אופוזיציה

כלל האנשים המתנגדים לממשל או לעמדתו

אוֹפּוֹזִיצְיָהעברית: נֶגְדָּה[1]) במובנה הרחב היא כלל העמדות, הארגונים והתנועות המתנגדים פוליטית או אידאולוגית לממשל או לעמדתו. בהקשר הפרלמנטרי-מדיני, אופוזיציה היא כלל המפלגות שאינן חברות בקואליציהעברית: יַחְדָּה[1]), כלומר שלא התאגדו עם מפלגת השלטון והמפלגות שתומכות בה (אשר נציגיהן חברים בממשלה) לשיתוף פעולה ברשות המבצעת.

מטרת האופוזיציה היא לייצג בפרלמנט את דעות המיעוט שלא זכו לייצוג בממשלה, לבקר את הממשל, להציג חלופה לדרכו ולנסות להדיחו בהתאם לחוק. במשטר פרלמנטרי-יחסי כמקובל בישראל, חברי האופוזיציה מהווים מיעוט בקרב חברי הרשות המחוקקת, מכיוון שחברותם של רוב חברי הפרלמנט בקואליציה הכרחית ליציבותה. לעיתים נקבע בחוק או בנוהג שנציג של האופוזיציה יהיה נוכח תמיד בוועדות, על מנת לתת יצוג למיעוט. למשל, בישראל נקבע בחוק שברשויות המקומיות יינתן לאופוזיציה ייצוג בכל אחת מוועדות החובה של הרשות המקומית[2].

בישראל, בממלכה המאוחדת ובמשטרים פרלמנטריים דומים, מקובל שראש האופוזיציה הוא יושב ראש המפלגה הגדולה מבין המפלגות החברות באופוזיציה. בישראל עד שנת 2000, "ראש האופוזיציה" היה תפקיד ללא משמעות שנקבעה בחוק כלשהו. בשנת 2000 נחקק תיקון לחוק שהסדיר את מעמדו, סמכויותיו, שכרו וכדומה. בין היתר חויב ראש הממשלה למסור לו עדכונים בענייני המדינה. כמו כן נחשב ראש האופוזיציה כ"סמל מדינה" וזכאי לאבטחה כראש ממשלה ונשיא.

האופוזיציות בישראל לפי ממשלות:

ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית ויש בכנסת (הרשות המחוקקת) אופוזיציה. חבריה אינם חלק מהממשלה (הרשות המבצעת) או הקואליציה (יַחְדָּה). האופוזיציה (נֶגְדָּה) כוללת מספר סיעות. כל סיעה מורכבת מכמה חברי כנסת.

הממשלה הוקמה בכנסת

חדשה

בכנסת הערות
הממשלה הזמנית כן
Circle frame.svgקואליציה: 30 (81.1%)אופוזיציה: 7 (18.9%)
 •   קואליציה: 30 (81.1%)
 •   אופוזיציה: 7 (18.9%)
מועצת המדינה הזמנית הייתה הסמכות המחוקקת

וגודלה 37.

הממשלה הראשונה כן
Circle frame.svgקואליציה: 73 (60.8%)אופוזיציה: 47 (39.2%)
 •   קואליציה: 73 (60.8%)
 •   אופוזיציה: 47 (39.2%)
הממשלה השנייה לא
הממשלה השלישית כן
Circle frame.svgקואליציה: 65 (54.2%)אופוזיציה: 55 (45.8%)
 •   קואליציה: 65 (54.2%)
 •   אופוזיציה: 55 (45.8%)
הממשלה הרביעית לא
Circle frame.svgקואליציה: 87 (72.5%)אופוזיציה: 33 (27.5%)
 •   קואליציה: 87 (72.5%)
 •   אופוזיציה: 33 (27.5%)
הממשלה החמישית לא
Circle frame.svgקואליציה: 89 (74.2%)אופוזיציה: 31 (25.8%)
 •   קואליציה: 89 (74.2%)
 •   אופוזיציה: 31 (25.8%)
הממשלה השישית לא
Circle frame.svgקואליציה: 66 (55.0%)אופוזיציה: 54 (45.0%)
 •   קואליציה: 66 (55.0%)
 •   אופוזיציה: 54 (45.0%)
הממשלה השביעית כן
Circle frame.svgקואליציה: 80 (66.7%)אופוזיציה: 40 (33.3%)
 •   קואליציה: 80 (66.7%)
 •   אופוזיציה: 40 (33.3%)
הממשלה השמינית לא
הממשלה התשיעית כן
Circle frame.svgקואליציה: 86 (71.7%)אופוזיציה: 34 (28.3%)
 •   קואליציה: 86 (71.7%)
 •   אופוזיציה: 34 (28.3%)
הממשלה העשירית כן
Circle frame.svgקואליציה: 68 (56.7%)אופוזיציה: 52 (43.3%)
 •   קואליציה: 68 (56.7%)
 •   אופוזיציה: 52 (43.3%)
הממשלה האחת עשרה לא
הממשלה השתים עשרה לא
Circle frame.svgקואליציה: 67 (55.8%)אופוזיציה: 53 (44.2%)
 •   קואליציה: 67 (55.8%)
 •   אופוזיציה: 53 (44.2%)
הממשלה השלוש עשרה כן
Circle frame.svgקואליציה: 72 (60.0%)אופוזיציה: 48 (40.0%)
 •   קואליציה: 72 (60.0%)
 •   אופוזיציה: 48 (40.0%)
הקאליציה הורחבה ל-111 בעת הקמת ממשלת הליכוד הלאומי

והפכה לרחבה ביותר שקמה בישראל. בהתאמה,

האופוזיציה צומצמה ל-9 בעת הקמת ממשלת הליכוד הלאומי

והפכה לקטנה ביותר שהייתה בישראל

הממשלה הארבע עשרה לא
Circle frame.svgקואליציה: 104 (86.7%)אופוזיציה: 16 (13.3%)
 •   קואליציה: 104 (86.7%)
 •   אופוזיציה: 16 (13.3%)
ממשלת הליכוד הלאומי
הממשלה החמש עשרה כן
Circle frame.svgקואליציה: 102 (85.0%)אופוזיציה: 18 (15.0%)
 •   קואליציה: 102 (85.0%)
 •   אופוזיציה: 18 (15.0%)
הקואליציה קטנה ל-72 לאחר פירוק ממשלת הליכוד הלאומי.

האופוזיציה גדלה ל-48


הממשלה השש עשרה כן
Circle frame.svgקואליציה: 68 (56.7%)אופוזיציה: 52 (43.3%)
 •   קואליציה: 68 (56.7%)
 •   אופוזיציה: 52 (43.3%)
הממשלה השבע עשרה לא
Circle frame.svgקואליציה: 61 (50.8%)אופוזיציה: 59 (49.2%)
 •   קואליציה: 61 (50.8%)
 •   אופוזיציה: 59 (49.2%)
הממשלה השמונה עשרה כן
Circle frame.svgקואליציה: 62 (51.7%)אופוזיציה: 58 (48.3%)
 •   קואליציה: 62 (51.7%)
 •   אופוזיציה: 58 (48.3%)
בפעם הראשונה, הליכוד היה מפלגת השלטון

ומפא"י הייתה באופוזיציה.

הממשלה התשע עשרה כן
Circle frame.svgקואליציה: 61 (50.8%)אופוזיציה: 59 (49.2%)
 •   קואליציה: 61 (50.8%)
 •   אופוזיציה: 59 (49.2%)
הממשלה העשרים לא
הממשלה העשרים ואחת כן
Circle frame.svgקואליציה: 97 (80.8%)אופוזיציה: 23 (19.2%)
 •   קואליציה: 97 (80.8%)
 •   אופוזיציה: 23 (19.2%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה העשרים ושתיים לא
Circle frame.svgקואליציה: 96 (80.0%)אופוזיציה: 24 (20.0%)
 •   קואליציה: 96 (80.0%)
 •   אופוזיציה: 24 (20.0%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה העשרים ושלוש כן
Circle frame.svgקואליציה: 97 (80.8%)אופוזיציה: 23 (19.2%)
 •   קואליציה: 97 (80.8%)
 •   אופוזיציה: 23 (19.2%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה העשרים וארבע לא
Circle frame.svgקואליציה: 59 (49.2%)אופוזיציה: 61 (50.8%)
 •   קואליציה: 59 (49.2%)
 •   אופוזיציה: 61 (50.8%)
החלה כקואליציית מיעוט עם תמיכה מבחוץ

של מולדת. כלומר, רוב חברי הכנסת לא היו

חלק מהקואליציה.

בהמשך מולדת הצטרפה לקואליציה ונוצר רוב

של חברי כנסת שישבו בקואליציה.


הממשלה העשרים וחמש כן
Circle frame.svgקואליציה: 62 (51.7%)אופוזיציה: 58 (48.3%)
 •   קואליציה: 62 (51.7%)
 •   אופוזיציה: 58 (48.3%)
הפכה בהמשך לקואליציית מיעוט עם תמיכה

מבחוץ של חד"ש ומד"ע. כלומר, רוב חברי הכנסת

לא היו חלק מהקואלציה

הממשלה העשרים ושש לא
Circle frame.svgקואליציה: 59 (49.2%)אופוזיציה: 61 (50.8%)
 •   קואליציה: 59 (49.2%)
 •   אופוזיציה: 61 (50.8%)
קואליציית מיעוט עם תמיכה מבחוץ של חד"ש ומד"ע.

כלומר, רוב חברי הכנסת לא היו חלק מהקואלציה.

בהמשך הורחבה ל-60.

הממשלה העשרים ושבע כן
Circle frame.svgקואליציה: 66 (55.0%)אופוזיציה: 54 (45.0%)
 •   קואליציה: 66 (55.0%)
 •   אופוזיציה: 54 (45.0%)
הממשלה העשרים ושמונה כן
Circle frame.svgקואליציה: 75 (62.5%)אופוזיציה: 45 (37.5%)
 •   קואליציה: 75 (62.5%)
 •   אופוזיציה: 45 (37.5%)
הממשלה העשרים ותשע לא
Circle frame.svgקואליציה: 80 (66.7%)אופוזיציה: 40 (33.3%)
 •   קואליציה: 80 (66.7%)
 •   אופוזיציה: 40 (33.3%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה השלושים כן
Circle frame.svgקואליציה: 68 (56.7%)אופוזיציה: 52 (43.3%)
 •   קואליציה: 68 (56.7%)
 •   אופוזיציה: 52 (43.3%)
הממשלה השלושים ואחת כן
Circle frame.svgקואליציה: 67 (55.8%)אופוזיציה: 53 (44.2%)
 •   קואליציה: 67 (55.8%)
 •   אופוזיציה: 53 (44.2%)
בפעם הראשונה, מפלגת השלטון הייתה מפלגת קדימה
הממשלה השלושים ושתיים כן
Circle frame.svgקואליציה: 74 (61.7%)אופוזיציה: 46 (38.3%)
 •   קואליציה: 74 (61.7%)
 •   אופוזיציה: 46 (38.3%)
בשלהי הקואליציה הוקמה ממשלת אחדות לאומית עם קדימה,

שהתפרקה אחרי חודשיים.

הממשלה השלושים ושלוש כן
Circle frame.svgקואליציה: 68 (56.7%)אופוזיציה: 52 (43.3%)
 •   קואליציה: 68 (56.7%)
 •   אופוזיציה: 52 (43.3%)
הממשלה השלושים וארבע כן
Circle frame.svgקואליציה: 61 (50.8%)אופוזיציה: 59 (49.2%)
 •   קואליציה: 61 (50.8%)
 •   אופוזיציה: 59 (49.2%)
במהלך המשבר הפוליטי בישראל (2019–הווה), איבדה את הרוב.

לא הוגדרה "רשמית" אופוזיציה או קואליציה

כי לא הוקמה ממשלה חדשה ולא מונו יו"ר

קואליציה וראש אופוזיציה.

הממשלה השלושים וחמש כן
Circle frame.svgקואליציה: 73 (60.8%)אופוזיציה: 47 (39.2%)
 •   קואליציה: 73 (60.8%)
 •   אופוזיציה: 47 (39.2%)
ממשלת החילופים, הוגדרה כממשלת אחדות לאומית.

הוקמה אחרי פירוק כחול לבן וסיעות אחרות.

בתוכה, היו שני גושים וגודלם היה 54 ו-19.

הממשלה השלושים ושש כן
Circle frame.svgקואליציה: 61 (50.8%)אופוזיציה: 59 (49.2%)
 •   קואליציה: 61 (50.8%)
 •   אופוזיציה: 59 (49.2%)
ממשלת החילופים, הוגדרה כממשלת אחדות לאומית.

בתוכה, היו שני גושים וגודלם היה 45 ו-12. 4 לא היו חלק מהגושים.

הממשלה השלושים ושבע כן
Circle frame.svgקואליציה: 64 (53.3%)אופוזיציה: 56 (46.7%)
 •   קואליציה: 64 (53.3%)
 •   אופוזיציה: 56 (46.7%)

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה