזתלא חובה
author2-linkauthor2-link

מחרוזתלא חובה
authorlink2authorlink2

מחרוזתלא חובה
author3-linkauthor3-link

מחרוזתלא חובה
authorlink3authorlink3

מחרוזתלא חובה
author4-linkauthor4-link

מחרוזתלא חובה
authorlink4authorlink4

מחרוזתלא חובה
author5-linkauthor5-link

מחרוזתלא חובה
authorlink5authorlink5

מחרוזתלא חובה
author6-linkauthor6-link

מחרוזתלא חובה
authorlink6authorlink6

מחרוזתלא חובה
author7-linkauthor7-link

מחרוזתלא חובה
authorlink7authorlink7

מחרוזתלא חובה
author8-linkauthor8-link

מחרוזתלא חובה
authorlink8authorlink8

מחרוזתלא חובה
author9-linkauthor9-link

מחרוזתלא חובה
authorlink9authorlink9

מחרוזתלא חובה
coauthorcoauthor

מחרוזתלא חובה
coauthorscoauthors

מחרוזתלא חובה
origyearorigyear

מחרוזתלא חובה
monthmonth

מחרוזתלא חובה
trans_chaptertrans_chapter

מחרוזתלא חובה
trans_titletrans_title

מחרוזתלא חובה
typetype

מחרוזתלא חובה
archiveurlarchiveurl

מחרוזתלא חובה
deadurldeadurl

מחרוזתלא חובה
seriesseries

מחרוזתלא חובה
versionversion

מחרוזתלא חובה
journaljournal

מחרוזתלא חובה
periodicalperiodical

מחרוזתלא חובה
newspapernewspaper

מחרוזתלא חובה
magazinemagazine

מחרוזתלא חובה
workwork

מחרוזתלא חובה
volumevolume

מחרוזתלא חובה
issueissue

מחרוזתלא חובה
pagespages

מחרוזתלא חובה
pagepage

מחרוזתלא חובה
atat

מחרוזתלא חובה
noppnopp

מחרוזתלא חובה
chapterchapter

מחרוזתלא חובה
contributioncontribution

מחרוזתלא חובה
chapter-urlchapter-url

מחרוזתלא חובה
chapterurlchapterurl

מחרוזתלא חובה
contribution-urlcontribution-url

מחרוזתלא חובה
chapter-formatchapter-format

מחרוזתלא חובה
othersothers

מחרוזתלא חובה
editionedition

מחרוזתלא חובה
placeplace

מחרוזתלא חובה
locationlocation

מחרוזתלא חובה
publication-placepublication-place

מחרוזתלא חובה
publisherpublisher

מחרוזתלא חובה
editor-lasteditor-last

מחרוזתלא חובה
editor-surnameeditor-surname

מחרוזתלא חובה
editor1-lasteditor1-last

מחרוזתלא חובה
editor1-surnameeditor1-surname

מחרוזתלא חובה
editor1editor1

מחרוזתלא חובה
editoreditor

מחרוזתלא חובה
editorseditors

מחרוזתלא חובה
editor2-lasteditor2-last

מחרוזתלא חובה
editor2-surnameeditor2-surname

מחרוזתלא חובה
editor2editor2

מחרוזתלא חובה
editor3-lasteditor3-last

מחרוזתלא חובה
editor3-surnameeditor3-surname

מחרוזתלא חובה
editor3editor3

מחרוזתלא חובה
editor4-lasteditor4-last

מחרוזתלא חובה
editor4-surnameeditor4-surname

מחרוזתלא חובה
editor4editor4

מחרוזתלא חובה
editor-firsteditor-first

מחרוזתלא חובה
editor-giveneditor-given

מחרוזתלא חובה
editor1-firsteditor1-first

מחרוזתלא חובה
editor1-giveneditor1-given

מחרוזתלא חובה
editor2-firsteditor2-first

מחרוזתלא חובה
editor2-giveneditor2-given

מחרוזתלא חובה
editor3-firsteditor3-first

מחרוזתלא חובה
editor3-giveneditor3-given

מחרוזתלא חובה
editor4-firsteditor4-first

מחרוזתלא חובה
editor4-giveneditor4-given

מחרוזתלא חובה
editor-linkeditor-link

מחרוזתלא חובה
editor1-linkeditor1-link

מחרוזתלא חובה
editor2-linkeditor2-link

מחרוזתלא חובה
editor3-linkeditor3-link

מחרוזתלא חובה
editor4-linkeditor4-link

מחרוזתלא חובה
languagelanguage

מחרוזתלא חובה
inin

מחרוזתלא חובה
formatformat

מחרוזתלא חובה
arxivarxiv

מחרוזתלא חובה
asinasin

מחרוזתלא חובה
ASINASIN

מחרוזתלא חובה
asin-tldasin-tld

מחרוזתלא חובה
bibcodebibcode

מחרוזתלא חובה
doidoi

מחרוזתלא חובה
DOIDOI

מחרוזתלא חובה
doi_inactivedatedoi_inactivedate

מחרוזתלא חובה
doi_brokendatedoi_brokendate

מחרוזתלא חובה
isbnisbn

מחרוזתלא חובה
ISBNISBN

מחרוזתלא חובה
issnissn

מחרוזתלא חובה
ISSNISSN

מחרוזתלא חובה
jfmjfm

מחרוזתלא חובה
JFMJFM

מחרוזתלא חובה
jstorjstor

מחרוזתלא חובה
JSTORJSTOR

מחרוזתלא חובה
lccnlccn

מחרוזתלא חובה
LCCNLCCN

מחרוזתלא חובה
mrmr

מחרוזתלא חובה
MRMR

מחרוזתלא חובה
oclcoclc

מחרוזתלא חובה
OCLCOCLC

מחרוזתלא חובה
olol

מחרוזתלא חובה
OLOL

מחרוזתלא חובה
ostiosti

מחרוזתלא חובה
OSTIOSTI

מחרוזתלא חובה
pmcpmc

מחרוזתלא חובה
PMCPMC

מחרוזתלא חובה
pmidpmid

מחרוזתלא חובה
PMIDPMID

מחרוזתלא חובה
rfcrfc

מחרוזתלא חובה
RFCRFC

מחרוזתלא חובה
ssrnssrn

מחרוזתלא חובה
SSRNSSRN

מחרוזתלא חובה
zblzbl

מחרוזתלא חובה
idid

מחרוזתלא חובה
IDID

מחרוזתלא חובה
access-dateaccess-date

מחרוזתלא חובה
accessdateaccessdate

מחרוזתלא חובה
laysummarylaysummary

מחרוזתלא חובה
laysourcelaysource

מחרוזתלא חובה
laydatelaydate

מחרוזתלא חובה
author-name-separatorauthor-name-separator

מחרוזתלא חובה
lastauthoramplastauthoramp

מחרוזתלא חובה
display-authorsdisplay-authors

מחרוזתלא חובה
archivedatearchivedate

מחרוזתלא חובה