קוליות הגאים

מושג בפונטיקה
(הופנה מהדף עיצורים קוליים)
ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

קוליות הגאיםאנגלית: voicing) היא מאפיין פונטי של הגאים. הגאים עשויים להיות קוליים או אטומים (בלתי קוליים).

הגאים קוליים הם הגאים שבמהלך הפקתם לחץ האוויר מתוך הריאות גורם לרטיטת שפתות הקול.

הגאים אטומים הם הגאים שבמהלך הפקתם לא נוצרת רטיטה של שפתות הקול.

עיצורים בעלי בסיס חיתוך ואופן חיתוך זהים, עשויים להיות נבדלים זה מזה בקוליות. במקרים אלה, הקוליות עשויה להיות תכונה מבחינה, היוצרת זוגות מינימליים של מילים שונות הנבדלות זו מזו בקוליות בלבד.

עיצורים קוליים ואטומים

עריכה
ערך פונטי עיצורים קוליים עיצורים אטומים
עיצור וילוני, סותם g k
עיצור חכי, סותם ɟ c
עיצור כפוף, סותם ɖ ʈ
עיצור ענבלי, סותם ɢ q
עיצור מכתשי, סותם d t
עיצור שיני, סותם
עיצור דו־שפתי, סותם b p


ערך פונטי עיצורים קוליים עיצורים אטומים
עיצור סדקי, חוכך ɦ h
עיצור כיסוי-גרוני, חוכך ʢ ʜ
עיצור לועי, חוכך ʕ ħ
עיצור ענבלי, חוכך ʁ χ
עיצור וילוני, חוכך ɣ x
עיצור חכי, חוכך ʝ ç
עיצור מכתשי־חכי, חוכך ʑ ɕ
עיצור כפוף, חוכך ʐ ʂ
עיצור בתר־מכתשי, חוכך ʒ ʃ
עיצור מכתשי, חוכך z s
עיצור שיני, חוכך ð θ
עיצור שפתי־שיני, חוכך v f
עיצור דו־שפתי, חוכך β ɸ
עיצור וילוני, חוכך צדי ʟ̝ ʟ̝̊
עיצור מכתשי, חוכך צדי ɮ ɬ


ערך פונטי עיצורים קוליים עיצורים אטומים
עיצור ענבלי, מחוכך ɢʁ
עיצור וילוני, מחוכך ɡɣ kx
עיצור חכי, מחוכך ɟʝ
עיצור מכתשי־חכי, מחוכך ʥ ʨ
עיצור כפוף, מחוכך ɖʐ ʈʂ
עיצור בתר־מכתשי, מחוכך ʤ ʧ
עיצור מכתשי, מחוכך ʣ ʦ
עיצור שיני, מחוכך d̪ð t̪θ
עיצור שפתי־שיני, מחוכך b̪v p̪f
עיצור וילוני, מחוכך צדי ɡʟ̝ kʟ̝̊
עיצור מכתשי, מחוכך צדי

קוליות עיצורים בעברית

עריכה
  • האותיות בי"ת ופ"ה דגושות מייצגת עיצורים דו שפתיים סותמים, אך בי"ת דגושה מייצגת עיצור קולי ופ"ה דגושה מייצגת עיצור אטום.
  • האותיות בי"ת ופ"ה רפויות מייצגות עיצורים שפתיים שיניים חוככים, אך בי"ת רפויה מייצגת עיצור קולי ופ"ה רפויה מייצגת עיצור אטום.
  • האותיות גימ"ל, כ"ף וקו"ף מייצגות עיצורים וילוניים סותמים, אך האות גימ"ל מייצגת עיצור קולי והאותיות כ"ף וקו"ף מייצגות עיצור אטום.
  • האותיות דל"ת, טי"ת ות"ו מייצגות עיצורים מכתשיים סותמים, אך האות דל"ת מייצגת עיצור קולי והאותיות טי"ת ות"ו מייצגות עיצור אטום.
  • האות זי"ן וסמ"ך מייצגות עיצורים מכתשיים חוככים, אך האות זי"ן מייצגת עיצור קולי והאות סמ"ך מייצגת עיצור אטום.

תהליכים פונטיים הקשורים בקוליות

עריכה
  • הגברת הקוליות של צליל, הפיכתו מאטום לקולי, נקראת בלועזית "סונורזיציה" sonorisation או לפי המושג הצרפתי - voisement.
  • התנועות, הן במהותן, קוליות. אולם הן יכולות לפעמים לעבוד תהליך של איבוד הקוליות - בלועזית - "דסונוריזציה" - desonorisation או לפי מושג הצרפתי dévoisement, כלומר הנמכת ההדהוד של מיתרי הקול, כפי שקורה למשל בלחש.
  • הידמות – שאלת קוליות העיצורים אחראית לרבות מתפועות ההידמות בין העיצורים, כאשר עיצור אטום הנמצא בסביבת עיצורים קוליים הופך לעיצור הקולי המקביל לו או להפך. דוגמה לכך בעברית היא ההידמות המתרחשת בבניין התפעל כאשר השורש מתחיל באות ז'. האות ז' מייצגת עיצור קולי, ולכן משפיעה על ת' הבניין (שהיא עיצור אטום), והת' הופכת לד' – העיצור הקולי המקביל לה, למשל הִזְדָּרֵז.

קישורים חיצוניים

עריכה
  מדיה וקבצים בנושא הקול האנושי בוויקישיתוף