עיריית רחובות

גוף השלטון המקומי האחראי לניהולה השוטף של העיר רחובות

עיריית רחובות היא גוף השלטון המקומי, במעמד של עירייה, האחראי לניהולה השוטף של העיר רחובות. ככל רשות מקומית, עוסקת עיריית רחובות בעניינים מוניציפליים מסוג הסדרת שירותי חינוך, תרבות, רווחה, תשתיות, ניקיון, תברואה וכדומה.

עיריית רחובות
בניין עיריית רחובות
בניין עיריית רחובות
תחום רחובות
מדינה ישראל
מטה הארגון ביל"ו 2, רחובות
יושב ראש מתן דיל
מנכ"ל מאיר דהן
אנשי מפתח
  • סגן ראש העיר - זהר בלום
  • סגן ראש העיר - אביב איטח ברוטציה עם קארין ברגינסקי
  • סגן ראש העיר - שוקי קרומר ברוטציה עם אלדד גדסי
https://www.rehovot.muni.il

מבנה פוליטי עריכה

מועצת העיר עריכה

מועצת עיר היא גוף פוליטי-ציבורי, הגוף העירוני הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות מקומיות על ידי תושבי העיר. בראש המועצה עומד ראש העיר, הנבחר בבחירה ישירה ואישית.

מועצת עיר, בדומה לכנסת, מורכבת מחברי-מועצה, המשתייכים לסיעות שונות, המרכיבות את הקואליציה והאופוזיציה. בראשית כהונתה בוחרת המועצה מקרב חבריה נציגים לוועדות העירוניות על פי מפתח סיעתי.

המועצה אחראית על ניהול העיר בתחומים שונים כגון: קביעת התקציב העירוני, חקיקת חוקי עזר, מתן היתרים שונים, פיתוח העיר וכדומה.

מועצת העיר שואבת את כוחה מ'פקודת העיריות', ומחויבת בדיווח לשר הפנים. ב'פקודת העיריות' אפשר למצוא פירוט באשר לתחומי הסמכות של המועצה וועדותיה השונות.

ראש העירייה עריכה

בראש המבנה הפוליטי של עיריית רחובות עומד ראש העירייה, הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות אישיות. במקביל לבחירת ראש העירייה, נבחרים בפתק הצבעה נוסף ובמעטפה נפרדת חברי מועצת העיר, המתמודדים ברשימות שונות שאינן בהכרח מקבילות לרשימות המתמודדות בפוליטיקה הלאומית. ראש העירייה, בדומה לראש ממשלה, נזקק לתמיכת רוב של חברי המועצה שנבחרה, ועל כן ירכיב בדרך כלל קואליציה עירונית ליצירת רוב במועצת העיר, אשר יעניק לו גיבוי וחופש פעולה לניהול ענייני העיר. בכירי רשימות הקואליציה מתמנים על פי רוב לסגניו, אוחזים בתיקים נושאיים שונים של אחריות לניהול ענייני העיר, ומהווים יחד עם ראש העירייה את "הנהלת העירייה" – היא ה"קבינט" המוניציפלי. יתר חברי המועצה שאינם חברי הנהלה, פועלים בוועדות השונות, המורכבות מאנשי רשימות שונות מן הקואליציה והאופוזיציה.

ראשי העיר רחובות לדורותיהם
מספר שם תקופת כהונה
1 בן ציון הורוביץ 1950–1955
2 יצחק כ"ץ 1955–1967
3 משה ברזילי 1967–1970
4 שמואל רכטמן 1970–1979
5 יחזקאל הרמלך 1978–1989
6 מיכאל לפידות 1989–1993
7 יעקב סנדלר 1993–1998
8 יהושע (שוקי) פורר 1998–2009
9 רחמים מלול 2009–2024
10 מתן דיל 2024-הווה

חברות עירוניות עריכה

  • החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש
  • ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות
  • תאגיד המים "הבאר השלישית"
  • "בית העם" – היכל התרבות העירוני
  • רשת חוויות

קישורים חיצוניים עריכה

ראשי מועצת ועיריית רחובות
בן ציון הורוביץ
(ר' מועצה ור' עירייה)
יצחק כ"ץ משה ברזילי שמואל רכטמן יחזקאל הרמלך מיכאל לפידות יעקב סנדלר שוקי פורר רחמים מלול מתן דיל
מ-1946 מ-1955 מ-1968 מ-1969 מ-1978 מ-1989 מ-1993 מ-1998 מ-2009 מ-2024