עיגולי פורד

עיגולי פורד הוא מונח במתמטיקה, מדעי ההנדסה והחשבון לציון עיגולים שמרכזם ורדיוס כאשר הוא שבר שאינו ניתן לצמצום, כלומר וגם הם מספרים זרים שונים זה מזה.

עיגולי פורד עבור q מ-1 עד 20. עיגולים עם q ≤ 10 מסומנים כ pq ונצבעו לפי q כל עיגול משיק לקו הבסיס ולעיגולים הצמודים לו. מתקבלים עיגולים בעלי ממדים זהים עבור שברים בלתי ניתנים לצמצום בעלי מכנה משותף

כל עיגול פורד משיק לציר האופקי וכל שני עיגולי פורד הם משיקים זה לזה או זרים.

חישוב עיגולי פורד צמודים נעשה על ידי חיבור המונים למונה חדש, וחיבור המכנים למכנה חדש.

הם נקראים על שם לסטר פורד (האב) שתיאר אותם ב 1938 במאמר בכתב העת הAmerican Mathematical Monthly.

קישורים חיצונייםעריכה