אופוזיציה

כלל האנשים המתנגדים לממשל או לעמדתו

אוֹפּוֹזִיצְיָה במובנה הרחב היא כלל העמדות, הארגונים והתנועות המתנגדים פוליטית או אידאולוגית לממשל או לעמדתו. בהקשר הפרלמנטרי-מדיני, אופוזיציהעברית: נֶגְדָּה[1]) היא כלל המפלגות שאינן חברות בקואליציהעברית: יַחְדָּה[1]), כלומר שלא התאגדו עם מפלגת השלטון והמפלגות שתומכות בה (אשר נציגיהן חברים בממשלה) לשיתוף פעולה ברשות המבצעת.

מטרת האופוזיציה היא לייצג בפרלמנט את דעות המיעוט שלא זכו לייצוג בממשלה, לבקר את הממשל, להציג חלופה לדרכו ואף לנסות להדיחו בהתאם לחוק. במשטר פרלמנטרי-יחסי כמקובל בישראל, חברי האופוזיציה מהווים מיעוט בקרב חברי הרשות המחוקקת, מכיוון שחברותם של רוב חברי הפרלמנט בקואליציה הכרחית ליציבותה. לעיתים נקבע בחוק או בנוהג שנציג של האופוזיציה יהיה נוכח תמיד בוועדות, על מנת לתת יצוג למיעוט. למשל, בישראל נקבע בחוק שברשויות המקומיות יינתן לאופוזיציה ייצוג בכל אחת מוועדות החובה של הרשות המקומית[2].

בישראל, בממלכה המאוחדת ובמשטרים פרלמנטריים דומים, מקובל שראש האופוזיציה הוא יושב ראש המפלגה הגדולה מבין המפלגות החברות באופוזיציה. בישראל עד שנת 2000, "ראש האופוזיציה" היה תפקיד ללא משמעות שנקבעה בחוק כלשהו. בשנת 2000 נחקק תיקון לחוק שהסדיר את מעמדו, סמכויותיו, שכרו וכדומה. בין היתר חויב ראש הממשלה למסור לו עדכונים בענייני המדינה. כמו כן נחשב ראש האופוזיציה כ"סמל מדינה" וזכאי לאבטחה כראש ממשלה ונשיא.

האופוזיציות בישראל לפי ממשלות:

ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית ויש בכנסת (הרשות המחוקקת) אופוזיציה. חבריה אינם חלק מהממשלה (הרשות המבצעת) או הקואליציה(יַחְדָּה). האופוזיציה(נֶגְדָּה) כוללת מספר סיעות. כל סיעה מורכבת מכמה חברי כנסת.

הממשלה הוקמה בכנסת

חדשה

בכנסת הערות
הממשלה הזמנית כן
קואליציה: 30 (81.1%)אופוזיציה: 7 (18.9%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 30 (81.1%)
 •   אופוזיציה: 7 (18.9%)
מועצת המדינה הזמנית הייתה הסמכות המחוקקת

וגודלה 37.

הממשלה הראשונה כן
קואליציה: 73 (60.8%)אופוזיציה: 47 (39.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 73 (60.8%)
 •   אופוזיציה: 47 (39.2%)
הממשלה השנייה לא
הממשלה השלישית כן
קואליציה: 65 (54.2%)אופוזיציה: 55 (45.8%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 65 (54.2%)
 •   אופוזיציה: 55 (45.8%)
הממשלה הרביעית לא
קואליציה: 87 (72.5%)אופוזיציה: 33 (27.5%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 87 (72.5%)
 •   אופוזיציה: 33 (27.5%)
הממשלה החמישית לא
קואליציה: 89 (74.2%)אופוזיציה: 31 (25.8%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 89 (74.2%)
 •   אופוזיציה: 31 (25.8%)
הממשלה השישית לא
קואליציה: 66 (55.0%)אופוזיציה: 54 (45.0%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 66 (55.0%)
 •   אופוזיציה: 54 (45.0%)
הממשלה השביעית כן
קואליציה: 80 (66.7%)אופוזיציה: 40 (33.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 80 (66.7%)
 •   אופוזיציה: 40 (33.3%)
הממשלה השמינית לא
הממשלה התשיעית כן
קואליציה: 86 (71.7%)אופוזיציה: 34 (28.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 86 (71.7%)
 •   אופוזיציה: 34 (28.3%)
הממשלה העשירית כן
קואליציה: 68 (56.7%)אופוזיציה: 52 (43.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 68 (56.7%)
 •   אופוזיציה: 52 (43.3%)
הממשלה האחת עשרה לא
הממשלה השתים עשרה לא
קואליציה: 67 (55.8%)אופוזיציה: 53 (44.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 67 (55.8%)
 •   אופוזיציה: 53 (44.2%)
הממשלה השלוש עשרה כן
קואליציה: 72 (60.0%)אופוזיציה: 48 (40.0%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 72 (60.0%)
 •   אופוזיציה: 48 (40.0%)
הקאליציה הורחבה ל-111 בעת הקמת ממשלת הליכוד הלאומי

והפכה לרחבה ביותר שקמה בישראל. בהתאמה,

האופוזיציה צומצמה ל-9 בעת הקמת ממשלת הליכוד הלאומי

והפכה לקטנה ביותר שהייתה בישראל

הממשלה הארבע עשרה לא
קואליציה: 104 (86.7%)אופוזיציה: 16 (13.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 104 (86.7%)
 •   אופוזיציה: 16 (13.3%)
ממשלת הליכוד הלאומי
הממשלה החמש עשרה כן
קואליציה: 102 (85.0%)אופוזיציה: 18 (15.0%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 102 (85.0%)
 •   אופוזיציה: 18 (15.0%)
הקואליציה קטנה ל-72 לאחר פירוק ממשלת הליכוד הלאומי.

האופוזיציה גדלה ל-48


הממשלה השש עשרה כן
קואליציה: 68 (56.7%)אופוזיציה: 52 (43.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 68 (56.7%)
 •   אופוזיציה: 52 (43.3%)
הממשלה השבע עשרה לא
קואליציה: 61 (50.8%)אופוזיציה: 59 (49.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 61 (50.8%)
 •   אופוזיציה: 59 (49.2%)
הממשלה השמונה עשרה כן
קואליציה: 62 (51.7%)אופוזיציה: 58 (48.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 62 (51.7%)
 •   אופוזיציה: 58 (48.3%)
בפעם הראשונה, הליכוד היה מפלגת השלטון

ומפא"י הייתה באופוזיציה.

הממשלה התשע עשרה כן
קואליציה: 61 (50.8%)אופוזיציה: 59 (49.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 61 (50.8%)
 •   אופוזיציה: 59 (49.2%)
הממשלה העשרים לא
הממשלה העשרים ואחת כן
קואליציה: 97 (80.8%)אופוזיציה: 23 (19.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 97 (80.8%)
 •   אופוזיציה: 23 (19.2%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה העשרים ושתיים לא
קואליציה: 96 (80.0%)אופוזיציה: 24 (20.0%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 96 (80.0%)
 •   אופוזיציה: 24 (20.0%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה העשרים ושלוש כן
קואליציה: 97 (80.8%)אופוזיציה: 23 (19.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 97 (80.8%)
 •   אופוזיציה: 23 (19.2%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה העשרים וארבע לא
קואליציה: 59 (49.2%)אופוזיציה: 61 (50.8%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 59 (49.2%)
 •   אופוזיציה: 61 (50.8%)
החלה כקואליציית מיעוט עם תמיכה מבחוץ

של מולדת. כלומר, רוב חברי הכנסת לא היו

חלק מהקואליציה.

בהמשך מולדת הצטרפה לקואליציה ונוצר רוב

של חברי כנסת שישבו בקואליציה.


הממשלה העשרים וחמש כן
קואליציה: 62 (51.7%)אופוזיציה: 58 (48.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 62 (51.7%)
 •   אופוזיציה: 58 (48.3%)
הפכה בהמשך לקואליציית מיעוט עם תמיכה

מבחוץ של חד"ש ומד"ע. כלומר, רוב חברי הכנסת

לא היו חלק מהקואלציה

הממשלה העשרים ושש לא
קואליציה: 59 (49.2%)אופוזיציה: 61 (50.8%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 59 (49.2%)
 •   אופוזיציה: 61 (50.8%)
קואליציית מיעוט עם תמיכה מבחוץ של חד"ש ומד"ע.

כלומר, רוב חברי הכנסת לא היו חלק מהקואלציה.

בהמשך הורחבה ל-60.

הממשלה העשרים ושבע כן
קואליציה: 66 (55.0%)אופוזיציה: 54 (45.0%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 66 (55.0%)
 •   אופוזיציה: 54 (45.0%)
הממשלה העשרים ושמונה כן
קואליציה: 75 (62.5%)אופוזיציה: 45 (37.5%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 75 (62.5%)
 •   אופוזיציה: 45 (37.5%)
הממשלה העשרים ותשע לא
קואליציה: 80 (66.7%)אופוזיציה: 40 (33.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 80 (66.7%)
 •   אופוזיציה: 40 (33.3%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה השלושים כן
קואליציה: 68 (56.7%)אופוזיציה: 52 (43.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 68 (56.7%)
 •   אופוזיציה: 52 (43.3%)
הממשלה השלושים ואחת כן
קואליציה: 67 (55.8%)אופוזיציה: 53 (44.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 67 (55.8%)
 •   אופוזיציה: 53 (44.2%)
בפעם הראשונה, מפלגת השלטון הייתה מפלגת קדימה
הממשלה השלושים ושתיים כן
קואליציה: 74 (61.7%)אופוזיציה: 46 (38.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 74 (61.7%)
 •   אופוזיציה: 46 (38.3%)
בשלהי הקואליציה הוקמה ממשלת אחדות לאומית עם קדימה,

שהתפרקה אחרי חודשיים.

הממשלה השלושים ושלוש כן
קואליציה: 68 (56.7%)אופוזיציה: 52 (43.3%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 68 (56.7%)
 •   אופוזיציה: 52 (43.3%)
הממשלה השלושים וארבע כן
קואליציה: 61 (50.8%)אופוזיציה: 59 (49.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 61 (50.8%)
 •   אופוזיציה: 59 (49.2%)
במהלך המשבר הפוליטי בישראל (2019–2021), איבדה את הרוב.

לא הוגדרה "רשמית" אופוזיציה או קואליציה

כי לא הוקמה ממשלה חדשה ולא מונו יו"ר

קואליציה וראש אופוזיציה.

הממשלה השלושים וחמש כן
קואליציה: 73 (60.8%)אופוזיציה: 47 (39.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 73 (60.8%)
 •   אופוזיציה: 47 (39.2%)
ממשלת החילופים, הוגדרה כממשלת אחדות לאומית.

הוקמה אחרי פירוק כחול לבן וסיעות אחרות.

בתוכה, היו שני גושים וגודלם היה 54 ו-19.

הממשלה השלושים ושש כן
קואליציה: 61 (50.8%)אופוזיציה: 59 (49.2%)Circle frame.svg
 •   קואליציה: 61 (50.8%)
 •   אופוזיציה: 59 (49.2%)
ממשלת החילופים, הוגדרה כממשלת אחדות לאומית.

בתוכה, היו שני גושים וגודלם היה 45 ו-12. 4 לא היו חלק מהגושים.

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה