עיריית חולון

עירייה בישראל

עיריית חולון היא גוף השלטון המקומי, במעמד של עירייה, האחראי לניהולה השוטף של העיר חולון. ככל רשות מקומית, עוסקת עיריית חולון בעניינים מוניציפליים מסוג הסדרת שירותי חינוך, תרבות, רווחה, תשתיות, ניקיון, תברואה וכדומה.

עיריית חולון
חזית בניין עיריית חולון
חזית בניין עיריית חולון
תחום חולון
מדינה ישראלישראל ישראל
מטה הארגון חיים ויצמן 58 חולון
יושב ראש ראש העיר שי קינן
מנכ"ל ארז ניסים
www.holon.muni.il

ראש העירייה הנוכחי הוא שי קינן.

מבנה פוליטי

עריכה

מועצת העיר

עריכה

מועצת עיר היא גוף פוליטי-ציבורי, הגוף העירוני הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות מקומיות על ידי תושבי העיר. בראש המועצה עומד ראש העיר, הנבחר בבחירה ישירה ואישית.

מועצת עיר, בדומה לכנסת, מורכבת מחברי-מועצה, המשתייכים לסיעות שונות, המרכיבות את הקואליציה והאופוזיציה. בראשית כהונתה בוחרת המועצה מקרב חבריה נציגים לוועדות העירוניות על פי מפתח סיעתי.

המועצה אחראית על ניהול העיר בתחומים שונים כגון: קביעת התקציב העירוני, חקיקת חוקי עזר, מתן היתרים שונים, פיתוח העיר וכדומה.

מועצת העיר שואבת את כוחה מ'פקודת העיריות', ומחויבת בדיווח לשר הפנים. ב'פקודת העיריות' אפשר למצוא פירוט באשר לתחומי הסמכות של המועצה וועדותיה השונות.

המועצה מתכנסת אחת לתקופה, באולם מועצת העיר, בקומה השלישית בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 58, לישיבה הנקראת 'ישיבת מועצה' וכל הדיונים המתבצעים בה מוקלטים ונרשמים בפרוטוקול. ההחלטות המתקבלות בישיבת מועצה מהוות מסמך משפטי לכל דבר.

מועצת העיר חולון ה-19 נבחרה בפברואר 2024, ומונה 27 חברים
סיעה מושבים חברים
קואליציה (17)
חולון מתחדשת (לב) 5 שי קינן ,רות קרן, אילת כהן, יעקב מכלוף, ניצנית סטבון
העבודה (אמת) 2 זוהר נוימרק, גליה עומרד
ש"ס (שס) 4 חיים זברלו, עמיאל קסטוריאנו, יעקב בבלי, ראבון קייקוב
הליכוד (מחל) 3 מאיר חלבי, עזרא סיטון, יוסף זהבי
חוזה חדש (דף) 1 טל נבו אביטבול
תקווה חדשה (כן) 1 מיכאל סוטובסקי
הציונות הדתית (טב) 1 אורנה שמעוני
אופוזיציה (10)
צעירים פלוס (צ) 7 מורן ישראל, אלינור מטלון, שחר האס, רחל כהן, אלרון פנחס, בטי גודפרב, גל פרוזנפר
טוב לחולון (חי) 1 יוני ענבה
העבודה (אמת) 1 מוטי ששון
יחד בונים עיר בטוחה וחכמה (ע) 1 ניסן זכריה

ראש העירייה

עריכה

בראש המבנה הפוליטי של עיריית חולון עומד ראש העירייה, הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות אישיות. במקביל לבחירת ראש העירייה, נבחרים בפתק הצבעה נוסף ובמעטפה נפרדת חברי מועצת העיר, המתמודדים ברשימות שונות שאינן בהכרח מקבילות לרשימות המתמודדות בפוליטיקה הלאומית. ראש העירייה, בדומה לראש ממשלה, נזקק לתמיכת רוב של חברי המועצה שנבחרה, ועל כן ירכיב בדרך כלל קואליציה עירונית ליצירת רוב במועצת העיר, אשר יעניק לו גיבוי וחופש פעולה לניהול ענייני העיר. בכירי רשימות הקואליציה מתמנים על פי רוב לסגניו, אוחזים בתיקים נושאיים שונים של אחריות לניהול ענייני העיר, ומהווים יחד עם ראש העירייה את "הנהלת העירייה" – היא ה"קבינט" המוניציפלי. יתר חברי המועצה שאינם חברי הנהלה, פועלים בוועדות השונות, המורכבות מאנשי רשימות שונות מן הקואליציה והאופוזיציה.

ראשי העיר חולון לדורותיהם
מס' שם תקופת כהונה
1 ד"ר חיים קוגל 1940–1953
2 פנחס איילון 1953–1987
3 חיים שרון 1987–1989
4 משה רום 1989–1993
5 מוטי ששון 1993–2024
6 שי קינן 2024–מכהן
מנכ"ל העירייה
עריכה
שם תקופת כהונה תחת ראש העיר
חנה הרצמן 1999–2019 מוטי ששון
יוסי סילמן 2019–2020
ארז ניסים 2021–מכהן מוטי ששון שי קינן

חברות עירוניות

עריכה
  • רשת קהילה ופנאי חולון - עמותה מעין עירונית, ללא מטרות רווח, שהוקמה בשיתוף עירית חולון והחברה למתנ"סים.
  • החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ - חברה-בת הפועלת לשיפור סביבת המגורים ואיכות החיים של תושבי העיר ולהשבחת נכסי העירייה. החברה עוסקת בייזום, תכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על פרויקטים עירוניים, בהתאם למדיניות הפיתוח העירונית ובתיאום עם גורמים שונים בעירייה. זאת לצד קידום פרויקטים להתחדשות עירונית, ניהול נכסי העירייה. כל זאת להשבחת סביבת ואיכות המגורים, המרחב הציבורי והעשרת המשאבים העירוניים.
  • החברה לבידור ובילוי חולון - זרוע ביצועית של עיריית חולון, החברה מנהלת ומפעילה מגוון שירותי חינוך, תרבות, נופש, בילוי, פנאי וספורט לתושבי חולון והסביבה.
  • מי שקמה - הוא תאגיד מים וביוב המספק שירותי מים וביוב בתחום המוניציפלי של חולון וערים נוספות. הוקם בשנת 2008 מכוח חוק תאגידי המים והביוב תשס"א-2001 וכפוף לרשות הממשלתית למים ולביוב.
  • חברת מוסדות חינוך חולון - מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ) החלה לפעול בשנת 1971. החברה היא חברה לתועלת הציבור ומלכ"ר. החברה נותנת מענה לכלל הסייעות והמלווים של החינוך בשליחות העירייה.
  • החברה לפיתוח תיאטרון ומוזיקה, אומנות ומחול - חברת בת עירונית אשר עוסקת בתחום פיתוח התרבות והאמנות בעיר חולון; והיא מפעילה את מוסדות התרבות בעיר. ביניהם: תיאטרון חולון, מדיטק, מוזיאון העיצוב, המרכז הישראלי לאומנות דיגיטלית, ומוזיאון הילדים הישראלי.

מערך השיטור עירוני

עריכה

הוקם באוגוסט 2018, היחידה מורכבת משוטרי משטרת תחנת חולון וממפקחים מסייעים של עיריית חולון, פועלת 24/7 בחלוקה לרבעים בעיר, לשם מתן מענה מיטבי בכל רחבי חולון. העבודה מתמקדת בטיפול בתופעות בריונות, ונדליזם ואלימות, בטיפול בעבירות רישוי ובנייה ובביצוע צווי בית משפט, במאבק בשכרות ובעבירות הקשורות באלכוהול, באכיפה בתחום בריונות בתנועה, באבטחת אירועים עירוניים וכן במתן תגובה מהירה לאירועים שדורשים התערבות ושמהווים פגיעה באיכות חיי התושבים, דוגמת השלכת פסולת במרחב הציבורי, עבירות הקמת רעש, חניות כפולות ועוד.

מערך השיטור העירוני פועל לצד הפיקוח העירוני, שממשיך לאכוף באופן שוטף את חוקי העזר העירוניים.

קישורים חיצוניים

עריכה